×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-06-23  

Samverkan för Kvinnofrid.

Samverkan för Kvinnofrid.

Under förmiddagen undertecknades ett samverkansavtal mellan flera olika aktörer i Örebro Län.
Initiativtagare till samverkan är Landshövding Rose-Marie Frebran hon har bildat en gemensam styrgrupp, i gruppen ingår landshövding Rose-Marie Frebran, Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsråd. Iren Lejegren, Regionrådet och Ebba Sverne Arvill, Länspolismästare.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com
6 Klickbara bilder.

Landshövding Rose-Marie Frebran, Länspolismästare Ebba Sverne Arvill och Landstingsrädet Marie-Louise Forsberg-Fransson undertecknade avtalet.

Under förmiddagen undertecknades ett samverkansavtal mellan flera olika aktörer i Örebro Län.
Initiativtagare till samverkan är Landshövding Rose-Marie Frebran hon har bildat en gemensam styrgrupp, i gruppen ingår Landshövding Rose-Marie Frebran, Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsråd. Iren Lejegren, Regionrådet och Ebba Sverne Arvill, Länspolismästare.

För att samordna arbetet som redan pågår.

Tanken med styrgruppen är att samordna arbetet som redan pågår i myndigheter, kommuner och landsting så att det blir effektivare och att inte flera olika arbetar med samma sak samtidigt. När det inte finns någon helhetsbild är det stor risk för att flera gör samma sak eftersom man inte vet vad andra gör.
Det är flera olika områden som styrgruppen ska arbeta med och allt har samlats under titeln Samverkan för kvinnofrid, men det är inte enbart mäns våld mot kvinnor utan också hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer, prostitution och människohandel.
Styrgruppen och alla aktörer som är inblandade kommer att arbeta för hela länet och efter semestern kommer en arbetsgrupp att starta arbetet med att ta fram en handlingsplan, arbetsgruppen har resterande av 2011 på sig för att ta fram handlingsplanen och tanken är att det ska ta så kort tid som möjligt.

Landshövding Rose-Marie Frebran berättade lite om varför samarbetet har kommit till.

- Länsstyrelsen har i ett särskilt uppdrag från regeringen att samordna myndigheter i den här typen av arbete.

Hon fortsatte med att berätta att alla ska ha tillgång till likvärdiga insatser oavsett var i länet man bor och vad det är man råkar ut för. Styrgruppen kommer att träffas ett par gånger om året för uppföljning av arbetet. Det finns redan en handlingsgrupp men det kan bli fler när handlingsplanen är klar och styrdokumentet får lite mer kött på benen. Arbetsgruppen består av representanter från Kriminalvården, Länsstyrelsen, Örebro Läns Landsting Regionförbundet, Polismyndigheten och en från Åklagarkammaren.

Rose-Marie Frebran avsluta med att vi antagligen inte kan bli av med problemen helt men vi kan bli bättre, målsättningen är nollvision.

Det är i samverkan som vi kan göra de bästa insatserna.

Marie Louise Forsberg-Fransson sa att det är i samverkan som vi kan göra de bästa insatserna. Tidigare så har de arbetat själva med frågorna och bland har det funnits överlappande resurser medan det i andra har funnits ett glapp.
Kunskapsspridning är viktigt och det behövs i alla nivåer inom sjukvården för att upptäcka kvinnor som till exempel söker akut för något, eller som söker för något annat eftersom det kan ta sig olika uttryck hos olika personer.
- När polisen har gjort insatser så är det viktigt att vi jobbar ihop och att vi jobbar snabbt för att den enskilde ska få trygghet i situationen. Så det är ett oerhört viktigt arbete som vi har inlett.

Mot våld inom relationer.

Polisen arbetar mycket med våld inom relationer och utan samarbetet med kommun och landsting så kan de inte göra så mycket i sådana situationer sa Ebba Sverne Arvill, Länspolismästare.
Polisen arbetar hela tiden med att förbättra arbetssättet men de kommer aldrig att nå framgång om de inte kan samarbeta med andra myndigheter och organisationer.

Just att samarbete mellan myndigheter och andra organisationer är viktigt och det var något som alla tre tryckte på och att det kommer att förenkla arbetet på vissa områden eftersom det ofta är många olika aktörer inblandade när det gäller våld i relationer eller hedersrelaterat våld och en överblick är viktig för att det ska bli möjligt att gå framåt i arbetet som redan är påbörjat.

De ska starta upp arbetet med en handlingsplan.

Lilian Iwarson Sporrong Örebro Läns Landsting och Kerstin Lillje från arbetsgruppen var också med under undertecknandet av samverkansdokumentet.
De ska starta upp arbetet med en handlingsplan direkt efter semestern och några av deras funderingar var om det behövs länsformer för samverkan. Kommuner får idag mer och mer ansvar för olika frågor och det är inte säkert att en ensam kommun har möjlighet att hantera allt därför kan det behövas länsinstitutioner för att underlätta samarbete.
Alla ska ha samma rätt till stöd och hjälp oavsett var i länet man bor och idag finns det skillnader.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar