×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-04-21  

Kortare restid för Hovstabor med S-förslag.

Pendeltåg från Hovsta.

Under valrörelsen 2010 presenterade Socialdemokraterna ett förslag, Socialdemokraterna vill satsa på tågen, på pendeltågstrafik mellan Nora och Örebro.
Om förslaget går igenom innebär det en förkortning av restiden med kollektivtrafiken från nuvarande knappa halvtimma till ungefär sju minuter från Hovsta till centrala Örebro. Ambitionen med förslaget är att fördubbla antalet personer som väljer att åka med kollektivtrafiken.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com
4 Klickbara bilder.

Socialdemokraterna vill satsa på tågen.

Socialdemokraterna i Örebro län presenterade under torsdagen sin satsning på kollektivtrafik som de vill genomföra under nästa mandatperiod.
Tanken är att använda rälsbussar mellan Örebro och Nora för att på så sätt halvera restiden mellan städerna på köpet kommer de som bor i Hovsta få en snabbare kollektivtrafik in till Örebro.

Läs hela artikeln.

Under valrörelsen 2010 presenterade Socialdemokraterna ett förslag, Socialdemokraterna vill satsa på tågen, på pendeltågstrafik mellan Nora och Örebro.
Om förslaget går igenom innebär det en förkortning av restiden med kollektivtrafiken från nuvarande knappa halvtimma till ungefär sju minuter från Hovsta till centrala Örebro.

Ambitionen med förslaget är att fördubbla antalet personer som väljer att åka med kollektivtrafiken.

På mindre än halva tiden.

Idag åker färre än 14 procent av dem som pendlar mellan Nora och Örebro med kollektivtrafiken och satsningen kan ses både som ett sätt att minska restider och ett sätt att minska miljöpåverkan från biltrafiken.
- Idag tar det 22 minuter härifrån in till stan, efter tidtabellen ska vi säga, det är väldigt sällan någon kommer in till stan på 22 minuter härifrån, det tar minst 30 minuter sa Björn Sundin med tåg ska det ta sju minuter.

Kortare restid skulle säkert locka fler pendlare.

Trafiksituationen mellan Hovsta - Örebro skulle förbättras avsevärt om fler kunde pendla och om resetiden sjönk till sju minuter skulle det säkert locka fler att resa med kollektivtrafiken. För att det ska bli verklighet så krävs naturligtvis först att det blir pendling från Nora in till Örebro på den hårt trafikerade järnvägen och om det blir av eller inte vet Socialdemokraterna inte i nuläget.

Hur mycket det skulle kosta är det ingen som vet.

Örebro Kommun skulle behöva bygga en ny perrong i Hovsta eftersom det gamla stationshuset och perrongen är borttagna.
- Vi har ganska låga ambitioner på vissa av våra stationer, där man inte kan köpa en tidning eller en dricka, egentligen är det en perrong.
Hur mycket det skulle kosta är det ingen som vet men de är klara med att det kommer att bli dyrt. Både Björn Sundin och Marie-Louise Fransson är övertygade om att det blir Örebro kommun som kommer att få betala för perronger i Hovsta om det ska bli möjligt att pendla med tåg och sträckan Nora - Hovsta - Örebro.
Socialdemokraterna kan mycket väl tänka sig att göra spår till Vivalla Lundby och att också att pendeln från Nora fortsätter till Södra Station - Gustavsvik - Adolfsberg.

En pendel mellan Nora och Örebro är det första målet för att knyta ihop länet.

En pendel mellan Nora och Örebro är det första målet för att knyta ihop länet och underlätta pendlingen mellan de olika delarna av Örebro Län. På sikt är det tänkt att tågpendeln också ska trafikera Laxå för att minska de boendes pendlingstider.
Nora är tänkt att bli ett pendlingsnav där pendlare från andra ställen kommer med buss för att sedan ta tåg in till Örebro.
Nora håller nu på och ska bygga ett resecentrum för att klara av större volymer av pendlare och på så sätt får de också bort bussarna från torget i Nora.

Samhällsekonomiskt kommer man tjäna in att ha en tågpendel mellan Nora och Örebro.

Björn Sundin var inte helt med på tåget när han hörde om tanken om en pendel mellan Nora - Örebro men ju mer han har sett av planerna så har det blivit mer verkligt och realistiskt. Nu tror Björn Sundin att samhällsekonomiskt kommer man tjäna in att ha en tågpendel mellan Nora och Örebro.

Utbyggnad av dubbelspår till järnvägen.

För att det ska bli möjligt att använda tåg som pendel fullt ut kommer det antagligen att behövas utbyggnad av dubbelspår till järnvägen.
Järnvägen som skulle trafikera Hovsta är idag redan hårt belastad och därför måste dubbelspåren antagligen bli fler. Utanför Hovsta är det idag dubbelspår men det är också mycket trafik på järnvägen.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar