×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-04-19  

Förenklande av att bygga bostäder.

Förenklande av att bygga bostäder.

Under fredagen var Civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD) på besök i Örebro.
Stefan Attefall deltog i ett möte med representanter från Örebro kommun, bostadsföretag och banker där de diskuterade olika lösningar som ska sätta fart på bostadsbyggandet, både i Örebro och i landet.

Under fredagen var Civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD) på besök i Örebro.
Stefan Attefall deltog i ett möte med representanter från Örebro kommun, bostadsföretag och banker där de diskuterade olika lösningar som ska sätta fart på bostadsbyggandet, både i Örebro och i landet.

Flera frågor diskuterades.

Stefan Attefall hade under mötet berättat om vad regeringen gör just nu när det gäller att få fart på byggandet och en av frågorna regeringen tittar extra på just nu är vägen från ide till byggstart.
Stefan Attefall fick också med sig synpunkter på vad som skulle behöva ändras och en sådan synpunkt var enhetliga regler för att göra det billigare att bygga.
Det kom också fram synpunkter på skattetekniska frågor och lite annat som Stefan Attefall tar med sig till regeringen.

Studiebesök i Tyskland.

Stefan Attefall har precis kommit hem efter ett studiebesök i Tyskland där han bland annat tittade på deras förenklade planprocesser.
Tyskland har möjlighet att ge ett förenklat bygglov och då tar det kanske som mest upp till två år från ide till byggstart.
Den förenklade planprocessen ges om det ska byggas i samma stil som omkringliggande byggnader och just nu håller en utredare på och tittar på om det går att införa något liknande i Sverige.

Rättssäkerheten är viktig.

Det finns risker med att förenkla planprocessen, men Stefan Attefall sa att i Sverige har vi sådana riggade system att man hinner överklaga samma sak flera gånger och till olika instanser, man kanske ska kunna överklaga en gång.
- Vi behöver titta över hur vi kan få ett snabbare förlopp men med bibehållen rättssäkerhet och rätt till demokratiskt inflytande, sa Stefan Attefall.

Det arbetas på bred front.

Just nu arbetar Staffan Attefall på bred front med de här frågorna och bland annat har landets Länsstyrelser fått ökade medel för att kunna hantera bygglovsärenden snabbare för att på så sätt korta ner tiderna.
Det tittas också på hur hyresrätten kan utvecklas vidare, i år så har hyresrätter fått viss skattesänkning och de tittar på om det finns mer att göra.
Studentlägenheter eller ungdomslägenheter är en annan fråga de tittar på, det kan behövas förenklande regler för att underlätta billiga små lägenheter.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar