×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-04-26  

Anna-Karin Hatt pratade om IT på Örebro Universitet.

Anna-Karin Hatt pratade om IT på Örebro Universitet.

På fredagen var IT och energiminister Anna-Karin Hatt (C ) på besök på Örebro Universitet där hon pratade om IT och hon han med både skola och internet.

© 2013 Johan Gullberg - knytpunkt.com
- Även om det i förstone kan låta rätt att lägga in internets styrning under FN så är risken med det att organisationer som Amnesty, reportrar utan gränser, human rights watch och många andra skulle fråntas sin rätt att vara med och påverka internets styrning sa Anna-Karin Hatt bland annat.

6 Klickbara bilder.

På fredagen var Energi och IT minister Anna-Karin Hatt (C ) på besök på Örebro Universitet där hon pratade om IT och hon han med både skola och internet.

Ett öppet internet utvecklar människor.

Anna-Karin Hatt berättade efter sitt anförande att titeln på hennes föredrag var Ett öppet internet utvecklar människor och det betyder att internet är uppbyggt av olika människor och om vi vill ta vara på internets kraft så måste vi vakta den här öppenheten.

Internet ska fortsätta vara öppet.

Anna-Karin Hatt talade i sitt anförande om att det är viktigt att slå vakt om internets öppenhet, men det finns rörelser som vill begränsa internet.
Det finns en diskussion om att internet borde ligga under FN istället för under Kalifornisk lag som det gör idag, tanken är att internet är globalt och det är FN också och några av de ivrigaste att flytta över internets styrning till FN är bland annat Kina och Iran och Anna-Karin Hatt sa att det är länder, om ni ursäktar uttryckssättet, som inte direkt bjuder in Amnesty International på lunch.
Det kan verka lite märkligt att det är just den typen av länder som förespråkar att internet ska ligga under FN men det är egentligen rätt logiskt, idag kan många olika parter vara med och styra och det är på så sätt som internet har vuxit fram men om internet skulle styras av FN skulle många hamna utanför styrningen.
- Även om det i förstone kan låta rätt att lägga in internets styrning under FN så är risken med det att organisationer som Amnesty, reportrar utan gränser, human rights watch och många andra skulle fråntas sin rätt att vara med och påverka internets styrning. Kanske är det precis det som är poängen och syftet när länder som Iran och Kina är piggast av alla att lägga in internet just under FN.

Anna-Karin Hatt är en stor användare av internet.

Anna-Karin Hatt använder själv internet hela tiden och Ericson hävdar att människor med en smart telefon kopplar upp sig 140 gånger om dagen och Anna-Karin Hatt sa att hon är antagligen en av dom och hon har fortsatt att blogga och är aktiv på Twitter och Facebook, det enda hon inte använder så mycket är Instagram.
Internet ger Anna-Karin Hatt en möjlighet att få kontakt med människor på ett helt annat sätt än vad som gick innan internet och hon kan få direktkontakt med människor hon inte skulle stöta på i det vanliga livet och hon ser det som en stor möjlighet som förtroendevald politiker.

Gemensam digital marknad i EU.

EU kommer att få en egen digital agenda men det är en bit kvar, men det Anna-Karin Hatt ser som viktigast är att få till en digital inre marknad.
Idag kan inte till exempel musiker sälja sin musik digitalt i alla EU länder utan att först ha tagit patent på sin musik, sina cd-skivor kan de sälja i EU utan att behöva kontakta varje land och Anna-Karin Hatt vill se en liknande lösning för digitala varor vare sig det är musik eller appar eller något annat digitalt.
Det finns en överenskommelse mellan EU länderna att skapa en gemensam inre marknad, men det tar tid att komma överens om vilken standard det ska vara och om lite andra frågor men Anna-Karin Hatt är noga med att Sverige måste vara en pådrivande kraft för att vi ska kunna ligga i framkant med den teknologin.

IT i skolan.

När det gäller IT i skolan så vill Anna-Karin hatt se att alla de datorer och läsplattor som köps in till skolorna faktiskt används i undervisningen och det kräver duktiga lärare som kan använde dem som ett pedagogiskt verktyg.
Forskningen visar att datorer kan hjälpa våra unga att lära sig att läsa och att utvecklas och få ett rikare språk.
Skolinspektionen visade här om veckan att en tredjedel av lärarna vill ha utbildning för att kunna använda den nya tekniken i undervisningen och Anna-Karin Hatt sa att hon vill se att friskolor och kommuner ser till att lärarna får den fortbildning de behöver för att kunna ta klivet in i det digitala århundradet.
- Jag vill att lärarna plockar in datorerna och läsplattorna och tekniken i klassrummen och drar nytta av dom pedagogiska möjligheter som dom har, sa Anna-Karin Hatt.

IT ger nya möjligheter.

Internet ger nya möjligheter till studenter över hela världen och Anna-Karin Hatt berättade under sitt anförande om ett projekt som Yale Universitet har att lägga ut föreläsningar på internet under namnet Open Yale Courses så att alla kan komma åt deras föreläsningar och studiematerial, vissa av de föreläsningarna har använts i Lahore i Pakistan, men inte på de fina och bra skolorna utan i de slumområden som finns och det ger barn och unga i slumområden möjlighet att studera på ett helt annat sätt.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar