×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-04-20  

FP föreslår spårbussar i Örebro.

Spårbussar i Örebro.

Under omvalet i Örebro ser det ut som om kollektivtrafiken kommer få en framträdande roll.
I förrgår kom ett krav från Socialdemokraterna om bättre bussar och åtta olika punkter där de vill se förändringar i hur trafiken sköts. Idag på förmiddagen var det Folkpartiets tur att berätta om sina funderingar för kollektivtrafiken och hur den ska utformas i framtiden.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Under förmiddagen presenterade Staffan Werme ett förslag på spårbusstrafik i centrala Örebro.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Förslaget bygger på en idéstudie framtagen av konsultbolaget VA-projekt AB, VAP, som med studien vill uppmärksamma allmänhet och politiker om vilka moderna spårbundna system som finns inom kollektivtrafiken.

Under omvalet i Örebro ser det ut som om kollektivtrafiken kommer få en framträdande roll.
I förrgår kom ett krav från Socialdemokraterna om bättre bussar och åtta olika punkter där de vill se förändringar i hur trafiken sköts. Idag på förmiddagen var det Folkpartiets tur att berätta om sina funderingar för kollektivtrafiken och hur den ska utformas i framtiden.

Spårbussar är framtiden.

Staffan Werme (FP) presenterade idag Folkpartiets förslag på lösning på problemen med lokaltrafiken i Örebro och deras lösning heter spårbuss.
Staffan Werme berättade att han inte tror att Örebro har kapacitet nog för att ha spårvagnar, befolkningen skulle behöva öka mer först men rälsbussar är ett mittemellan läge med buss och spårvagnstrafik.

Det handlar om att vi måste våga investera i helt nya system.

Örebro står inför stora förändringar nu när Örebro går från att ha varit en liten stad till att bli en liten storstad och då måste politikerna våga tänka nytt och investera i ny teknik.
- Det handlar om att vi måste våga investera i helt nya system, det handlar om att vi måste våga tänka helt nytt, dom lösningar som fungerade när Örebro var mindre fungerar inte nu. sa Staffan Werme.

Örebro måste växa mer innan spårvagnar blir intressant som alternativ.

Miljöpartiets förslag med spårvagnar är också ett exempel på att tänka nytt men Staffan Werme är av åsikten att Örebro måste växa bra mycket mer innan spårvagnar kan bli intressanta eftersom spårvagnar kräver stora volymer passagerare.
Spårbussar är ett mellanting mellan vanliga bussar och spårvagn i volymkapacitet.
Spårbussar går, som vanliga bussar, på gummihjul och sen har den en skena i marken som leder bussen dit den ska, den har också en luftburen ledning för elförsörjningen men där det blir svårt att få upp en luftburen ledning kan bussen köra på batteridrift och det kan vara en bra lösning i Örebro sa Staffan Werme.

Relativt liten svängradie ger mindre ingrepp i stadsmiljön.

En annan fördel med spårbuss mot spårvagn är att spårbussen kräver inte lika mycket ingrepp i miljön för att kunna köra.
- Man klarar av att göra det i befintlig miljö. berättade Staffan Werme.
Tåg och spårvagn har stor svängradie till skillnad mot en spårbuss, därför är spårbussen bättre lämpad för stadsmiljö där det inte skulle fungera med stora ingrepp. Det kan vara bra att förstärka spåret till bussen med betong för att få den hållbarare men det är inget krav för att bussarna ska kunna användas.
- En sån här lösning kostar ju rätt mycket pengar, en spårvagnsförbindelse kostar väldigt mycket pengar, en spårbussförbindelse är hälften så dyr som en spårvagnsförbindelse.
Skillnaden är att det inte krävs lika stora ingrepp i stadsmiljön med spårbuss som spårvagn.

En första etapp skulle kunna vara en ringlinje.

En första etapp på spårbuss skulle enligt förslaget vara en ringlinje runt centrala Örebro men Staffan Werme var tydlig med att det antagligen inte kommer att räcka utan att det också kommer behöva tittas på de stora linjerna som Vivalla - USÖ - Brickebacken och Varberga - Mellringe och antagligen bygga ut spårbussnätet men att inte göra allt på en gång utan etappvis.
Ringlinjen i förslaget har fyra bytespunkter där det ska vara enkelt att byta transportmedel, alltså att gå från vanlig buss till spårbuss eller järnväg, det betyder också att det ska finnas goda möjligheter att parkera bil och cykel i närheten.

Först i Sverige?

I nuläget vet inte Staffan Werme om någon annan stad i landet som tittar på möjligheten att använda spårbuss i kollektivtrafiken.
De spårbussar som finns i förslaget körs idag i Frankrike.
Staffan Werme avslutade med att säga att biogasbussarna bara är en övergångsfas i Örebros kollektivtrafik.
- Problemet med kollektivtrafik det är ju det att man ofta låser sig i dom system som man vet finns och då handlar det om bussar och det handlar om spårvagn och så handlar det om pendeltåg och Örebro är alldeles för litet för pendeltåg, vi är egentligen för litet för spårvagnar också menar vi.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar