×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-04-16  

Viktigt med läsning.

Viktigt med läsning.

Under måndagen besökte utbildningsminister Jan Björklund (FP) Stureskolans klass 2b under deras högläsnings stund.
Jan Björklund håller just nu på med en lästurne genom landet för att få tips och ideer på hur elevers resultat i läsning ska förbättras, under senare år har läskunskapen stadigt minskat och Jan Björklund vill som skolminister vända på trenden.

Under måndagen besökte utbildningsminister Jan Björklund (FP) Stureskolans klass 2b under deras högläsnings stund.
Jan Björklund håller just nu på med en lästurne genom landet för att få tips och ideer på hur elevers resultat i läsning ska förbättras, under senare år har läskunskapen stadigt minskat och Jan Björklund vill som skolminister vända på trenden.

Högläsande utbildningsminister.

Jan Björklunds besök på Stureskolan inleddes med att han fick ta över boken och läsa högt för eleverna en liten stund innan han passade på att fråga dem lite olika saker.
En av frågorna var hur många som läser mer än de spelar tv och data spel och det var rätt många händer som flög upp i luften, ungefär lika många händer flög upp när han vände på frågan och det visar att Stureskolan lyckas väcka intresse för böcker hos sina elever.

Viktigt att föräldrar läser tillsammans med sina barn.

Efter stunden med eleverna fick media en stund också och Jan Björklund berättade om varför han är ute på en lästurne.
Anledningen är att barn i lågstadiet behöver läsa mycket mer både i skolan och på fritiden och en viktig del i det är att föräldrarna läser med barnen, Jan Björklund har själv små barn och han har som rutin att läsa en stund med barnen innan de ska sova.
- En kvart varje kväll de tio första levnadsåren blir rätt mycket tid som läggs på läsning under rätt mysiga former, det är ett föräldraansvar.

Lärare ska undervisa och leda lektionen.

Läsningen är viktigt i skolan också och just metoden på Stureskolan har satt den skolan i framkant när det gäller läsningen, här sitter de bara inte och har högläsning utan de stannar upp och diskuterar boken om det kommer ett svårt ord eller någon referens som barnen kanske inte förstår ordentligt.
Jan Björklund vill förändra hur lektioner går till i skolan, att elever ska ta eget ansvar för sin utbildning är en av de saker han vill förändra, i dagsläget är det mycket att eleven sitter och läser tyst i sin bänk men då vet man inte om eleven förstår vad den läser, lektioner ska ledas av en lärare och pedagogiken behöver förändras.

Lågstadielärare ska tillbaka.

På 80-talet förändrades lärarutbildningen så att alla lärare skulle bli 1-9 lärare men nu kommer lågstadielärarutbildningen att återinföras.
Att lära barn att läsa och skriva kräver en annan kompetens än att ha en klass sjuor som redan ska kunna det.
En brist med att ha grundskolelärare är att lärarna tappade den special kompetens som de fått tidigare när utbildningen var uppdelad på låg, mellan och högstadielärare.
- Att vara lågstadielärare och att lära sju, åtta, nioåringar att skriva och de fyra räknesätten det kräver specialister, det är skolans viktigaste uppgift och det kräver proffs sa Jan Björklund.

Stureskolan låter läsandet ta tid.

Annika Säflund, lärare på Stureskolan berättade att de arbetar väldigt grundligt med läsningen och att de låter läsandet ta tid, de har inte bråttom och det är viktigt att få med alla barn.
Stureskolan har arbetat med pedagogiken under många år och de håller koll på forskning och nya rön, men det betyder inte att de tar till sig allt nytt som kommer utan de tar bara de bitar som passar deras pedagogik.

Det är viktigt att få barnen att tro.

Det viktigaste är att få barnen att tro att de kan, om ingen tror på dig så har du inte motivationen att lära dig.
Trygghet är också viktigt, att få barnen att våga diskutera och att det är helt okej att ha olika uppfattningar, att kunna stanna upp och fråga om det är något man inte förstår eller är osäker på är också viktigt.
Varje barn har rätt att ha sin uppfattning om boken, men det är också viktigt att de får lära sig att lyssna på kompisarna och deras uppfattning om boken.
- Det finns inga exakta svar många gånger, utan just det där, tro, gissa annars kommer du ingenstans, då står du bara stilla och är rädd, sa Annika Säflund.

Läsning är inte bara högläsning.

Nästa moment i läsundervisningen på Stureskolan hade varit att varje barn tog sin bokpåse och gick iväg och satte sig att läsa själv och då har de också fått mig sig uppgifter de ska göra medan de läser.
Även om barnen inte sitter i klassrummet och läser så är läraren med så att de har en vuxen de kan fråga om saker eller om de inte hittar något i boken som passar in på uppgiften så måste de ha nära till hjälp så att de inte blir frustrerade.
- Vi finns ju med hela tiden, vi går runt och barnen tillkallar oss på olika sätt för att de inte ska känna att de är övergivna, sa Eva Granberg, lärare och specialpedagog.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar