×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-03-22  

Jakten på den försvunna skatten.

Jakten på den försvunna skatten

Vänsterpartiet i Örebro har själva gjort en granskning av två av de företag som driver vårdboenden och räknat ut hur stor del som gick vidare i företaget som vinst av skattepengar.
Under torsdagen presenterade Murad Artin vänsterpartiets undersökning om vinster i välfärden.

© 2013 Johan Gullberg - knytpunkt.com
2 Klickbara bilder.

Vänsterpartiet i Örebro har själva gjort en granskning av två av de företag som driver vårdboenden och räknat ut hur stor del som gick vidare i företaget som vinst av skattepengar.
Under torsdagen presenterade Murad Artin vänsterpartiets undersökning om vinster i välfärden.

En ovanlig rapport.

Vänsterpartiets rapport har granskat fyra vårdboenden och två vårdföretag Attendo Care AB och Norlandia Care AB och den här studien är unik säger Murad Artin från Vänsterpartiet eftersom det inte gjorts någon liknande lokal undersökning tidigare.
Vänsterpartiet gjorde rapporten själva för att kunna redovisa för Örebroare vart skattemedlen hamnar och vad Vänsterpartiet skulle vilja använda de pengarna till.
- Vår granskning har visat att det är skrämmande siffror som går till vinster i välfärden.

Sju miljoner som försvinner för drift av vårdboende.

Vänsterpartiets rapport visar att sju miljoner kronor av de här fyra vårdboendenas pengar har gått vidare som vinster i företaget och när vinster går vidare till huvudkontoret hamnar de på skatteparadiset Jersey, det betyder också att det inte betalas någon skatt i Sverige på de sju miljonerna.
Vänsterpartiet har medvetet räknat vinsten lågt, det finns fler saker som man kan räkna in men de valde att inte ta med det, för att göra undersökningen mer trovärdig berättade Murad Artin.

Inga vinster i välfärden.

Frågan om vinster i välfärden har diskuterats flera gånger bland politikerna i Örebro kommun och en fråga som återkommer är att ingen vetat vad vinsterna ligger på, därför bestämde sig Vänsterpartiet för att ta reda på lite siffror.
Murad Artin sa att han tycker att det är skrämmande summor som går till vinster i välfärden och det kommer fram genom deras rapport.

Utförare spelar roll.

I rapporten har Vänsterpartiet också tittat på kvaliteten på vården och de har sett att det är sämre villkor för de anställda på de boenden som är i privat regi mot de som är kommunala.
I politiska debatter kommer det ofta upp att det är bättre kvalitet på vården i privat regi men Vänsterpartiets rapport visar att de privata vårdgivarna har färre anställda och de anställda har också sämre lön och anställningsvillkor än de som arbetar i kommunal verksamhet.

7 miljoner gör skillnad.

Murad Artin pratade också om att sju miljoner räcker till mycket om de hade investerats tillbaka i verksamheterna.
Vänsterpartiet skulle vilja använda de sju miljonerna till fler heltidstjänster men det finns en del annat som kan göras också som att anställa fler undersköterskor eller att förbättra kvaliteten.

Svårskriven rapport.

Martin Tverling, politisk sekreterare Vänsterpartiet Örebro är den som har gjort rapporten och det svåra med arbetet var att få uppgifter om bolagen.
De kommunala uppgifterna var lätta tack vare offentlighetsprincipen, men vårdbolagen omfattas inte av den eftersom de är privata bolag och de var inte intresserade av att låta Vänsterpartiet få tillgång till deras interna siffror.
Martin Tverling fick därför arbeta med de uppgifter som bolagen har valt att göra tillgängliga, så som bokslutsrapporter och liknande dokument.
- Det finns material men det är ganska rörigt att ta tag i det eftersom man inte kan nå de direkta uppgifterna man vill ha.

Omsorg istället för skola.

Skolområdet är mer privatiserat och de har varit en längre tid som privata företag har fått driva skolor samt att det är mer en statlig verksamhet än en kommunal därför skulle det vara svårare att få fram siffror när det gäller skolor eftersom det finns många fler privata aktörer där.
En granskning av skolor skulle kunna bli mer som en jämförelse eftersom vissa har funnits länge redan och då göra en kvalitativ rapport om skillnader mellan privata och kommunala verksamheter. Omsorgsområdet har mer handlingsutrymme och man kan välja flera olika vägar att driva verksamhet.
Inom omsorgen kan du välja att driva verksamheten i kommunal regi, som intraprenad eller som privat aktör.
Finansieringen inom omsorgen kommer till den större delen från kommunalt håll, medan det i skolorna är tvärt om och finansieringen till större delen kommer från de privata bolagen. Det gör att det är lättare att räkna på omsorgen än på skolan.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar