×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2007-05-24  

Transportplan, Stadsliv Örebro och nytt Stadsbusslinjenät.
6copy; 2007 Johan Gullberg - knytpunkt.com - Arkivbild Torsdagen den 24 maj 2007 var det information angående hur vi vill att Örebro innerstad ska se ut.

Kommunen har bland annat som mål att minska utsläppen av växthusgaser, rensa luften, skapa en säker och trivsam miljö och att vara en attraktiv handelsstad.

Ulrika Arenius som sitter i Programnämnd Samhällsbyggnad var först ut att tala på stadsbiblioteket.

- Örebro växer vi måste tänka till över hur vi gör staden tilltalande, det är en utmaning.
- Vi behöver tänka till om transporter, vi vill vara en stad med bra logistik.
Hur behöver vi förändra kollektivtrafiken, som det är nu märks det att det var längesedan man planerade hur bussarna ska åka, nu är det dags att titta framåt och se hur kollektivtrafiken kan förbättras.
Det är viktigt att vi tar tillvara på allas tankar när det gäller hur Örebro ska se ut i framtiden. Sade hon bland annat.


© 2007 Johan Gullberg - knytpunkt.com - Arkivbild
Näste att greppa mikrofonen var Per Elvingson som är Processledare på Programkansli Samhällsbyggnad.
Det är Per Elvingson som har hand om att se över en transportplan för Örebro.
- Utsläppen måste minskas, vårt mål är att minska utsläppen med 4% till 2010, om vi tittar på FN så vill de att utsläppen globalt ska minska med 85% till 2050, det betyder att vi måste minska våra utsläpp mer än vad vi har planerat.

- Idag blir människor sjuka för att de inte får tillräckligt med vardagsmotion, i Örebro så är många bilresor i staden kortare än 5 km, det vill vi förändra.
- Ta inte bilen om du bara ska en kort bit.

- Vi vill minska biltrafiken inne i centrala Örebro därför måste vi se över hur vi kan få människor att cykla eller att åka med kollektivtrafiken istället för med bil.

- Vår uppgift är att förena det logistiknav som vi vill vara med tanke på vårt geografiska läge i landet med hållbara transporter.
- Nyckeln till att minska utsläppen ligger till stor del på forskningen.
Både forskning om bättre drivmedel samt teknisk utveckling av det som redan finns.© 2007 Johan Gullberg - knytpunkt.com - Arkivbild
Anne Pettersson, Samhällsplanerare Planeringsenheten på Stadsbyggnads var nästa talare.
Anne Pettersson arbetar med Örebro innerstad.
- Hur kan den bli mer tilltalande?
- Örebro behöver en färgstark stadskärna och det är människor som gör ett centrum.

- Vi har satt år 2016 som slutdatum eftersom år som slutar på 6 har en betydelse för oss Örebroare.
1986 fick vi stormarknad utanför staden, 1996 utsågs Örebro till Sveriges attraktivaste stadskärna.

- Nu har andra städer kommit ifatt oss eftersom vårt arbete med stadskärnan har legat still ett tag. Det finns många ideer om hur vi vill se stadskärnan, fontäner, lekskulpturer, saluhall och utsmyckning av hus är bara en liten del av alla förslag som finns.

- Stortorget och Järntorget ska bli bilfria för att kunna använda de rummen i staden på ett bättre sätt, planen i nuläget är att börja förändringen med Stortorget under 2008.
Men för att vi ska kunna göra ett bra arbete så behöver vi veta vad Örebroarna vill, hur ni vill ha innerstaden. - Det här ämnet kan jag stå och prata om hur länge som helst så nu är det dags att jag slutar och lämnar över ordet till Anna Kero, Planerare Programkansli Samhällsbyggnad.

© 2007 Johan Gullberg - knytpunkt.com - Arkivbild
Anna Kero hade bland annat följande att berätta.

- Kollektivtrafiken spelar en viktig roll i staden och vårt linjenät är omodernt.
Det tar till exempel 45 minuter att åka från Lundby till USÖ vilket är alldeles för lång tid.
Örebro växer både till ytan och med befolkning, vi får ungefär 800 nya Örebroare per år.

- Vi vill ha snabba stomlinjer som servar de stora befolkningsområdena i staden.
De kompletteras med stadslinjer som åker krokigare vägar för att kunna åka inne i områden så att det ska vara nära till busen, sedan kommer det även att finnas en flexlinje som man kan ringa och beställa som en ersättning för dagens färdtjänst.

- Vi kommer att skapa fyra nya knutpunkter, USÖ kommer att bli trafikerat av fler linjer, samtidigt som vi vill ta bort bussar från Drottninggatan och flytta dem till konserthuset, Rudbecksgatan och Fabriksgatan istället.
Samtrafiken kommer att försvinna däremot räknar vi med att bussarna kommer att gå oftare så att det inte ska bli tal om långa väntetider när det gäller stomlinjebussarna.
Det som ligger närmast i framtiden för kollektivtrafiken är att vi ska starta en fördjupad utredning under hösten 2007, eventuellt kommer det att fattas beslut i frågan under december 2007, men arbetet är inte beräknat att starta förrän om 2-5 år.


Den som vill veta mer om bussarna, stadskärnan eller transportplanen hittar mer information på www.orebro.se. Där kan ni även lämna kommentarer och tala om vad ni tycker om de olika förslag som är framtagna.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar