×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-05-05  

Partiledare besökte Örebro och debatterade på Våghustorget.

Partiledare besökte Örebro och debatterade på Våghustorget.

Strax efter att Jimmie Åkesson lämnat Örebro var det dags för nästa partiledare att komma till Örebro.
Göran Hägglund inledde sitt Örebrobesök med att besöka Ideellt Utvecklingscentrum, IUC, för att sedan ha två debatter med Lars Ohly partiledare Vänsterpartiet. Den första debatten var på Våghustorget och den andra var i radion.

© 2012 Johan Gullberg - knytpunkt.com
10 Klickbara bilder.

Strax efter att Jimmie Åkesson lämnat Örebro var det dags för nästa partiledare att komma till Örebro.
Göran Hägglund inledde sitt Örebrobesök med att besöka Ideellt Utvecklingscentrum, IUC, för att sedan ha två debatter med Lars Ohly partiledare Vänsterpartiet. Den första debatten var på Våghustorget och den andra var i radion.

Ett samverkans avtal med det civila samhället.

Örebro Kommun har tecknat ett samverkans avtal med det civila samhället och det är något som kommunledningen i Örebro är väldigt nöjda med, det berättade Lennart Bondeson (KD) under inledningen till mötet på IUC.
Ideellt Utvecklingscentrum är ett helt nytt sätt att arbeta med det civila samhället.

Ideellt Utvecklingscentrum är en mötesplats för de som arbetar ideellt.

Per Hector som arbetar med Ideellt Utvecklingscentrum hade en kort presentation av verksamheten.
IUC har funnits i drygt ett år och de har redan hunnit träffa många människor under tiden och det som är ovanligt med deras arbetssätt är att de kan vara medföljare till den som kommer in med en ide.
Ideellt Utvecklingscentrum är en mötesplats för de som arbetar ideellt på olika sätt och tanken är att det är en plats där man får möjlighet att utveckla sina ideer och en möjlighet att träffa andra eller få hjälp med olika praktiska frågor.
Förutom Göran Hägglund hade Ideellt Utvecklingscentrum också bjudit in flera representanter från det ideella föreningslivet.

Lätta att känna igen på sina kuvert.

Göran Hägglund berättade om en intressegrupp som var väldigt aktiv för många år sedan och de var lätta att känna igen på sina kuvert.
Gruppen hette Utlandssvenskar med hund och det var svenskar som var oroliga över de Svenska karantänsreglerna när de ville komma hem och ta med sig sina hundar. Göran Hägglund sa att han tyckte att de visade på ett bra sätt hur duktiga vi är på att engagera oss i olika frågor.

- Sen finns det en del som kan vara obekväm för oss som finns i politiska sammanhang men som ändå måste lyftas upp.

Det civila samhället och det offentliga samhället är inte samma sak och Göran Hägglund sa att ha stör sig lite på när människor sätter likhetstecken mellan det offentliga samhället och det civila samhället eftersom det inte är samma sak, det civila samhället är mycket mer än det offentliga.
- Sen finns det en del som kan vara obekväm för oss som finns i politiska sammanhang men som ändå måste lyftas upp som en av de verkligt stora förtjänsterna nämligen att påtala brister som det offentliga har ett ansvar för.

Det finns en tendens hos politiken att styra med de medel som de ger till föreningar.

Göran Hägglund fortsatte med att säga att det finns en tendens hos politiken att styra med de medel som de ger till föreningar.
Han har varit med och tittat på medel som riksidrottsförbundet får och den största delen av de pengar de fick var öronmärkta till olika saker. Det krävdes insatser av olika slag för att de skulle få den största delen av pengarna och det är en stor risk att föreningars medlemmar tappar intresset eftersom de inte kan göra det de egentligen ville.
- Vi bör se upp och se till att vi värnar den självständighet som är förutsättningen för människors engagemang. Det innebär inte att vi inte ska ge pengar, självklart inte, men det innebär att medel ska ges på ett förutsättningslöst sätt.

Problem som man kan möta som förening och med ideellt arbete.

En del av diskussionerna under mötet handlade om de problem som man kan möta som förening och med ideellt arbete.
Föreningar har ett stort behov av erfarna människor som kan hjälpa till med det ideella arbetet eller lokaler sa per Hector, lokalen som IUC har är en möjlighet att få tillgång till en lokal men den fungerar inte jämt och till allt.
Per Hector berättade att han har en ide om ett föreningarnas hus för att underlätta med lokaler för föreningar med det är en fråga för Örebros politiker.

När det gäller ideella organisationer så är det svårt att hitta ekonomiska medel, bankerna har inte den här typen av verksamheter i sina rutiner, samma sak med ALMI. Marianne Svanberg som var med och startade upp Villa Vägen Ut Susanne berättade att hon som är en före detta missbrukare har ingen möjlighet att få ett lån av banken, men Marianne lyckades få med sig tre representanter från näringslivet när hon gick till banken och det gjorde att hon fick lånet hon behövde.

IUC är unikt och en föregångare.

Göran Hägglund sa efter besöket att IUC är unikt och en föregångare och det är otroligt spännande och att han vill se mer satsningar på det civila samhället. När det gäller föreningsbidrag så ses de reglerna över och bidragen ska inte vara öronmärkta till så stor del som de är nu, men arbetet kommer att ta tid och det går inte att sätta något datum på när det ska vara klart.

På väg till debatt.

Efter besöket på Ideellt Utvecklingscentrum promenerade Göran Hägglund upp till Våghustorget för debatten med Lars Ohly, eftersom promenaden gick förbi Järntorget så passade Göran Hägglund på att stanna till och prata med valarbetarna vid valstugorna.
Ia Malmqvist (MP) var en av de som pratade med Göran Hägglund och hon blev inte förvånad över att han stannade till eftersom hon har uppfattningen att han är folklig.

Inte bara riksfrågor.

Nina Hjelmgren var debattledare på Våghustorget och hon hade inte bara riksfrågor utan också ett par lokala.

Allas rätt till välfärd.

Under första maj hade Vänsterpartiet som paroll, Allas Rätt till Välfärd, och Nina Hjelmgren frågade Göran Hägglund om han kunde gå under den parollen.
Det skulle han absolut kunna göra sa han.
- Vård ges efter behov och vi finansierar vården gemensamt, vi betalar den med våra skatter och fördelar den efter dom faktiska vårdbehoven vi har lade Göran Hägglund sedan till.

Är finansieringen av välfärden säkrad eftersom Sverige har klarat den ekonomiska krisen bra?

Göran Hägglund svarade att ekonomin måste vaktas även framöver och vi måste ta ansvar för den ekonomiska tillväxten.
Lars Ohly sa att han inte tycker att finansministern har någon anledning att slå sig för bröstet när vi i landet har hög arbetslöshet, ökande klyftor och växande barnfattigdom.

Nina Hjelmgren hade några snabba frågor som hon sa hade självklara svar.

- Är det inte självklart att äldre ska få bo tillsammans när de får plats på servicehem?

Göran Hägglund var först ut att svara och han svarade att om de vill ja.
Sedan förklarade han hur reglerna ser ut idag,
- Om bara en av personerna behöver servicehemsboende så kommer den få platsen men maken eller makan får inte följa med.
Reglerna är fyrkantiga och konsekvensen blir att man särar på människor som har levt tillsammans under många år.

På frågan om vad han ska göra åt det svarade Göran Hägglund att de ska ta itu med kommunerna på ett sådant sätt att det inte kan upprepas och det arbetet pågår redan.

Överens i sak.

Lars Ohly svarade att han och Göran Hägglund är överens i sak men Lars Ohly vill att de ska göra något åt saken också och inte bara prata med kommunerna. Lars Ohly sa att han vill se det reglerat i lag att människor ska ha rätt att bo ihop om de vill.

- Är det inte självklart att barn ska kunna läsa, räkna och skriva i skolan?

Göran Hägglund svarade att jo det är självklart och han sa att vi har säkert följt upp för dåligt. En av anledningarna är att skolan inte har velat mäta resultaten och fånga upp de som är på väg att hamna efter.
- Tidiga uppföljningar, sätt in resurser och behövs det specialkompetens i en del sammanhang för att man ska komma ifatt sina kamrater.
Lars Ohly svarade att han inte tror att betyg tidigt kommer att hjälpa barn. Barn som får dåliga betyg kanske inte kämpar vidare utan ger upp istället. Det bästa är en sammanhållen skola istället för att skilja ut elever.
- I allt stötte utsträckning håller vi på att få en mer segregerad skola.

Lars Ohly fick börja med att svara på vad han tycker är självklart i ett välfärdssamhälle.
Vänsterpartiet vill se att tandvården ska bli en del av den vanliga sjukvården, han vill inte att det ska gå att se hur mycket en människa tjänar genom att titta i munnen på dem.
Det är inget som kommer gå att genomföra på ett eller två år men kostnaderna för tandvård måste minska.
Göran Hägglund höll med Lars Ohly att tandvården är en viktig del och det har blivit förändringar. En annan sak är att få personer med olika funktionshinder ska få komma ut i arbetslivet är en stor fråga och likaså att barn som lever under svåra förhållanden ska få den hjälp de behöver.

- Jag ska inte göra Göran Hägglund ansvarig för upphandlingen av Proffice i Örebro.

Den lokala frågan var om Proffice övertagande av korttidsvikarier inom äldrevården i Örebro och Lars Ohly och Göran Hägglund fick lämna kommentarer.
- Det låter som att det var illa skött för att här handlar det ju om människor som är i behov av stöd och hjälp av olika sätt och dom är förstås i starkt behov av kontinuitet och är det då så att den ordinarie personalen är sjuk eller fortbildar sig eller annat så måste det finnas andra vikarier som är beredda att rycka in, så det låter som om man gjort något fel i själva organisationen. sa Göran Hägglund.

- Jag ska inte göra Göran Hägglund ansvarig för upphandlingen av Proffice i Örebro och Staffan Werme är ju inte här han som vägrar ta ansvar. svarade Lars Ohly.

Lars Ohly sa också att när det läggs ut på privata företag och det inte fungerar så har man ingen som kan ta ansvaret.
Göran Hägglund svarade att det finns privata vårdgivare som fungerar bra också och han tog vårdcentralen i Vivalla som exempel.

Nöjd med debatten.

Efter debatten sa Lars Ohly att han var nöjd och debatten var trevlig med bra frågeställningar, den här typen av debatter blir lite korta men det gör också att han får vässa sig lite och svara kort med vad man vill.
Lars Ohly var på snabbvisit i Örebro bara för debatterna på Våghustorget och i radio, men han hinner tillbaka en gång till innan valet berättade han och då är det en annan sorts grillning som står på programmet.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar