×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-03-01  

Äldres Läkemedelsbehandling på gott och ont.

Äldres Läkemedelsbehandling på gott och ont.

Vitsippeakademin hade under torsdagskvällen arrangerat en föreläsning med Inger Nordin Olsson, läkare i allmänmedicin och forskare, om hennes forskningsavhandling om äldres läkemedelsbehandling.
Den här föreläsningen med Vitsippeakademin var ett samarbete mellan Vuxenskolan och Kristdemokraterna i Örebro, det är Kristdemokraterna i Örebro som står bakom Vitsippeakademin.


© 2013 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Inger Nordin Olsson ser positivt på framtiden.

Vi fick en kort intervju med Inger Nordin Olsson efter hennes föredrag och hon sa då bland annat att hennes forskning visade på brister som våden måste arbeta med, men hon tror att vården kommer att ändra sig och att det är en attitydförändring på väg.

Vitsippeakademin hade under torsdagskvällen arrangerat en föreläsning med Inger Nordin Olsson, läkare i allmänmedicin och forskare, om hennes forskningsavhandling om äldres läkemedelsbehandling.
Den här föreläsningen med Vitsippeakademin var ett samarbete mellan Vuxenskolan och Kristdemokraterna i Örebro, det är Kristdemokraterna i Örebro som står bakom Vitsippeakademin.

Tittat på systemet.

Inger Nordin Olsson har inte baserat sin forskning på någon speciell sjukdom utan hon koncentrerade sig på systemen inom vården.
Tanken att börja forska kom när hon arbetade som läkare inom primärvården och såg förändringarna som har hänt under åren.
- Vi behandlar och behandlar och man åker runt i vårdkarusellen och man får mer och mer läkemedel, men ingen tar ställning, ingen säger stopp, ingen diskuterar och det här byggs på, då tänkte jag att det här stämmer inte, jag måste titta på det här.

Livskvalitet är viktigt.

Inger Nordin Olsson som i sin forskningsavhandling om äldres medicinering tittade på hur uppföljningen går till när det gäller äldre patienter med flera mediciner och hon upptäckte att det inte är vanligt med någon uppföljning av patienters medicinlista och det innebär att får du en medicin för en krämpa kan den medicinen sedan ligga kvar fast du kanske inte behöver den längre.
Ett sätt att komma åt det här är naturligtvis med tid för samtal mellan patient och läkare och att personalen inom vården får tid att diskutera behandlingar så att hela vårdkedjan kan vara delaktig.

Inbyggda systemfel.

Något som Inger Nordin Olsson talade mycket om under sin föreläsning var de inbyggda felen som finns i vården, ett sådant är att de olika delarna i vården kommer åt olika saker i patienters journaler, det innebär att patienter med flera olika sjukdomar kan vara svåra att veta vilka läkemedel de äter eftersom läkemedelslistan kan se olika ut beroende på var i vården det är.
Inger Nordin Olsson skulle vilja se att läkemedelslistan kan vara åtkomlig för hela vårdkedjan men då finns den personliga integriteten att ta hänsyn till också och vården får tack vare PUL inte dela sina journaler hur som helst eftersom den personliga integriteten då kan hamna i kläm.
Det är speciellt äldre som flyttas över från primärvården till ett vårdboende eller äldreboende so det kan ställa till besvär för när den nya personalen inte kan få all information de behöver.
Det har varit tal om att en läkare ska ha ett övergripande ansvar och Inger Nordin Olsson sa att det är ju det som är det önskvärda men alla läkare kan inte allt så samarbetet är egentligen det som är det viktiga.
Läkare måste få n möjlighet att diskutera med varandra så att alla kan bidra med sin kompetens när det gäller en enskild patient.

Vården behöver utvecklas.

Något som är viktigt o våden ska kunna utveckla inom det här området är att de som bestämmer förstår att diskussioner och samtal tar tid och tid är en brist inom vården idag.
Inger Nordin Olsson sa att hon tror att vården kommer att ändras men det tar tid eftersom vården är stor och otymplig med många olika delar.
Ett av problem är att när vården blev digital så var det efter den vårdenheten, nu har tekniken gått framåt och det har fått större möjligheter men så länge som olika avdelningar har olika behörighet så kommer det inte att bli bättre.

Ny patientvårdslag.

Inger Nordin Olsson berättade också i slutet av sin föreläsning om den nya patientvårdslagen som är på väg, där det bland annat står att patienten ska vara delaktig.
Det är en viktig del i våden att patienten får vara delaktig men det ställer också krav på patienten att vara med och diskutera sin medicinering med läkaren.
I den grupp som Inger Nordin Olsson hade i sin forskning var det en hel del som inte ville ta med sin medicinlista till läkaren för att kunna diskutera den eftersom de inte ville vara till besvär och att läkaren säkert visste bättre.

Inger Nordin Olsson ser positivt på framtiden.

Vi fick en kort intervju med Inger Nordin Olsson efter hennes föredrag och hon sa då bland annat att hennes forskning visade på brister som våden måste arbeta med, men hon tror att vården kommer att ändra sig och att det är en attitydförändring på väg, det som speciellt framkom var trögheten i vårdsystemen och det behövs administrativa förändringar och en kulturförändring där allt inte behöver utgå från att behandla utan att tänka efter och att resonera.
Inger Nordin Olsson var nöjd med föredraget och då speciellt att publiken var intresserad och att frågestunden var intressant.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar