×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-05-02  

Carin Jämtin talade på Olof Palmes Torg.

Carin Jämtin talade på Olof Palmes Torg.

Efter en dansande inledning av Peter Dahlgren där han presenterade dagens olika talare och poetry slam-artisten Saman Faramarxi var stämningen på torget en anings glättigare och mer uppsluppen en den varit de flesta åren vi skrivit om Socialdemokraternas första maj-firande.
Saman Faramarxi underhöll publiken med poetry slam och hans dikter handlade om verkligheten när han växte upp och om den frustration han kände då.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com
8 Klickbara bilder.

Efter en dansande inledning av Peter Dahlgren där han presenterade dagens olika talare och poetry slam-artisten Saman Faramarxi var stämningen på torget en anings glättigare och mer uppsluppen en den varit de flesta åren vi skrivit om Socialdemokraternas första maj-firande.
Saman Faramarxi underhöll publiken med poetry slam och hans dikter handlade om verkligheten när han växte upp och om den frustration han kände då.

Längre tåg än på länge.

Årets första maj-tåg var betydligt längre, och när tåget nått fram till Olof Palmes torg slöt det upp ytterligare åhörare som ville lyssna på Lena Baastad och Socialdemokraternas nytillträdde partisekreterare Carin Jämtin.

Fyllt av framtidstro.

Lena Baastads tal var fyllt av framtidstro och även om hon sa i talet att det kändes tungt när beskedet kom att det skulle bli omval så började hon snart tänka på den vinst Socialdemokraterna kunde göra i omvalet, om de lyckas få två mandat till så kommer de och vänsterpartiet att ha egen majoritet i Kommunfullmäktige och det är deras självklara mål i omvalet.
- Valet den 15 maj handlar om att välja mellan ett Örebro som går framåt eller om Örebro än en gång ska få en kommunledning som drar frågor i långbänk, stoppar utvecklingen ökar klyftorna.

Ett Örebro med fler jobb och minskade klyftor.

Socialdemokraterna vill se ett Örebro med fler jobb och minskade klyftor. Lena Baastad visade skillnaden mellan de olika bostadsområdena i Örebro genom att visa hur stora skillnader det finns i arbetslöshet eller inkomst.
Arbetslösheten i Oxhagen är 10,5 procent och i Lillån är den 2 procent, det är lika stora skillnader mellan de olika områdena och det visar att Örebro har fått större klyftor enligt Lena Baastad. Lena Baastad gav ett löfte om att till 2020 halverat barnfattigdomen i Örebro och så länge det är en borgerlig regering i Sverige så kommer socialdemokraterna i Örebro att ha en tuffare utmaning att klara målet. Även om barnfattigdomen inte är något nytt så har den ökat under det borgerliga styret av Sverige.
- Vi som Socialdemokrater ska efter de här fyra åren med stolthet kunna säga att vi prioriterar barnens lekparker, läxhjälp i alla skolor, helg öppna fritidsgårdar, garanterar sommarjobb till ungdomarna och fler sommarkollon.
- Vi ska med stolthet säga att det här gör vi för att Örebro ska vara världens bästa stad för våra barn.

Ett fantastiskt val 2010.

Lena Baastad avslutade sitt tal med att tala om att Socialdemokraterna i Örebro gjorde ett fantastiskt val 2010 och nu arbetar de på samma sätt, genom att vara ute i de olika bostadsområdena och samtala med människor. Hon påminde också om Socialdemokraternas mål i omvalet, att få två nya mandat så att de kan styra Örebro kommun tillsammans med Vänsterpartiet.

Sofia Märkel från SSU höll ett om vad Socialdemokraterna egentligen är.

Sofia Märkel från SSU höll ett tal om vad Socialdemokraterna egentligen är och hon inledde med att säga att hon faktiskt älskar rörelsen.
- Så många gånger har det talats om att vi är samhällets bakåtsträvare och det här är inte bara av borgarna utan även här hos oss många gånger har jag hört Socialdemokrater tracka ner på vårt eget parti som gammalt och grått och tråkigt.
- Men jag vill säga att det är ju vi som är partiet och om vi tycker att det är gammalt grått och tråkigt då är det ju vi som har gjort något fel.

Socialdemokraterna är mer än bara de politiker som finns i Stockholm.

Sofia Märkel var tydlig med att Socialdemokraterna är mer än bara de politiker som finns i Stockholm och hon ser inte att det är bakåtsträvande att kämpa för Socialdemokratiska värderingar. Sofia vill att Socialdemokraterna ska ta tillbaka sin egen politik och inte vara några små moderater. Socialdemokraterna ska vara ett tydligt alternativ till den borgerliga politiken.

Carin Jämtin talade om de ökande klyftorna i landet.

Carin Jämtin talade om de ökande klyftorna i landet och hon sa att 1980 så tjänade de rikaste i Sverige fem gånger så mycket som en industriarbetare. Idag är skillnaden 16 gånger så mycket.
Det är en stor skillnad som skett på relativt kort tid och den här skillnaden har kommit av politiska beslut.
- Samhället slits isär genom en politik som ökar ojämlikheten, men vi säger stopp med slöseriet med människor i Sverige.

- Regeringen väljer att dela in människor i A och B lag.

Carin Jämtin talade också om den stora arbetslösheten som har bitit sig fast i landet och att unga utan gymnasieutbildning råkar mest illa ut. 400 000 människor i Sverige är arbetslösa i landet men 7 av 10 företag har svårt att hitta kompetent personal. Det beror på att det inte finns möjlighet för människor att vidareutbilda sig då det är få platser på till exempel KomVux.
- Regeringen väljer att dela in människor i A och B lag, det finns inga A och B människor, det finns bara människor som kan olika saker. Att inte se det är slöseri och fram för allt är det ovärdigt med människor och med Sverige. Vi säger stopp för slöseriet med människors livsdrömmar.

Alla måste hjälpas åt och göra våra egna små delar för att hjälpa till med klimatarbetet.

När det gäller klimathotet sa Carin Jämtin att de stora skillnaderna kan bara komma genom att någon vågar fatta progressiva beslut om att bygga ut järnvägen för att förbättra kollektivtrafiken eller att ställa om samhället så att det blir mer miljövänligt. Naturligtvis sa Carin Jämtin också att vi alla måste hjälpas åt och göra våra egna små delar för att hjälpa till med klimatarbetet.

Carin Jämtins tal handlade till största delen om vad Socialdemokraterna vill.

Carin Jämtins tal handlade till största delen om vad Socialdemokraterna vill och det viktigaste är att de vill återställa det sociala säkerhetsnätet i samhället och det gäller inom alla kategorier.
Barnfattigdomen ska besegras och Socialdemokraterna vill införliva barnkonventionen i svensk lag. Det ska vara möjlighet för föräldrar att ha barnomsorg på obekväm arbetstid Carin Jämtin sa att det är inte bra att föräldrar måste tacka nej till arbete för att de inte kan få barnomsorg på de tider de behöver och det är fel.
Carin Jämtin avslutade sitt tal med att uppmana alla på torget att prata med de känner om att de ska gå och rösta och om valet går bra i Örebro så kan det motivera Socialdemokrater i övriga landet.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar