×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-11-02  

Första budgeten från majoriteten i Örebro Kommun.

Första budgeten från majoriteten i Örebro Kommun.

Under förmiddagen presenterade den styrande majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet sin första budget.
Budgeten presenterades av Lena Baastad (S), Rasmus Persson ( C) och Lennart Bondeson (KD).

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com
1 Klickbar bild.

Under förmiddagen presenterade den styrande majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet sin första budget.
Budgeten presenterades av Lena Baastad (S), Rasmus Persson ( C) och Lennart Bondeson (KD).

Örebro kommun har en stabil ekonomi.

Örebro kommun har flera goda år bakom sig ekonomiskt och därför har sittande majoritet beslutat sig för att ha ett lägre vinstkrav och använda pengarna på olika saker i stället. Lena Baastad inledde med att tala övergripande om ekonomin.
När det gäller skatteunderlaget så kommer det att bli mindre framöver säger prognoserna. Nästa år kommer intäkterna däremot vara större än under det här året men sen beräknas de minska.
Hur ekonomin kommer att se ut beror mycket på vad som händer ute i världen och i övriga Europa.

Några av de större delarna i budgeten är bland annat att Örebro Kommun ska se över hur de arbetar.
- Det vi har försökt göra i den här budgeten det är väl egentligen att ställa frågan.
Arbetar vi alltid med rätt saker eller kan vi göra annorlunda i en verksamhet?
Vi är övertygade om att det går att göra annorlunda och där har vi prioriterat uppdrag och resurser, sa Lena Baastad.

Flera satsningar i budgeten.

Lennart Bondeson talade om att Örebro behöver en ny mötesplats när det gäller kultur och det har i flera omgångar pratas om att bygga ett nytt stort kulturhus som ska innehålla både bibliotek och Länsmusiken.
- Vi kommer under nästa år att starta en utredning för att se om vi kan bygga ett nytt bibliotek eller kulturhus här i staden.
Det är ju en viktig del på kort och lång sikt att skapa förutsättningar för en mötesplats när det gäller kultur. Örebro behöver det och därför är det ett viktigt arbete vi sätter igång, sa Lennart Bondesson.

Örebro Kommun ska satsa på vindkraft. För två år sedan antog Örebro Kommun en klimatplan och nu är det dags att börja arbeta för den också sa Lennart Bondeson.
Idéellt Utvecklingscenter kommer att få fortsatt stöd och dom får på så sätt fortsätta vara en mötesplats för den ideella sektorn.

Ökad användning av L.O.V.

Rasmus Persson talade om socialvälfärd och Örebro Kommun ska utöka valfriheten för den som har kommunala tjänster av något slag.
Lagen om valfrihet finns redan på vissa saker men Rasmus Persson vill utöka lagen om valfrihet till att gälla omvårdande tjänster inom Örebro kommun.
- Idag är det så att är du inte nöjd med kommunens omsorg vad gör du då.
Ja du kan naturligtvis gå in i klagomål och vara kritisk, men ärligt talat så händer det inte så mycket. Om lagen om valfrihet finns så kan du välja en annan utförare.

En konkret sak är att införa lagen o valfrihet när det gäller matleverantörer inom hemvården. Den som har hemvård ska själv få bestämma vilken leverantör det ska vara och vilken mat det ska vara.

Inte bara satsningar.

Budgeten innehåller inte bara satsningar, det ligger också 44 miljoner i rationaliseringskrav.
Tanken är att verksamheterna ska se över hur de arbetar och var det går att spara pengar.
Örebro Kommun kommer också att få mindre bidrag av staten när det gäller skolan. Införandet av den nya gymnasiereformen beräknas av regeringen bli billigare för kommunerna och för Örebro Kommun innebär det att det blir 10 miljoner mindre i bidrag.

En stor budget.

Det är en detaljerad budget som presenteras och den visar vilken riktning den nya majoriteten i Örebro Kommun vill ta.
De tre partirepresentanterna verkade alla nöjda och de sa att samarbetat har gått bra. Lennart Bondeson och Rasmus Persson sa också att de har fått tänka på ett nytt sätt nu när samarbetspartnern är Socialdemokraterna men att deras politik i mångt och mycket kompletterar varandra.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar