×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-04-25  

Förslag över nytt busslinjenät.

Förslag över nytt busslinjenät.

Nu ska ett nytt bussnät presenteras för Örebroarna, efter kritik på senaste omläggningen av bussnätet har politiker och tjänstemän lyssnat på åsikterna och gör alltså om bussnätet igen.
Slottet blir åter den centrala punkten för bussarna i Örebro och även om inte samtrafiken återinförs ska bussarna gå så tätt att det inte ska behöva bli någon lång väntan på torget.

Nu ska ett nytt bussnät presenteras för Örebroarna, efter kritik på senaste omläggningen av bussnätet har politiker och tjänstemän lyssnat på åsikterna och gör alltså om bussnätet igen.
Slottet blir åter den centrala punkten för bussarna i Örebro och även om inte samtrafiken återinförs ska bussarna gå så tätt att det inte ska behöva bli någon lång väntan på torget.

En omläggning med problem.

Den förra omläggningen av linjenätet i staden har fått mycket kritik och i den genomförda dialogen med Örebroarna har det kommit in många synpunkter berättade Jonas Karlsson (S) och synpunkterna har tagits med i arbetet som snart är klart att presenteras.
Resenärerna på bussarna kände inte att det nya systemet blev en förbättring i turtäthet eftersom bussarna stannade på olika ställen i centrala Örebro, så istället för att få en buss var tionde minut kände de flesta att det var en buss var tjugonde minut.
Andra synpunkter som kom in var att det var långa omvägar att åka buss och för många bussar som stannade vid USÖ.

Linjenätet går nästan tillbaka som innan ändringen 2010.

Linjenätet som nu presenterades går nästan tillbaka till hur det såg ut innan ändringen 2010, men vissa skillnader finns det.
Det kommer en helt ny linje mellan Lundby och Universitetet och det är den enda bussen som inte trafikerar Järntorget.
Nästan alla bussar kommer att stanna vid Konserthuset, Järntorget och Resecentrum och tanken på att ha många bussar på samma ställe är att det ska kännas tryggare för resenärerna när det finns människor som rör sig i området när man behöver vänta på en buss.
Det blir också möjlighet att ha fler direktresor som mellan Resecentrum och Behrn Arena, samma sak mellan Resecentrum och Universitetet och linjen mellan Resecentrum och Universitetet kommer att vara en direktbuss, den kanske kommer att stanna vid USÖ men annars åker den raka vägen utan stopp mellan Resecentrum och Universitetet.

Bättre punktlighet.

Ett återkommande problem i stadstrafiken idag är att bussar är försenade och det beror på att det är för dåligt med tid vid ändhållplatserna, det ordnas nu till så att om en buss får en mindre försening på vägen ska tiden kunna hämtas in och inte följa med resten av dagen och inte fortplantar sig till övriga bussar på linjen berättade Ingela Berndt, trafikplanerare Länstrafiken.

Viss ombyggnad behövs.

Det kommer att behövas en del nya hållplatser och utökade vändplatser för att det nya linjenätet ska fungera bra, en av de viktigare blir Järntorget som behöver få rum med fler bussar men Björn Sundin (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, sa att den ombyggnation som behövs kommer knappast att märkas på torget.
Det är en snäv tidsram att hinna med allt som behöver göras eftersom de planerar att ta det nya linjenätet i bruk januari 2014 men Björn Sundin verkade säker på att det mesta ska hinnas med fram till starten.

En stad som växer behöver busstrafik som funkar.

Björn Sundin sa bland annat att eftersom Örebro växer behöver vi en busstrafik som funkar och det är därför det blir en stor omläggning i trafiken igen och anledningen är att de har lyssnat på kritiken och lärt av sina misstag.
Omläggningen av linjenätet är en nödvändighet för att få effektiv stadsbusstrafik och även om Örebro Kommun inte kommer att hinna med allt som behöver göras så är det något man prioriterar. Örebro som växer behöver också utöka linjerna i busstrafiken till nya områden som till exempel Ladugårdsängen och Sörbyängen, de områdena förväntas växa mycket fram till 2019 och kommer därför att behöva stadsbussar framöver, men det arbetet pågår.

Ny medborgardialog.

Nu när huvuddragen i det nya bussnätet är klart ska det bi en ny medborgardialog.
Innan beslut tas på det nya linjenätet ska det bli en ny dialog med Örebroarna och politikerna förväntar sig att få synpunkter som de inte har tänkt på och alla detaljer är inte färdiga i det här materialet utan det finns rum för förslag.
På kartan som presenterades är det inte så många hållplatser utsatta utan bara de viktigaste så där finns det rum för diskussioner.
24 och 25 maj kommer både tjänstemän och politiker finnas i centrala Örebro för att ta emot synpunkter på det nya nätet, naturligtvis kan man lämna synpunkter på nätet också och då ska man gå till http://www.orebrostadsbuss.se


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar