×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-04-24  

Slutkonferens för jämställdhetsarbete.

Slutkonferens för jämställdhetsarbete.

På tisdagen hölls en avslutskonferens för ESF Jämt som har arbetat med jämställdhetsintegrering i olika projekt inom framförallt arbetsmarknad och integration.
ESF-rådet har hand om EU pengar för Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden.

På tisdagen hölls en avslutskonferens för ESF Jämt som har arbetat med jämställdhetsintegrering i olika projekt inom framförallt arbetsmarknad och integration.
ESF-rådet har hand om EU pengar för Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden.

ESF-rådet finansierar projekt.

ESF-rådet är en statlig myndighet som har verksamhet över flera olika politiska områden, men främst arbetsmarknad, sociala, utbildning, näring och integrationspolitik.
ESF-rådet finansierar projekt inom bland annat kompetensutveckling och integration en viktig del är att arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor.
Projekten som får stöd av ESF arbetar med att ta fram alternativa metoder eller att utveckla befintliga metoder som sedan kan föras in i arbetsmarknadspolitiken och välfärdssystemen i landet.

En dag full av tal och aktiviteter.

Avslutningskonferensen startade med tal och föredrag av olika slag och bland talarna var Örebro Läns Landshövding Rose-Marie Frebran och Peter Molin, Länsråd Gotland.
Rose-Marie Frebran inledde dagen med sitt tal och Landshövdingen höll fram att ESF Jämt har gjort skillnad på flera olika nivåer och även på EU nivå.
EU:s socialfond är en viktig del i EU:s arbete för att skapa jobb och kompetensutveckling, den senaste programperioden för socialfonden hade den en budget på 750 miljarder svenska kronor och budgeten skulle användas till att få hela EU att dra åt samma håll.
Rose-Marie Frebran sa bland annat i sitt tal att EU är precis som resten av Europa eller Sverige, män är fortfarande ganska mycket norm och kvinnor ses allt för ofta som annorlunda och som en avvikelse från det normala, det gäller att ha sina prioriteringar klara och jämställdhet är en självklar prioritering.

ESF-jämt försvinner inte helt.

Peter Molin landsråd Gotland ärvde uppdraget som styrelseordförande från sin föregångare Anders Granat och när Peter Molin tog över så fanns det två olika frågeställningar att ta ställning till.
Peter Molin kom in i ESF-jämt 2011 och då var det diskussioner om de skulle fortsätta med kvantitetsfrågor eller om de skulle gå vidare och fördjupa vissa delar, de valde att fördjupa arbetet och resultaten de fått fram har uppmärksammats på flera olika ställen.
Peter Molin sa också att som vanligtvis när ett projekt närmar sig slutet så vet man precis hur man ska göra och han ser gärna att arbetet tas tillvara och han tänker själv ta med arbetet i Länsstyrelsernas vardagliga arbete.

Slutrapport någon gång under hösten.

Laila Berglund, nationell koordinator ESF-jämt, berättade att ESF Jämt är ett projekt som drevs av Länsstyrelsen i Örebro men projektet fanns på åtta olika regioner i Sverige.
Projektet drev utbildning, stöd och rådgivning åt Socialfondsprojekt i landet, med tanke på att få en bättre jämställdhet i projekten.
Socialfondsprojekt kan sökas av myndigheter och privata företag som vill driva projekt riktade mot att bryta utanförskap på arbetsmarknaden eller höja kompetensen på företaget.
Nu arbetar Laila Berglund med att sammanställa arbetet med ESF Jämt och än så länge har sammanställningen bara påbörjats, under hösten kommer arbetet att pågå och det ska leda till en slutrapport, men de har nått ut till 13 000 deltagare och 800 utbildningar så det är ett stor material som ska sammanställas.

Projektstödjare som gjorde allt.

Monica Forsman arbetade som projektstödjare i ESF Jämt och på frågan vad en projektstödjare gjorde så blev svaret att den gjorde allt, det handlade om att ta fram material för att hålla utbildningar eller att vara rådgivare till olika projekt.
Utbildningarna som ESF Jämt höll fanns det några olika, den som var vanligast var grundutbildningen där de gick igenom vad som är jämställdhet är och att bryta ner den stora och svårhanterliga frågan om jämställdhetsintegrering till projektnivå för att få den lättare att förstå.
Monica Forsman gillade själv att få arbeta med process rådgivningen, steget efter grundutbildningen som var en lite mer fördjupad del och lite mer anpassad till enskilda projekt.

Många hinder på vägen.

Det finns motstånd mot jämlikhetsarbete och Monica Forsman sa att det som är svårast är det tysta motståndet, de som protesterar öppet är enklare att bemöta.
En del har frågat varför de ska arbeta med jämställdhet och sagt att det här kan vi redan det är bara att använda sunt förnuft och det är just det sunda förnuftet som har lagt hinder i vägen för arbetet med ESF Jämt eller snarare att de inte använt sitt förnuft enligt Monica Forsman.
Deras statistik har också blivit misstrodd men då har det varit enklare att ta diskussionen eftersom det har varit öppen kritik.

Ingen pappersdrake.

Daniel Aprili från Arbetsförmedlingen Gävle har arbetat med ett projekt kallat Sigrid där de har fått stöd av ESF Jämt och Daniel Aprili sa att det stödet har varit väldigt viktigt för utvecklandet av projektet.
Projektet Sigrid hade antagligen inte drivit jämställdhetsfrågan på det sätt de gjort om inte stödet från ESF Jämt hade funnits.
I början på projektet hade projektgruppen svårt att sätta upp målen för jämställdhet i projektet men det var en av frågorna de fick hjälp med och Daniel Aprili berättade att de hela tiden har arbetat med jämställdhetsmålen och varit noga med att det inte blev ett dammigt dokument på en hylla utan att de fortsatte att arbeta med jämställdhetsfrågan.

Jämställdhet betyder inte jämt att det ska vara helt jämt.

Den största lärdomen efter det här samarbetet med ESF Jämt är att jämställdhet inte nödvändigtvis betyder att det ska vara helt jämt mellan män och kvinnor ibland behöver man förfördela en grupp för en annan och i Sigrid valde de att satsa mer på utrikesfödda kvinnor mot män eftersom kvinnorna normalt behöver längre tid för att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden berättade Daniel Aprili.
- Jämställdhet handlar inte alltid om att tänka lika utan det kanske snarare handlar om att tänka annorlunda.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar