×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-04-01  

Örebro län - Sveriges trevligaste idrottsarena.

Örebro län - Sveriges trevligaste idrottsarena.

Idag undertecknades ett avtal mellan elitklubbar, supportrar, polis, arenaägaren, landshövdingen och tre kommuner om ett arbete för att få Örebro Län till den trevligaste idrottsarenan i landet.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com
2 Klickbara bilder.

Idag undertecknades ett avtal mellan elitklubbar, supportrar, polis, arenaägaren, landshövdingen och tre kommuner om ett arbete för att få Örebro Län till den trevligaste idrottsarenan i landet.

I höstas bjöd Landshövdingen i Örebro län Rose-Marie Frebran in representanter från polisen, elitklubbar och supporterklubbar för samtal om hur det ska gå att stoppa bråken runt större matcher. Huliganproblemen finns över hela landet och Örebro Län vill gå i första ledet med att ha en handlingsplan och bli ett gott föredöme för resten av landet.

Dokumentet ger varje organisation egna mål att sträva efter.

Rose-Marie Frebran poängterade att de med avtalet vill stärka de positiva krafterna som finns inom idrotten.
Dokumentet som skrevs under idag ger varje organisation egna mål att sträva efter och det finns också några övergripande mål för alla deltagande.
Ett övergripande mål är att få både de kvinnliga besökare och barnfamiljer att öka på matcherna i Örebro län, ett annat är att alla ska kunna känns sig trygga på idrottsevenemang oavsett om du är besökare eller om du som förälder vet att ditt barn besöker ett evenemang.

Fokuserar på mål inte på problem.

De deltagande i strategiarbetet har medvetet valt att inte fokusera på problemen utan på den utveckling de vill se i Örebro län.
Anledningen till att de inte använder ord som huligan och liknande i sin strategi är att det lätt kan bli så att problemen förstoras eller att man ger mer uppmärksamhet till de som inte uppför sig, vilket kan skapa och förstärka en social identitet och det vill inte de inte delta i.

Tanken är att alla ska kunna känna sig trygga när de går och ser en fotbolls eller hockeymatch, för att de ska bli möjligt kommer bland annat Kubanerna och 14-3 som är de största supporterklubbarna i vårt län att arbeta för att skapa en positiv miljö runt matcherna och inte tolerera opassande uppförande.

Arbetar redan förebyggande.

Örebro kommun arbetar redan förebyggande och har fältassistenter på Behrn Arena under matcher för att upptäcka riskbeteende tidigt och då kunna informera föräldrar och föreningar.
Kommunens förebyggande arbete innebär att när de upptäcker ungdomar som inte sköter sig på en fotbollsmatch så kontaktar de föräldrarna för att berätta om vad de sett, oftast vet inte föräldrarna om hur deras ungdom beter sig under matcherna.

Örebro kommun kan också se hur deras arbete kan utvecklas i framtiden och via olika stimulansåtgärder motivera de lokala idrottsföreningarna att engagera sig mer i arbetet mot droger, våld och rasism hos ungdomar.
Karlskoga och Degerfors kommuner har hittills varit förskonade från större vålds- och hotsituationer i anslutning till idrottsevenemang. Det är oftast i lag som spelar på högre nivå som problemen kommer men det kan ändras i regionen, därför är det bra att Karlskoga och Degerfors kommuner kommer med i samarbetet.

Bättre på att ha kontakt med media så att media.

Nu ska det bildas en kommitté för det fortsatta arbetet och Rose-Marie Frebran var noga med att påpeka att de ska bli bättre på att ha kontakt med media så att media kan skriva om det positiva arbete som sker i klubbarna.
- Från oss alla som ingår som parter i det här, att vi går in i vad vi kallar för ett förpliktigande engagemang. Där var och en har sin del av ansvaret med engagemang, med övertygelse, med viljan att uppnå målet. Vi vill bli en förebild i hela Sverige.

Arbetet med att skapa Sveriges trevligaste idrottsarena kommer att utvärderas om två år av Länsstyrelsen.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar