×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-05-06  

Äldreminister Maria Larsson (KD) besökte Berggården under dagen.

Äldreminister Maria Larsson (KD) besökte Berggården under dagen.

Barn och Äldreminister Maria Larsson besökte under dagen äldreboendet Berggården för att prata om äldrefrågor.
Tillsammans med Maria Larsson var lokala Kristdemokratiska politiker för att tala om äldrefrågor och presentera lokala punkter för vad en värdighetsgaranti i Örebro ska innehålla om Kristdemokraterna fick bestämma.

© 2012 Johan Gullberg - knytpunkt.com
6 Klickbara bilder.

Barn och Äldreminister Maria Larsson besökte under dagen äldreboendet Berggården för att prata om äldrefrågor.
Tillsammans med Maria Larsson var lokala Kristdemokratiska politiker för att tala om äldrefrågor och presentera lokala punkter för vad en värdighetsgaranti i Örebro ska innehålla om Kristdemokraterna fick bestämma.

36 platser på boendet.

Mattias Olaisson, Verksamhetschef om verksamheten på Berggården, berättade att Berggården drivs av Attendo Care åt Örebro kommun. De har 36 platser på äldreboendet.
Första våningen har ett gruppboende, andra våningen har ett vårdboende och tredje våningen är ett demensboende. Rummet som mötet hölls i hörde till seniorboendet.
På seniorboendet finns hemtjänsten som hjälper till, de har också en sjuksköterska på plats dygnet runt. De boende har aldrig problem med att hitta personal, de kan gå ut i korridoren och ropa.
Berggården arbetar aktivt med att utveckla verksamheten och de har gjort de boende involverade i förbättringsarbetet. De har ett kvalitetstråd där de följer upp verksamheten, de deltar också i ett stort kostprojekt som hålls av Örebro Kommun och anledningen till att de är med i kostprojektet var att de såg att de inte fick så bra betyg när det gällde maten.

Barn som grannar.

Berggården har också en förskola som granne och barnen kommer och hälsar på vid stora helger.
Vid påsken kom barnen och delade ut teckningar utklädda som påskkärringar. Barnen är väldigt uppskattat och barnen uppskattar det också.
Mattias Olaisson berättade att han har en förhoppning om att brukarna ska vara med och utveckla verksamheten. Deras stora utmaning är att få med sig alla och få in synpunkter. Mattias tror också att äldrevården kommer att förändras mycket under kommande år eftersom äldre ställer tydligare krav nu på vad de vill sen måste man i verksamheten kunna locka äldre att vilja bo just hos dem.

- Jag brinner för att förändra synen på äldre.

Maria Larsson började med att säga att hon försöker få in ett nytt sätt att tänka när det gäller äldre och det är att se dem som en resurs i samhället och att behandla dem som vuxna människor som kan fatta egna beslut.
- Jag brinner för att förändra synen på äldre. Som några som ska vara på sidan om, som några som är förbrukade, nej det är precis tvärt om, att ju fler år man har lagt i sitt liv desto mer kunskap har man, desto mer erfarenhet har man.

På äldreboenden är det viktigt att de kan erbjuda olika aktiviteter.

Boendet är en viktig del för att äldre ska kunna fortsätta ha ett aktivt liv och Maria Larsson sa att de äldreboenden som byggs nu och i framtiden ska vara mer blandade så som Berggården är. På äldreboenden är det viktigt att de kan erbjuda olika aktiviteter så att de som bor där har något att se fram emot och något att minnas med glädje.
- Om man har ett rikt och aktivt fysiskt liv, socialt liv, då bevarar man hälsan bättre. Egentligen låter det som en självklarhet men nu har till och med forskningen spikat fast dom här teserna så nu vet vi att det säkert är så.

Maria Larsson fick många brev.

I början av förra mandatperioden, berättade Maria Larsson, fick hon många brev om hemtjänsten och att den inte fungerade.
Det är viktigt att se äldre som människor som kan fatta egna beslut och det är ju något de har gjort i hela sitt liv.
Det borde vara en självklarhet att äldre har valmöjligheter i hemtjänsten.
De kommuner som frivilligt har infört valmöjligheter i hemtjänsten har sett att det har uppstått flera nya aktörer och företag som riktar sig till en viss grupp av äldre, vet man om att man har till exempel många finsktalande i kommunen kan man erbjuda hemtjänst personal som talar finska och så vidare.

Valmöjligheten gör att de som levererar tjänsten blir måna om att behålla sina kunder.

Valmöjligheten gör att de som levererar tjänsten blir måna om att behålla sina kunder så att de anstränger sig lite extra för att behålla de kunder de har.
- Nu ska äldreomsorgen inriktas på att varje person kan uppnå största möjliga välbefinnande. Äldre är inte ett kollektiv, äldre är enskilda personer och äldreomsorgens uppgift är att försöka efterkomma största möjliga välbefinnande så inledde Maria Larsson när hon talade om värdegarantin.
Värdegarantin innehåller bland annat att de äldre ska ha valmöjlighet även om de har hemhjälp. Om en äldre har rätt att få hjälp med städningen så ska de någon gång vill göra något annat än att städa så ska det vara möjligt.
Äldreomsorgen är till för de äldre och därför måste de få vara med och bestämma.
Värdegrunden ska ingå i socialtjänstlagen och inte vara ett dokument som står och samlar damm på hyllan, dokumentet ska beskriva vad man kan få inom hemtjänsten och om en kommun inte uppfyller det de har skrivit i värdegarantin ska den enskilde kunna få ersättning.

Maria Larsson avslutade sitt tal med att berätta lite om vad det är för frågor hon arbetar med just nu och det nya stora området hon tar tag i det är äldre som har flera olika sjukdomar. Det är viktigt att den typen av patienter i vården får en bättre hjälp och en mer sammanhållen vård.

All personal ska ha en etisk kompass.

Lennart Bondeson (KD), Susanne Lindholm (KD) och Sigvard Sundkvist (KD) fick presentera Kristdemokraterna i Örebros nio punkter i värdegaranti.
Värdegarantin i Örebro kommun kommer bland annat innehålla en aktiv vardagsliv för alla, måltid med kvalitet och gemenskap, parboendegaranti och rätt att klaga när det blir fel.
- En garanti är ett sätt att tala om vad man kan förvänta sig av vården sa Lennart Bondeson. All personal ska ha en etisk kompass och Kristdemokraterna vill använda regeringens omvårdnadslyft för att utbilda personalen i äldreomsorgen för att de ska få det enklare att utföra sina arbetsuppgifter.

Parboendegaranti ska tas med när det byggs nya äldreboenden.

Parboendegaranti ska tas med när det byggs nya äldreboenden så att de som vill kan fortsätta att bo tillsammans även om de har olika behov av hjälp. Geriatrisk kompetens är också viktig.
Sjukdomar kan ta sig olika uttryck när man blir äldre därför är det viktigt att personalen som arbetar med äldre kan känna igen symptom, alla kan inte ha full utbildning men lite utbildning är bara bra. Rätten att klaga om man inte är nöjd är också en punkt och det ska vara enkelt att framföra klagomål om man inte är nöjd och om man har fog för sitt klagomål ska man ha rätt till kompensation vilket inte har gått tidigare. Värdighetsgarantin som Kristdemokraterna i Örebro presenterade är något som de kommer att arbeta med framöver för att det ska bli verklighet i Örebro kommun.

Allt från högkostnadsskyddet och skatter till övermedicineringen av äldre.

Efter att politikerna varit uppe och talat blev det en frågestund och det var många olika frågor som togs upp, allt från högkostnadsskyddet och skatter till övermedicineringen av äldre.
Det var inte bara äldrefrågor som kom upp utan en fråga handlade om hur det står till med ungdomar eftersom Maria Larsson också är barnminister.
Svaret blev att det finns symptom på att den psykiska ohälsan hos flickor ökar och Maria Larsson vill se att det finns föräldrautbildningar ända tills barnen blir myndiga och vuxna. Nu finns det en föräldrautbildning när barnet är ett år och finns det föräldracentraler så finns det utbildningar tills barnet år fem år men sedan får föräldrar klara sig själva.
Många föräldrar går bet när det gäller tonårsfrågor och där behövs det mer stöd, det bästa sättet att hjälpa barnen är att hjälpa föräldrarna.

Varför tog ni bort möjligheten för de äldre att gå och äta på Sofia Gården.

Åke Lexell från Sofia PRO ställde frågor till de lokala politikerna om varför de tog bort möjligheten för de äldre att gå och äta på Sofia Gården och hur kommunen ställer sig till ÖBO:s förfrågan om medel till en värdinna på Sofia gården?
Ewa Sundkvist svarade att hon kunde inte vara på frågorna och svarade gjorde ingen annan politikerna heller, men Ewa Sundkvist sa att det är en utmaning för politikerna som var med på Berggården och att de borde redovisa ett svar senare.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar