×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-09-29  

Att lägga politiken till rätta.

Att lägga politiken till rätta.

Tankarnas Trädgård arrangerade en föreläsning med Ann-Sofie Lennqvist Linden under titeln Att lägga politiken till rätta under gårdagskvällen.
Föreläsningen handlade om Ann-Sofie Lennqvist Lindens doktorsavhandling med samma namn.
Att lägga politiken tillrätta handlar om de politiska tjänstemän som vill se kommunen som ett företag och sig själva som de som vet bäst.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com
1 Klickbar bild.

Tankarnas Trädgård arrangerade en föreläsning med Ann-Sofie Lennqvist Linden under titeln Att lägga politiken till rätta under gårdagskvällen.
Föreläsningen handlade om Ann-Sofie Lennqvist Lindens doktorsavhandling med samma namn.
Att lägga politiken tillrätta handlar om de politiska tjänstemän som vill se kommunen som ett företag och sig själva som de som vet bäst.

Ann-Sofie berättar inte vilken kommun hon har skrivit sin avhandling om.

En röd tråd i föreläsningen var demokrati och hur den saknas i tjänstemännens syn på sitt uppdrag. Ann-Sofie har ägnat åtta år åt sin avhandling och hon har suttit med i olika möten i en större kommun.
Ann-Sofie vill inte berätta vilken svensk kommun det gäller men sa att många från olika större kommuner har känt igen sig i hennes arbete, en av anledningarna till att hon inte vill säga vilken kommun det är hon har forskat i är att då skulle fokus flyttas från hennes arbete till den kommunen och eftersom många från olika kommuner känner igen sig i det hon berättar så är det inte en isolerad händelse.

Behöver kommunala chefer följa politikernas beslut?

Ann-Sofie börjar föreläsningen med att berätta att kommunstyrelsen tog beslut 2003 om att alla nya bilar som kommunen köper in ska vara miljövänliga och om någon vill ha en annan bil så ska de skicka en skriftlig förklaring på varför de inte ska ha en miljöbil.
Efter ett par år så skulle beslutet följas upp och då upptäcktes att det inte hade hänt något, det köps inte in mest miljövänliga bilar och det finns ingen skriftlig argumentation för varför det inte ska vara en miljöbil som köps in. Då fattar kommunstyrelsen beslutet en gång till och det händer inget den här gången heller, när lokaltidningen sedan följer upp beslutet så intervjuar de chefen för kommunens fordonsavdelning och hon säger att vi informerar om vad som finns men sen är det upp till respektive chef att följa politikerns beslut.
- Det här tycker jag är super intressant, här har vi då en kommunal chef som säger att jo det är upp till respektive chef att följa beslutet. Man kan alltså som chef välja om man följer de politiska besluten eller inte.

Kommuner ändrar arbetssätt.

Utgångspunkten för Ann-Sofies avhandling är att Sverige har en representativ demokrati och det betyder att vi var fjärde år väljer de som ska representera oss. Ann-Sofie utgår redan från början med att kommuner är något annat än ett företag, kommuner är inte ett IKEA varuhus fast kommuner handlar med tjänster istället för möbler.
En trend som har gått över hela västvärlden är New Public Management (NPM) och den gör att det offentliga alltmer försöker efterlikna den privata affärsvärlden.
NPM är det som har förändrat sättet att styra kommuner på, nu handlar det om marknader och en kommun ska skötas som ett företag.
cite> - För IKEA är det helt okej att man bara tänker på ekonomin, det är också det som driver företaget. Men i en kommun eller i ett Landsting så finns det också andra värden att tänka på.

Vem bestämmer politiker eller tjänstemän?

Ann-Sofie satt med på möten och skrev ner det som hände och en sak som hon uppfattade tydligt var de kommunala chefernas nedlåtande sätt att prata om politikerna.
Ann-Sofie hade med sig en del citat och det var bland annat om att cheferna måste se till att politikerna koncentrerade sig på rätt saker.
Det var också vanligt att prata om politiker som de är barn och att de kommunala cheferna kan mycket mer. Ann-Sofie jämförde de utbildningsnivåer som fanns hos politikerna och hos cheferna i de två högsta lagren inom kommunen så upptäckte hon att politikerna ofta var mer välutbildade än vad cheferna var. Trots det så hade cheferna uppfattningen att de måste lotsa politikerna rätt i olika frågor.
- Talet om att de är okunniga handlar inte om utbildning utan om något annat.
Samtidigt så vet vi om de kommunala verksamheterna idag att en chef kan byta verksamhet från precis det ena hållet till det andra. Så det här med okunskap är intressant för det vet vi inte riktigt vad det är för någonting.

Tankeväckande föreläsning.

Efter att ha lyssnat på Ann-Sofie så kan jag tänka att de som egentligen borde ha lyssnat är just politiker och kommunanställda, för frågan är hur mycket skulle de känna igen sig själva i. Nu vet vi inte vilken kommun det var som Ann-Sofie studerade men det är säkert likadant här i Örebro.
För att komma åt problem måste de komma fram och det här är typiskt för ett problem som inte är sett.
De som arbetar inom kommunen ser det inte eftersom de har det runt omkring sig hela tiden och de som inte arbetar i kommunen märker säkert inte av det.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar