×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-04-14  

Peter Dahlgren (S) Spår framtiden.

Igår eftermiddags presenterade Socialdemokraterna sitt program för gröna jobb i Örebro.

Peter Dahlgren presenterade under onsdagen Socialdemokraterna i Örebros program för gröna jobb i Örebro eller egentligen hur Örebro ska bli en grönare stad. Några av Socialdemokraternas miljösatsningar i valprogrammet är satsningen på vindkraft och satsningar på klimatomställningar av skolor och äldreboende, men Socialdemokraterna vill gör mer.
Socialdemokraterna vill också skaffa nya jobb i Örebro och nu vill de para ihop miljösatsningarna med nya arbeten. Tanken är att få fler nya företag som arbetar med klimatomställningarna bland annat.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com
4 Klickbara bilder.

- För fem år sedan öppnade man upp och gjorde klart detaljplanen för Västra Pilängen för dom var det ju nästan klart, man gjorde en stor utredning för att dra ett industrispår över Karlslund och ner Bista och Pilängen. berättade Peter Dahlgren.

Peter Dahlgren (S) presenterade under onsdagen Socialdemokraterna i Örebros program för gröna jobb i Örebro eller egentligen hur Örebro ska bli en grönare stad. Några av Socialdemokraternas miljösatsningar i valprogrammet är satsningen på vindkraft och satsningar på klimatomställningar av skolor och äldreboende, men Socialdemokraterna vill gör mer.
Socialdemokraterna vill också skaffa nya jobb i Örebro och nu vill de para ihop miljösatsningarna med nya arbeten. Tanken är att få fler nya företag som arbetar med klimatomställningarna bland annat.

Mer klimatsmarta lokaler.

Omställningen till mer klimatsmarta lokaler inom Örebro kommun kommer också att ge arbetstillfällen och Peter Dahlgren är övertygad att det behövs, på en del ställen är det väldigt gamla lösningar.
Socialdemokraterna vill satsa 60 miljoner kronor på att klimatsäkra skolor, förskolor och äldreboenden i Örebro kommun.
- På en del ställen står det fortfarande gamla oljepannor kvar och brinner, det är ju en mardröm för de som gillar miljöfrågor. sa Peter Dahlgren.

En grön sektor i transportstaden.

Peter Dahlgren vill se en grön sektor i Örebro och eftersom vi är en transportstad så vill han se nytänkande företag som kan göra transportsektorn mer miljövänlig, det kommer att kräva spetskompetens och företag eftersöker redan idag den typen av kompetens så här finns det en möjlighet för universitet och fler att följa med utvecklingen.

Spår, framtiden i industriområdena.

En annan sak som Socialdemokraterna arbetar med är att titta över de industrispår som finns. Industrispåren är en stor miljöfråga, det skulle vara bättre att använda de spår som finns och minska lastbilstrafiken på så sätt.
- För fem år sedan öppnade man upp och gjorde klart detaljplanen för Västra Pilängen för dom var det ju nästan klart, man gjorde en stor utredning för att dra ett industrispår över Karlslund och ner Bista och Pilängen. berättade Peter Dahlgren.

Men man valde att inte ha en järnväg där så nu står det tunnlar som inte används och Peter Dahlgren vill se spår där eftersom det kan vara ett bra sätt att locka större företag till Örebro om det redan finns järnväg som går att använda. De flesta företag idag har redan krav på sig att bli mer miljövänliga och järnväg är den mest miljövänliga transporten trots allt.

En grön stad.

Örebro är en grön stad redan och Socialdemokraterna vill gärna se en större användning av Kilsbergen och Kilsbergen är ändå nära Örebro. Livskvalitet är också viktigt för företag som ska nyetablera sig.

Brist på små utrymmen i staden.

Socialdemokraterna vill också rikta uppmärksamheten till de små parker som finns i Örebro.
- Vi har ju inte bristen på de här gigantiska stora områdena, vi har Varbergaskogen och vi har hela vid Hemfjärden och hela det området och Karslundskogen och så där så det finns ganska stora områden men det som det är en brist på i kommunen är små ytorna.

Socialdemokraterna vill se fler attraktiva små parker i Örebro.
Om staden ska utvecklas så betyder det att det blir högre hus i centrum och då är de små grönområdena viktiga. Socialdemokraterna vill fokusera på de små parkerna och de tycker att det räcker med stora naturreservat.
Kommunen behöver bli bättre på att vårda de grönytor som finns i staden. När det ska byggas nytt så ska det gröna planeras in från början och det får inte glömmas bort.

Spara energi genom att titta över lokalerna.

Ett viktigt steg för Örebro kommun att spara in energi är att titta över vilka lokaler som har direktverkande el och den behöver bort eftersom det är dyrt och det förbättrar inomhusklimatet att byta uppvärmningssätt i lokalerna.
- Sen har vi gjort ganska mycket under de senaste åtta åren inte varit så dålig, men det finns mycket kvar.

Socialdemokraterna i Örebro lämnade tre tydlig vallöften under gårdagen.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar