×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-12-07  

Vanligare med kraftigt regn och skyfall i framtiden.

Vanligare med kraftigt regn och skyfall i framtiden.

I en rapport från Länsstyrelsen i Örebro har de tittat på hur framtidens väder kommer att bli och de har koncentrerat sig på skyfall och vilka risker de innebär för städer.
En viktig slutsats i rapporten är att skyfallen kommer att öka i vårt område framöver och somrarna kommer också att bli torrare mellan regnen.

© 2012 Johan Gullberg - knytpunkt.com
1 Klickbar bild.

I en rapport från Länsstyrelsen i Örebro har de tittat på hur framtidens väder kommer att bli och de har koncentrerat sig på skyfall och vilka risker de innebär för städer. En viktig slutsats i rapporten är att skyfallen kommer att öka i vårt område framöver och somrarna kommer också att bli torrare mellan regnen.

Nu är det dags att planera.

Det är viktigt att kommunerna i Örebro län planerar för fler och kraftigare skyfall i framtiden eftersom skyfallen förväntas öka i både antal och omfattning. Det som gör det lite svårt att förbereda sig för den här typen av väder är att skyfall bara drabbar lokalt och att det kan vara ett relativt litet område som drabbas hårt. När det gäller skyfall så kan vilket område som helst drabbas, det behöver inte ha uppmärksammats som ett område med stor risk för översvämningar. Det är viktigt att politiker tänker på risken för skyfall när de planerar nybyggnationer och att förbereda äldre stadsdelar för den ökande risken.

Äldre stadsdelar oftast mer utsatta.

Äldre stadsbebyggelse är ofta mer utsatta för stora regnmängder eftersom avloppsnäten inte är dimensionerade för den stora vattenmängden. När det blir stora vattenmängder lokalt i ett område så betyder det ofta att källare översvämmas vilket kan leda till mögelskador på hus därför är det viktigt att den som äger ett hus eller ska köpa ett hus vet hur situationen ser ut i området vid ett eventuellt skyfall. I äldre bostadsområden är det vanligt att avlopp och dagvatten transporteras i samma ledningar och det skapar ett för högt tryck i ledningarna under ett skyfall, i nyare bebyggelse har ofta avlopp och dagvatten varsitt rör och det fungerar då bättre, åtskilda rörledningar gör också att det inte finns lika stor risk för att avloppsvatten tar sig upp och förorenar när det blir en översvämning på grund av skyfall.

Vad kan vi göra.

Det finns flera olika saker att göra för att minska riskerna för översvämningar vid skyfall. Ett område är stadsplanering och när det byggs nya hus så behöver det planeras så att regnvatten har möjligheter att rinna undan utan att ställa till med för stora problem, ett sätt är att dirigera vattnet mot olika grönytor istället för att det hamnar på asfalterade vägar där det inte kan rinna undan. När staden planeras så kan det vara lämpligt att titta på om det måste vara asfalt överallt eller om det går att använda andra typer av beläggning som till exempel rasterplattor som släpper igenom vattnet till marken under.

Örebro Kommuns dagvattenstrategi.

Örebro Kommun har redan idag en strategi för dagvatten och det ska tas med i planeringen från början. Tanken r också att det ska planeras in genomsläppande material istället för asfalt på ytor där det fungerar så so parkeringar och liknande för att underlätta avrinning och sen så är det bättre att vattnet filtreras genom marken än att det rinner iväg och blir uppsamlat någonstans. Örebro Kommun vill gärna se lokala lösningar där det byggs nytt och en sådan sak är att använda naturliga dalar till att leda bort regnvatten.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar