×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-11-08  

Nu är Storgatan öppen för biltrafik.

Storgatan öppnad för biltrafik.

På förmiddagen 8 november öppnades Storgatan i Örebro upp för långsam biltrafik.
På plats vid invigningen var bland annat Ulrika Sandberg (S) Ordförande tekniska Nämnden Örebro Kommun, Stina Storm VD City Örebro och Gösta Eriksson verksamhetschef Park och Gata Örebro Kommun.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com
2 Klickbara bilder.

Efter klockan tio idag på förmiddagen är Storgatan öppen för biltrafik mellan 7 på morgonen och fram till 20 på kvällen.

På förmiddagen 8 november öppnades Storgatan i Örebro upp för långsam biltrafik.
På plats vid invigningen var bland annat Ulrika Sandberg (S) Ordförande tekniska Nämnden Örebro Kommun, Stina Storm VD City Örebro och Gösta Eriksson verksamhetschef Park och Gata Örebro Kommun.

Biltrafik mot söder.

Nu när storgatan öppnas för biltrafik så blir den enkelriktad och det år bara att köra från Järnvägsgatan till Olaigatan inte åt andra hållet och korsningen vid Fredsgatan kommer fortfarande var som den är idag. Det innebär att du får inte svänga ut på Storgatan från Fredsgatan utan du får bara köra rakt fram.
- Fredsgatan är där många bilar kommer att korsa och det är därför de bara får åka rakt fram där, för att det blir för stora risker sa Peter Smedberg.

På prov i ett år.

Peter Smedberg, planerare Park och Gata, som är en av de som har gjort förarbetet inför öppnandet för biltrafik på Storgatan uppmanar alla som använder sig av Storgatan att ta det försiktig Speciellt i korsningar ska man vara uppmärksam nu i början innan alla hinner bli vana. Om alla hjälps åt och bilisterna respekterar skyltningen så kommer det säkert gå bra. Örebro kommun vill gärna ha in synpunkter på öppnandet av Storgatan nu under testperioden som är på ett år. Dels för att veta vad som fungerar bra och vad som inte fungerar. Peter Smedberg och hans arbetskamrater har försökt att tänka på alla eventualiteter men sen vet de inte helt säkert om de har kunnat förutse allt, därför är det viktigt att få in synpunkter från trafikanter och andra.

City Örebro har arbetat länge för bilar på Storgatan.

Stina Storm City Örebro har arbetet för biltrafik på Storgatan och det är speciellt handlarna efter gatan som vill ha biltrafik för att underlätta inköp. Tina Storm var noga med att säga att det är viktigt att reglerna som finns efterlevs och att det endast är korttidsparkering efter Storgatan.
- Det är väldigt viktigt att det efterlevs och det måste till tillsyn för annars kommer det inte fungera. Det här är jätteviktig för vill man ha dagligvaruhandel i stadskärnan så måste vi ha parkeringar, sa Stina Storm.

City Örebro arbetar för att bättre Norrcity på flera plan.

Stina Storm berättade att igår hade de ett möte om Järntorget och som ett resultat av det mötet bildades en arbetsgrupp som ska ha fokus på Järntorget. City Örebro arbetar för att stadsdelen ska bli levande och attraktiv men då krävs det samarbete mellan flera olika parter.
En stor del av det City Örebro gör är att samtala med butiksinnehavare och fastighetsägare för att få så många som möjligt att engagera sig och för att berätta att alla måste hjälpa till.
För gäller biltrafiken på Storgatan är det viktigt att parkeringen fungerar och att det inte blir långtidsparkering utan att parkeringarna är till för kunder inte för boende eller affärsidkare.

Framtiden för Norrcity.

Ulrika Sandberg (S) Ordförande Tekniska nämnden Örebro Kommun berättade att en tanke för Norrcity är att bygga studentlägenheter kanske på gamla fängelsetomten vid Karolinska skolan.
Fördelen med ett studentboende så centralt är att studenter har ett annat sätt att leva och ett annat rörelsemönster i staden. Det finns lite mark kvar mitt i stan som är möjliga att bygga på men det är viktigt att planera in för parkeringar om de bygger bort fler parkeringsplatser.
Ett av de stora protesterna var just att det försvann parkeringsplatser från Järntorget när det byggdes om men det kom inte några nya och Ulrika sa att det var viktigt att tänka på det om de bygger någonstans i framtiden.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar