×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-01-25  

Miljonsatsning på Tegnerlunden.

Miljonsatsning på Tegnerlunden.

Tekniska nämnden i Örebro har beslutat att satsa 1 miljon kronor på Tegnerlunden.
Tegnerlunden är en välbesökt park både sommar och vinter och den behöver lite extra omtanke, speciellt den lilla plaskdammen som är välanvänd på somrarna är i stort behov av en upprustning.

Tekniska nämnden i Örebro har beslutat att satsa 1 miljon kronor på Tegnerlunden.
Tegnerlunden är en välbesökt park både sommar och vinter och den behöver lite extra omtanke, speciellt den lilla plaskdammen som är välanvänd på somrarna är i stort behov av en upprustning.

Medborgardialog.

Charlotte Edberger Jangdin (C ), 1:e vice ordförande Tekniska nämnden, berättade att de förra året hade en Medborgardialog om upprustning av Varbergaparken och den blev så lyckad så att de vill fortsätta med Medborgardialog även för Tegnerlunden.
Tegnerlunden ligger inte vid ett bostadsområde liknande Varberga så arbetet med en medborgardialog kommer säkert att se annorlunda ut, när det gällde Varberga arbetade de mycket tillsammans med områdesgruppen, men någon sådan finns inte för de boende runt Tegnerlunden.
Exakt hur dialogen kommer att gå till visste inte Charlotte Edberger Jangdin men det finns en grupp politiker från Tekniska nämnden som tillsammans med tjänstemän tar fram en plan för hur dialogen ska genomföras.
- Det var verkligen dom som är i parken som får vara med och bestämma hur det ska se ut och vad man behöver där, så därför har vi tänkt nu att jobba på det här sättet, sa Charlotte Edberger Jangdin.

En början på prioritering på parker.

Tekniska nämnden har påbörjat ett arbete med att ge Örebros parker en prioriteringsordning och de har gjort den efter förvaltningens förslag.
Nästa år är det Vallåkraparken som står på tur för en renovering och det finns fler parker framöver som står på tur.
- Vi har bett förvaltningen göra en prioriteringsordning så det finns faktiskt en och vad som är tänkt de närmaste åren, sa Charlotte Edberger Jangdin.

Tegnerlunden är välanvänd.

Att det blev Tegnerlunden som fick en miljon i år berodde till stor del på att plaskdammen är i stort behov av renovering och den renoveringen ingår i miljonen som är avsatt till parken.
Parken används flitigt och det är inte bara människor som bor vid den utan många andra Örebroare som använder grönytorna speciellt på sommaren då det är en omtyckt grillplats.
Nu får alla en chans att vara med och komma med förslag på vad de skulle vilja se i Tegnerlunden eftersom förslagen antagligen kommer att baseras på det som kommer in under medborgardialogen.
- Det är ju säkert folk från hela staden som kommer dit så där måste man ju kanske göra det lite annorlunda, men en medborgardialog ska det i alla fall bli.

Fler investeringar planeras.

Charlotte Edberger Jangdin berättade också att det finns en miljon till som är avsatt för parker men då gäller det att flera parker får dela på de pengarna och det blir naturligtvis mindre saker som kan uträttas, de pengarna föregås inte heller av någon medborgardialog.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar