×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-04-11  

Rustning av Lillåns skola.

Rustning av Lillåns skola.

Nu ska Lillåns skola äntligen bli upprustad och delarna det gäller är kök, matsal och högstadiedelen.
För att klara av att rusta skolan utan att behöva flytta på elever och personal ska en paviljong från Karolinska skolan flyttas till Lillåns skola och användas som temporär lokal medan arbetet pågår.

Nu ska Lillåns skola äntligen bli upprustad och delarna det gäller är kök, matsal och högstadiet.
För att klara av att rusta skolan utan att behöva flytta på elever och personal ska en paviljong från Karolinska skolan flyttas till Lillåns skola och användas som temporär lokal medan arbetet pågår.

Gamla lokaler.

Under gårdagen presenterade Thomas Esbjörnsson ordf. programnämnd barn och utbildning (S), Anders Hagsten (KD) 1:e v.ordf programnämnd barn och utbildning, John Johansson (S) ordförande Skolnämnd nordväst nya planer för renoveringen av Lillåns skola.
Lillåns skola byggdes i mitten på 1960-talet och sedan den stod klar har det inte gjorts så mycket åt lokalerna, vilket innebär att de är slitna och gammalmodiga ur pedagogisk synpunkt, det ska nu åtgärdas och de nyrenoverade byggnaderna kommer att bli helrenoverade och få en annan planlösning för att anpassas till modernt arbetssätt i skolan.

Lillåns skola ett lyft för hela Lillån.

Lillåns skola har bra resultat för sina elever och att få bättre fungerande lokaler kommer att innebära att skolan har bättre möjligheter att fortsätta sitt pedagogiska arbete i bättre anpassade lokaler.
Första etappen med renovering av kök och matsal beräknas starta till hösten 2013 och allt arbete beräknas vara klart 2015.

Betydande hyreshöjning.

Den stora renoveringen av Lillåns skola innebär att skolan får en kraftig höjning av sin hyra och höjningen har beräknats till 5,9 miljoner per år.
Höjningen är motiverad eftersom det egentligen skulle ha fått högre hyra tidigare men eftersom ingen ordentlig renovering gjorts tidigare blir det nu en väldigt stor höjning på en gång, men skolan måste rustas upp, sa Thomas Esbjörnsson.

Inte bara skola, det blir ny förskola också.

Lillån har idag ingen förskola i närheten av skolan, men det kommer att ändras nu eftersom det planeras en helt ny förskola bredvid Lillåns Vårdcentral.
Trycket på en förskola till i Lillån är stort och den här planeras för 5 avdelningar och 50 barn för att också planera för framtiden.
En svårighet med att bygga nya förskolor är att det är svårt att hitta platser att bygga på men just den här i Lillån har varit klar långe även om det drog ut på tiden med bygglov och annat, men den beräknas vara klar till början av 2014.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar