×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-04-14  

Folkpartiet presenterade sitt omvalsmanifest.

Folkpartiet presenterade sitt omvalsmanifest.

Staffan Werme presenterade under torsdagen Folkpartiets omvalsmanifest. Manifestet handlar mycket om skola, äldrevård och parker i Örebro.
- Örebro har ju genomgått en väldigt fantastisk utveckling de senaste åren.
Örebro växer och Örebro kommun har också investerat mycket. Folkpartiet vill satsa på lärarnas löner.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com
5 Klickbara bilder.

Staffan Werme presenterade under torsdagen Folkpartiets omvalsmanifest.
Manifestet handlar mycket om skola, äldrevård och parker i Örebro.
- Örebro har ju genomgått en väldigt fantastisk utveckling de senaste åren.
Örebro växer och Örebro kommun har också investerat mycket. Folkpartiet vill satsa på lärarnas löner.

Förändra bilden av skolan.

Folkpartiet vill förändra bilden av skolan i Örebro.
- Vi tycker att det är dags att verkligen peka ut att lärarna måste få bättre arbetsvillkor och ett av de arbetsvillkoren är lönen. Vi vill sätta 25 miljoner i en speciell pott, i en första omgång för att höja just lärarlönerna. berättade Staffan Werme.
Folkpartiet vill också se att skolorna blir mer självgående och att det blir rektorerna som bestämmer med, politikerna ska lämna skolorna ifred, med att rektorerna skulle få mer att säga till om så kommer de också att få mer ansvar och en rektor måste kunna bytas ut om inte kraven på skolan uppfylls.

Minst 1100 nya platser i förskolan.

När det gäller förskolan så vill Folkpartiet bygga ut den med minst 1100 nya platser. Staffan Werme vill inte binda sig till att det blir 1100 platser utan det kan mycket väl komma att behöva byggas ännu fler. Om Örebro fortsätter att växa i samma takt så kommer det säkert inte att räcka med de 1100 nya platser som planeras just nu.
Folkpartiet vill också att alla nyanställningar till förskolan ska gälla förskollärare för att få en stabil grund till pedagogiken. För att pedagogiken ska fungera optimalt är det viktigt att titta över hur stora barngrupperna är. Naturligtvis så ser situationen olika ut på olika förskolor men Folkpartiet vill se små barngrupper på max 15 barn på tre förskollärare och max 20 lite större barn på tre förskollärare.

Ett tryggare Örebro.

Folkpartiet vill också se ett tryggare Örebro i framtiden.
- Tryggheten i staden och då i hela staden inte bara i centrum eller inte bara i något av de här områdena straxt utanför centrum inte bara i miljonprogramsområdena, utan i hela staden hur hanterar vi tryggheten där.
Folkpartiet vill bygga en fin stad och Staffan Werme hade läst en utredning där de visade att låga och vackra hus ger en trygg stad.
Folkpartiet vill också se fler fotpatrullerande poliser i hela Örebro, inte bara i centrum utan också ute i våra bostadsområden.
Kameraövervakning av skolorna i Örebro är en fråga som Staffan Werme har ändrat uppfattning om, kamera övervakning har visat i andra kommuner att de sparar pengar genom minskad förstörelse.

Satsa på en kommunalt driven geriatrisk vårdcentral.

När det gäller äldreomsorgen vill Folkpartiet se en kommunal vårdcentral som är inriktad på geriatrik. Landstinget i Örebro vill inte se vårdcentraler i privat ägo och därför kan en väg vara att starta upp en vårdcentral i kommunal regi.
I dagsläget är det dåligt med kompetens på geriatrik på våra vårdcentraler och det vill Folkpartiet ändra på genom att införa en vårdcentral för de äldre. I dagsläget hänvisas många äldre till akutsjukvården fast det kanske inte är den vården de behöver egentligen utan de skulle kunna få hjälp på vårdcentralen om det fanns rätt kompetens.
- En sådan här vårdcentral skulle inte handla så mycket om att föra över folk till sjukhuset utan jobba med problematik i vardagen.
Det kommer att krävas en utredning för att det ska gå att starta upp en kommunal vårdcentral och det här är inte provat på någon annan stans i landet så här långt, Örebro skulle bli först.

Fortsatta satsningar på idrott.

Idrottsstaden Örebro kommer att fortsätta som satsning.
Staffan Werme berättade att Folkpartiet vill bygga en fotbollshall i Vivalla och när idrottshallen ska byggas upp igen kanske man ska titta lite på basket.
Anledningen till att det är två bollsporter är att det är lagsporter som man kan göra mycket runtomkring, det går att ha turneringar och liknande och då ger det ett mervärde. Staffan Werme sa att det är viktigt att tänka på mervärdet om vi beslutar att lägga en fotbollshall i ett område där man också vill ha en pluseffekt av det.
Folkpartiet har försökt att ha ett jämställdhetsperspektiv på frågan om idrott och Staffan berättar att de vill bygga för bredd inom idrotten.
Förutom konstgräsplaner i Hovsta och i Pettersberg nämns satsningar på ridsporten med nytt ridhus vid Karlslund och ridcentrum i Kvinnersta och vid Boglundsängen.
Tanken är att så många som möjligt ska kunna använda det som byggs och det är ingen skillnad på tjejer eller killar.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar