×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-05-14  

Allianskollegor besökte Järntorget under förmiddagen.

Allianskollegor besökte Järntorget under förmiddagen.

Den gångna veckan har varit en av de mest partiledartäta vi har varit med om.
Under gårdagen var det Maud Olofsson (C) och Jan Björklund (FP) som valde att komma till Örebro för att stötta sina lokala valarbetare och väljare i Örebro inför det kommande omvalet på söndag.

Med en knapp timmas mellanrum besökte Maud Olofsson (C) och Jan Björklund (FP) Järntorget i Örebro.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Maud Olofsson och Joakim Bäck hade ett samtal inför väljare på Järntorget.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Samtalet handlade bland annat om Maud Olofssons engagemang för kvinnliga företagare.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Joakim Bäck och Maud Olofsson lyssnar till Rade Blanusa när han fick möjlighet att tala om sitt arbete som IFS rådgivare.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Maud Olofsson och Joakim Bäck blev avtackade av Rasmus Persson som lämnade över varsin påse med centerpartiet i Örebros eget godis.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Jan Björklund på besök i Örebro.
Jan Björklund hann med besök på Universitetsjukhuset och Örebro Universitet mellan besöken passade han på att besöka Järntorget och samtal med väljare.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Jan Björklund fick en hektisk stund vid valstugorna då många hade frågor om skolan.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com

- Vi måste höja kraven i skolan, kunskapsresultaten och dit hör ju tidigare betyg och tidigare nationella prov för att upptäcka elever som har svårt, men sen också att sätta in mera hjälp och stöd för dom eleverna som har det svårt.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Det införs en helt ny lärarutbildning i år. Jan Björklund sa att den gamla har varit dålig, för låga krav för att komma in och för låga krav för att ta examen och för slappt tempo på utbildningen.

Den gångna veckan har varit en av de mest partiledartäta vi har varit med om.
Under gårdagen var det Maud Olofsson (C) och Jan Björklund (FP) som valde att komma till Örebro för att stötta sina lokala valarbetare och väljare i Örebro inför det kommande omvalet på söndag.

Besök på Krafft Måleri och Tegelbruket.

Maud Olofsson startade dagen med ett besök på Krafft Måleri för att sedan fortsätta till Tegelbruket och avsluta degen i Örebro med ett samtal på Järntorget.
Samtalsledare var Joakim Bäck och de talade om flera olika ämnen men nytt företagande är i centrum när Maud Olofsson närings och energiminister pratar och då speciellt kvinnliga företagare.

Hade det hänt i Stockholm så hade riksmedia varit intresserade.

Maud Olofsson kommenterade omvalen i Sverige med att hade det hänt i Stockholm så hade riksmedia varit intresserade och det hade varit många debatter, men nu när det är i Örebro och Västra Götaland så är inte intresset så stort.
- Ibland kan jag tycka att kommunpolitiken kommer lite på undantag i dom ordinarie valen, man pratar väldigt mycket rikspolitik och det som vi säger som partiledare, men många gånger är det ju viktigare vad det är som händer i kommunen.

Under samtalet med Joakim Bäck han Maud Olofsson gå igenom de flesta stora områdena centerpartiet har, Lagen om valfrihet, ekonomiska frizoner och mycket mer.
Det var en rätt stor publik som samlats för att lyssna på Maud Olofsson och flera som ville komma fram och prata lite med henne efter samtalet också.

- Jag vill att det ska vara delaktighet och att människor ska få vara med och påverka.

Vi fick möjlighet till en kort intervju och på frågan vad hon fick för uppfattning om Tegelbruket svarade Maud Olofsson att det var spännande och speciellt sammankopplingen mellan det offentliga, privata och ideella. Maud Olofsson tror att det är skärningspunkten mellan de tre olika aktörerna som blir mest effektivt.
- Att man försöker engagera och inte har allt färdigt det finns alltid en risk i många sådana här projekt att det serveras, jag vill att det ska vara delaktighet och att människor ska få vara med och påverka och särskilt unga.

Har försökt stötta den typen av initiativ.

Enligt Maud Olofsson så är inte den här typen av verksamhet som Tegelbruket ska bli så vanlig i Sverige, visst finns det några fler och Maud Olofsson som är ansvarig för den sociala ekonomin har försökt stötta den typen av initiativ.
- Förr stödde vi den sociala ekonomin och sociala företag men nu har det offentlig fått ta över sa Maud Olofsson också.
Nu vill hon att den sociala ekonomin ska komma tillbaka och en sak som det behöver arbetas med är att få myndigheter att erkänna sociala företag, men myndigheterna har blivit bättre.
- Många sociala företagare från mitt hemlän Västerbotten säger att nu äntligen så finns vi. Förut har vi inte funnits i myndighetsvärlden utan myndigheter har tyckt att de ska göra allt själva.

Det som finns kvar att göra är att regelverket behöver ses över och aktiva kommunpolitiker som också kan hjälpa till. Rådgivning är också viktigt för att få igång den här typen av verksamheter.

En knapp timme senare kom Jan Björklund.

En knapp timme efter Maud Olofssons besök på Järntorget kom Jan Björklund, partiledare Folkpartiet, till Järntorget för att prata med väljare.
Det var många som ville få samtala med vår skolminister och det var många olika saker som berör skolan som kom upp.
Birgitta Forsberg passade på att prata med Jan Björklund om utvecklingen med friskolor.
Birgitta är orolig för att friskolor gör Örebro mer segregerat och att friskolorna kommer att ta död på de kommunala skolor som finns.
Jan Björklund svarade att de nu håller på att strama upp regelverket som är omodernt.
När reglerna skapades för friskolor var de försvinnande få och läget har ändrats mycket, tidigare var det ingen friskola som förlorade sin skollicens men det är på väg att hända nu.

Proven ska dubbelrättas i framtiden.

Birgitta som har arbetat i skolan har sett hur utvecklingen har varit i Örebro när det blir fler och fler friskolor och skolan hon arbetade på förlorade elever i stora tal.
Hon frågade också om hur Jan Björklund ser på risken att skolor sätter för höga betyg eftersom konkurrensen har ökat så mycket.
Jan Björklund svarade att de nu satsar på fler nationella prov och en nyhet är att proven ska dubbelrättas i framtiden.
Först rättar respektive lärare proven och sedan ska skolverket rätta för att skolverket sedan ska kunna gå in och jämföra proven mot betygen som är satta och om en skola sätter för höga betyg och det ser ut att vara satt i system så kan skolan bli av med sin licens.

Birgitta Forsberg tyckte att hon fick svar på en del av sina frågor men oron för skolan är kvar och hon vill se att det blir tätare kontroller och att det ger resultat innan hon tror på det.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar