×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-02-06  

Debatt om Försäkringskassans nya arbetssätt.

Debatt om Försäkringskassans nya arbetssätt.

Försäkringskassan står i startgroparna att förändra sitt arbetssätt när det gäller långtidssjukskrivna och Örebro Deltar arrangerade under måndagen en öppen debatt inne på Ideellt Utvecklings Centrum (IUC) med deltagande av Hans Ruborg, läkare rehab kliniken och medicinsk rådgivare åt Försäkringskassan, Margareta Wiklund, försäkringskassan och Dan Almqvist från Arbetsförmedlingen.

Försäkringskassan står i startgroparna att förändra sitt arbetssätt när det gäller långtidssjukskrivna och Örebro Deltar arrangerade under måndagen en öppen debatt inne på Ideellt Utvecklings Centrum (IUC) med deltagande av Hans Ruborg, läkare rehab kliniken och medicinsk rådgivare åt Försäkringskassan, Margareta Wiklund, försäkringskassan och Dan Almqvist från Arbetsförmedlingen.

Kort genomgång av det nya.

Det som är nytt i det här arbetssättet är att den sjukskrivna själv ska få fylla i ett formulär som beskriver hur de mår för att Försäkringskassan ska få ett större underlag för sina beslut.
Tanken är att den sjukskrivne själv ska få en chans att bedöma sina förmågor även om själva beslutet fattas av Försäkringskassans personal.
Aktivitetsförmågeutredning är namnet på nymodigheten och det är fortfarande på utvecklingsstadiet berättade Margareta Wiklund.
Det är så nytt att det bara kommer att finnas på några få platser i landet för att kunna utvecklas innan det tas i bruk ordentligt.

Viktigt med likformighet.

Arbetet med det nya arbetssättet har hållit på i två år men man vet att man fortfarande inte är helt färdiga utan att saker kommer att behöva ändras för att få det så likformat som det går, det ska inte spela någon roll vem som fattar beslutet.
Metoden är framtagen för att se om den sjukskrivne skulle klara någon form av arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.
- Oavsett vilken utredare eller vilken läkare man får träffa så ska det vara samma frågor man diskuterar och man vill ha en större delaktighet hos den som faktiskt är sjuk, sa Margareta Wiklund.

Många frågor, men få åhörare.

Det blev en hel del frågor som panelen fick hjälpas åt att svara på och även om inte allt rörde det nya systemet så var det ändå där fokus låg.
Vissa frågor var konkreta om det nya och vissa andra var mer personliga och då allmänna om Försäkringskassans sätt att arbeta.
En deltagare ville veta hur det blir med rättssäkerheten i det nya systemet, hon undrade eftersom hon själv hamnat mellan två stolar när det gäller den nya ordningen att alla ska skriva in sig hos Arbetsförmedlingen oavsett hur sjuka de är.
Naturligtvis kunde inte Margareta Wiklund svara på frågorna som gällde hennes specifika fall eftersom hon inte är insatt i ärendet, men det blev lite allmänt prat om hur rättssäkerheten ser ut för Försäkringskassans kunder och det var en diskussion som många hade behövt höra, speciellt våra folkvalda politiker som var inbjudna men uteblev.

Ta hänsyn till dagsformen.

En fråga som kom upp var hur det blir med att ta hänsyn till dagsformen, vissa sjukdomar gör att vissa dagar är bättre än andra och då kan det vara svårt att fylla i ett formulär om vad man klarar, fylls formuläret i en bra eller dålig dag kan få stor betydelse.
Margareta Wiklund svarade att det är därför formulärsvaren ska diskuteras med en läkare också och det mötet ska vara en tid efter att formuläret har fyllts i så att den sjukskrivne får en möjlighet att jämföra sina svar med hur den mår vid läkarbesöket.

Örebro Deltar.

Vi fick en kort intervju med Yvonne Nordlund som är projektledare och hon berättade att Örebro Deltar är en del i ett större projekt som heter Sverige Deltar som har som mål att utbilda unga personer med någon typ av fysiskt handikapp i hur samhället fungerar och det gäller speciellt hur man själv kan påverka.
Många som har deltagit i Örebro Deltar har inte varit vana vid att göra saker själva utan andra har gjort åt dem, men som deltagare i projektet har de inte kunnat be någon annan utan de arbetade efter principen att man gör själv, naturligtvis med stöd och uppmuntran från gruppen och de har haft möjlighet att få tid på sig innan de har gett sig på saker.
Målet var att få fem av deltagarna att sitta i någon nämnd efter valet 2014 men de har redan uppnått det målet så det tog inte så lång tid.
Yvonne Nordlund berättade att det svåraste i projektet har varit att få människor att förstå att deltagarna inte enbart är människor med funktionshinder, de är medborgare också.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar