×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-02-23  

Medborgardialog om trafiken i Örebro.

Medborgardialog om trafiken i Örebro.

Örebro kommun har just nu en medborgardialog om trafiken i Örebro, det finns planer på att öppna upp gator för biltrafik, bygga cykelvägar och att göra bussfält på vissa gator.
Under fredagen fanns det både politiker och tjänstemän på plats inne på Krämaren för att ta emot synpunkter på alla planer från Örebroarna.

Örebro kommun har just nu en medborgardialog om trafiken i Örebro, det finns planer på att öppna upp gator för biltrafik, bygga cykelvägar och att göra bussfält på vissa gator.
Under fredagen fanns det både politiker och tjänstemän på plats inne på Krämaren för att ta emot synpunkter på alla planer från Örebroarna.

Ett stort arbete påbörjas.

Medborgardialogen är starten på ett stort arbete med att se över hur trafiken flyter i staden och det finns planer som gäller både buss, bil och cykel.
När det gäller buss så finns det planer på att ha prioriterade bussfält på vissa delar av linjenätet, en sådan sträcka är från Vivalla till Brickebacken och det är den längsta sträckningen, en annan sträckning är från Hovsta in till centrala Örebro och den sista är från Mellringe in till centrala Örebro.
Prioriterade bussfält är tänkta att förbättra framkomligheten för bussarna, så bussen ska vara prioriterad vid trafiksignaler.

Många synpunkter på busstrafiken.

Två av alla som var på Krämaren för att prata trafik var Ida Österberg och Joakim Billevik, deras ämne för dagen var busstrafiken och eftersom båda två studerar ute på universitetet var det busstrafiken dit de ville diskutera.
Båda hade åsikten av att kollektivtrafiken inte fungerar i alla fall inte om man studerar ute på universitetet, bussarna håller inte tiderna, överfulla bussar, det är också dyrt för en student med 9000 kronor i månaden.
Lösningar de vill se är någon typ av direktbuss ut till universitetet och att studenter kan få någon rabatt på priset.
Ida Österberg sa land annat att det är säkrare att gå till universitetet för då vet man att man kommer i tid och Joakim Billevik höll med henne.
Joakim Billevik reagerar på att det är mycket start och stopp när han åker buss och de skulle behöva separata bussfält så att bussen tar sig fram snabbare, på så sätt skulle de hålla tiderna bättre också.
- Det ska ju gå snabbare att åka buss än bil det är väl det som är själva målet känns det som sa Joakim Billevik.

Medborgardialog är viktig.

Det var tre politiker på plats i Krämaren för att diskutera trafikfrågor, Behcet Barsom (KD), Björn Sundin (S) och Hannah Ljung (C ),alla tre sa att medborgardialoger är viktiga och när det gäller trafiksituationen är det viktigt att Örebroare får en möjlighet att säga vad de tycker och på så sätt påverka arbetet.
- Vi kan ju sitta vid våra ritbord och vi kan ha tjänstemän som drar sträckningar hit och dit utifrån statistik och kunskap, men ytterst handlar det om vad medborgarna upplever som problematiskt sa Behcet Barsom (KD).

Många besökare och mycket åsikter.

Björn Sundin berättade att det varit kommentarer under dagen och fördelen med att ha en medborgardialog är att det kan komma fram synpunkter som de inte har tänkt på men om de kan ta med i det fortsatta arbetet.
Hannah Ljung sa bland annat att en del av de som besökt Krämaren för att prata om trafiken i Örebro var väl förberedda med listor på det som de ville ta upp.
När Örebroare får möjlighet att träffa politiker speciellt så här på senvintern så blir det prat om plogning av cykelvägarna, men kollektivtrafiken är också ett vanligt ämne.
I planerna som det gick att diskutera under dagen finns det flera nya cykelbanor inplanerade.
- Vi har tittat över och sett att det på relativt många ställen i stan som det inte är hopknutet, vi har cykelvägar som börjar och sedan plötsligt utmynnar i en gata eller någonting och det blir väldigt otydligt var man ska cykla sa Hannah Ljung (C).

Fler behöver cykla.

Örebro växer så det knakar just nu och för att uppmuntra fler till att ta cykeln istället för bilen så planerar Örebro kommun för flera cykelvägar och att utöka cykelhuvudstråken.
Några av de större projekten är två helt ny cykelvägar mellan Baronbackarna och Vivalla, ny cykelväg mellan Boglundsängen och Lillån, cykelbanor på båda sidorna av Herig Karls Alle, inne i centrala Örebro kommer det också att bli flera nya cykelbanor för att knyta ihop nätverket.
Det är inte bara inne i Örebro som det planeras nya cykelvägar.
Odensbacken och Glanshammar ska bli lättare att cykla till men cykelväg hela vägen, cykelvägen till Odensbacken kommer också att passera Stora Mellösa och starten kommer att vara vid Ekeby-Almby i utkanten av Örebro.

Öppna upp stängda bilgator.

Det finns planer på att öppna upp stängda bilgator i staden för biltrafik och tanken, berättade Hannah Ljung (C), är att minska körsträckorna och öka möjligheten att ta sig fram.
Hannah Ljung hade fått både för och emot att öppna upp gator för biltrafik och de som är emot tar upp anledningen till att gatan en gång stängdes och att det tidigare var störningar för boende, de som vill se vägar öppnade framhåller just mindre körsträckor.

Bilvägar planeras störst förändring efter 2017.

När det gäller biltrafiken så är tanken att ge bilister fler vägar att välja på och en av de större delarna blir att förbinda Kåvivägen med Vivallaringen och i samma område kommer det också att bli möjligt att köra runt Lyckås IP som ligger vid Lundby, den vägen kommer också ha förbindelse med den nya vägen mellan Kåvivägen och Vivallaringen.
Skottvägen, Skjutbanevägen och Hammarsvägen kommer inte längre vara återvändsgator utan de kommer att förbindas med en bilväg.
Varberga kommer att öppnas upp för biltrafik på insidan av området samma sak med Örnsro.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar