×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-08-25  

Utveckling av Norrcity.

Utveckling av Norrcity.

Under onsdagen var det ett möte på Kulturhuset i Örebro för att diskutera Norrcitys framtid.
Mötesledare var Björn Sundin (S) och han inledde med en kort historiebeskrivning över Norrcitys utveckling. Det var inte så många som kom till mötet och det kändes som om det fanns en känsla av uppgivenhet bland dem som var där.
En av deltagarna sa att varför vänta tills läget för Norrcity blir akut som det är på väg att bli nu innan något händer? och varför renoveringen av innerstaden började i söder när norr har haft det svårt länge?

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com
4 Klickbara bilder.

Under onsdagen var det ett möte på Kulturhuset i Örebro för att diskutera Norrcitys framtid.
Mötesledare var Björn Sundin (S) och han inledde med en kort historiebeskrivning över Norrcitys utveckling. Det var inte så många som kom till mötet och det kändes som om det fanns en känsla av uppgivenhet bland dem som var där.
En av deltagarna sa att varför vänta tills läget för Norrcity blir akut som det är på väg att bli nu innan något händer? och varför renoveringen av innerstaden började i söder när norr har haft det svårt länge?

Biltrafik på Storgatan.

Norrcity har diskuterats länge och det har funnits problem för handeln där länge.
Hittills har inget konkret hänt och det här mötet var ett sätt för Björn Sundin att få respons på förslaget om att öppna Storgatan för biltrafik.
En av de boende var orolig för att luften skulle bli mycket sämre om Storgatan öppnas för biltrafik och han hade märkt en klar förbättring av luften efter att stadstrafiken börjat med biogasbussar. Om den nu släpps på biltrafik så kommer luften att bli sämre igen.
Det kanske går att lösa på något sätt med fastighetsägarna, möjligen byta fönster eller andra åtgärder för att hindra avgaserna att komma in i lägenheterna, men det får vi titta på svarade Björn Sundin (S).

Samma lösning som på Trädgårdsgatan.

Björn Sundin berättade att han skulle vilja se att Storgatan på Norrcity blir liknande den nya delen av Trädgårdsgatan, Trädgårdsgatan har fått ett stort lyft efter att den blev omgjord och det finns en del saker som Örebro Kommun lärt sig av den ombyggnaden som skulle gå att använda på Storgatan.
Björn Sundin sa vidare att han inte tror att Storgatan behöver byggas om lika mycket som Trädgårdsgatan, men att öppna upp för biltrafik och göra parkeringar efter gatan kan vara en bra ide. Det ska inte vara långtidsparkeringar efter Storgatan utan platser där man får stå en kort tid medan man är och handlar eller gör något annat ärende på Norrcity.

Parkeringar, en viktig fråga för boende och verksamma.

När känslan av att parkeringsplatser försvunnit så blir bilförarna hänvisade till parkeringshusen och där är det dyrt att stå.
Björn Sundin höll med om att det är dyrt att parkera i centrala staden och han skulle gärna se att Örebro Kommun hade ett eget parkeringsföretag så att de kunde bestämma egna priser på centrala platser.
En stor del av problemet är att det är vinstdrivande företag som driver parkeringshusen och när de som vill parkera blir färre så höjer de priserna för att få ut samma vinst, ett kommunalt bolag skulle istället kunna sänka priserna för att locka fler till centrala Örebro sa Björn Sundin.

Järntorget fortfarande en viktig fråga.

I samtalet om biltrafik kom Järntorget upp och de parkeringsplatser som försvann därifrån. Björn Sundin sa att det har inte försvunnit parkeringsplatser men de är flyttade och Kommunen måste märka ut de flyttade platserna bättre så att de syns och människor hittar dem.
- En parkeringsplats som ingen vet om funkar inte som parkeringsplats.
En annan synpunkt som kom fram var att själva Järntorget inte blir utsmyckat längre och att den torghandel som finns där nu inte är lika trevlig som den var tidigare.
- De försäljare som oftast står på torget idag är inget som lockar människor till Järntorget, tidigare när det var en blomstermarknad så lockade den sina kunder det gör inte de nya sa en av besökarna.

Förse fontänen på Järntorget med en stor målning?

Frågan om det inte går att ta bort fontänen och göra en parkering igen var inte Björn Sundins ide men att Järntorget behöver mer arbete det var han helt klar med, som det är nu så känns det inte helt färdigt.
Trädäcket däremot blev väldigt lyckat och det sa Björn Sundin att det kändes skönt men själva torget vet han inte riktigt vad som behöver hända med, en ide är att göra en stor målning på betongen som är fontänen, Björn Sundin skulle gärna se en tredimensionell målning där för att fontänen ska synas även om inte vattnet är på.
En annan synpunkt som kom fram var att själva Järntorget inte blir utsmyckat längre och att den torghandel som finns där nu inte är lika trevlig som den var tidigare.

Tillbaka

Kommentarer:

2011-09-02 07:40:56   Av: Anders Pernefalk

Bygg ett parkeringshus i anslutning till ett eventuellt nybygge på ödetomten vid Myrorna, så löser man parkeringsproblemet.
Behåll Storgatan bilfri! Det finns inget som helst hållbart med att tillåta biltrafik där.
Utveckla Gamla gatan, Fredsgatan och Olaigatan till inbjudande affärsgator.
På järntorget måste det tillföras någonting mer i anslutning till fontänen som lockar till sig människor till platsen och gör att de vill stanna kvar där.
Det är dags att det utarbetas en genomtänkt och övergripande utvecklingsplan för Norrcity samt att alla berörda parter samarbetar för att Norrcity ska leva som stadsdel, annars finns den fortsatta risken att Norrcity fortsätter att vara en död stadsdel om tio år.

Lämna en kommentar