×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-03-25  

Lång dag för Försvarsministern.

Under dagen besökte Försvarsminister Sten Tolgfors bland annat Lillåns skola.

Idag tillbringade försvarsminister Sten Tolgfors (M) dagen i Örebro.
Han inledde dagen med att inviga elevboenden på Ekeskolan för att sedan fortsätta till Lillåns skola och en frågestund med elever ur årskurs nio.
Dagen avslutades på Arbetsförmedlingen i Örebro där Sten Tolgfors fick veta hur läget ser ut i Örebro län och han fick möjlighet att informera om försvarsmaktens behov av personal de kommande åren.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com
3 Klickbara bilder.

Idag tillbringade försvarsminister Sten Tolgfors (M) dagen i Örebro.
Han inledde dagen med att inviga elevboenden på Ekeskolan för att sedan fortsätta till Lillåns skola och en frågestund med elever ur årskurs nio.
Dagen avslutades på Arbetsförmedlingen i Örebro där Sten Tolgfors fick veta hur läget ser ut i Örebro län och han fick möjlighet att informera om försvarsmaktens behov av personal de kommande åren.

Vi har avskaffat den sista lagstadgade diskrimineringen av kvinnor i Svensk lag.

På Lillåns skola var den lilla matsalen fylld med niondeklassare och lärare som skulle lyssna till Sten Tolgfors anförande om Vad gör en försvarsminister. Monica Skantz rektor på Lillåns skola hälsade Sten Tolgfors välkommen till skolan.
Sten Tolgfors anförande innehöll lite av allt det som en försvarsminister arbetar med under dagarna och tyngdpunkten lade han vid den stora förändring som försvarsmakten just nu går igenom.

Istället för det gamla systemet med allmän värnplikt håller försvaret på att gå över till anställda soldater och det betyder att unga människor självmant söker sig till försvarsmakten för att de vill göra skillnad. Det gamla systemet med värnplikt fungerade inte så bra längre när vår omvärld förändrades och Sovjet föll, istället för att kalla in alla unga män till värnplikt kallades bara en bråkdel in och man skar ner försvarsmakten rejält under flera års tid.
- Vi har avskaffat den sista lagstadgade diskrimineringen av kvinnor i Svensk lag, som ju faktiskt värnplikten var. Värnplikten sa att vi var bara intresserade av unga män och ointresserade av att få in kvinnorna i försvaret.

Ni vet att det finns sjöröveri i vår värld igen.

Med det nya systemet så spelar det inte så stor roll vem du är eftersom det är din lämplighet som är viktig, blandade grupper fungerar bättre vilket gör att de klarar av sina uppdrag bättre. Försvaret hjälper också till på hemmaplan, om det händer något i Sverige som en större översvämning eller skogsbränder då kan försvaret hjälpa kommunerna med krishantering. När det gäller internationella insatser så är de omfattande.
- Jag var i somras på Afrikas horn, ni vet att det finns sjöröveri i vår värld igen. Det trodde de flesta var borta för 100 år sedan kanske. Länderna avskaffade sina lagar mot sjöröveri för det fanns ju inte. Nu utanför Afrikas kust är det ett jätteproblem. Det sitter just nu 700 människor gisslan just nu på fartyg utanför Somalias kust.

För att summera hur det är att vara Försvarsminister sa Sten Tolgfors att
- Man har ett ben i det allra eländigaste, i det allra svartaste, allra svåraste och allra utsattaste som finns i vår värld. Man blickar hela tiden in i eländet. Men man har det andra benet i det ljusa, när man har 10 000 unga som kommer och söker sig till oss och säger, vi vill vara med och göra skillnad.

En blandad frågestund.

Frågestunden blev blandad och ett ämne som kom upp flera gånger var situationen i Libyen. Sten Tolgfors berättade att Sverige har hjälpt till att evakuera EU medborgare från Libyen och vi har också hjälpt FN med att flyga in deras stabspersonal som ska organisera flyktinghjälpen för de som flyr Libyen.
Just nu är det diskussioner om NATO ska leda arbetet med att upprätthålla flygförbudszonen. När allt är klart och om det kommer en förfrågan från NATO om Gripenplan så kommer vi vara beredda. Gripenplanen har idag hög beredskap om det kommer en förfrågan.
Det kommer också att krävas stora humanitära insatser när situationen har lugnat ner sig och där är Sverige beredda att hjälpa till.

Varför går inte Sverige in med trupper i Libyen?

På frågan varför Sverige inte går in med soldater i Libyen svarade Sten Tolgfors att det är FN:s säkerhetsråd som avgör vad som är lagligt i sådana här insatser och ockupationsstyrkor är inte tillåtna.
Det finns en oro att om västvärlden går in med styrkor mot Khadaffi så är risken stor att folket sluter upp bakom honom mot alla utlänningar och en sådan situation vill ingen ha. Oppositionen i Libyen har bett om hjälp att stoppa Khadaffi att använda sina stridsplan mot befolkningen.

Libyen är lite svårt ämne att svara på eftersom det fortfarande händer, i nuläget så är det flygförbudszonen som gäller men hur framtiden ser ut är det ingen som vet därför var det flera frågor som Sten Tolgfors inte kunde besvara.

Kan Sverige göra något för japan.

Japan och Haiti var också uppe under frågestunden och Japan har blivit erbjudna hjälp men de sköter det mesta själva, Japan är ett rikt land och de vill klara av så mycket de kan själva men behöver de hjälp med till exempel experter så ställer vi upp.
När det gäller Haiti så är läget fortfarande illa och Kolera epidemin har resulterat i många dödsfall.

Haiti är inte något av Sveriges stora biståndsländer utan det är snarare Syd och Nordamerikanska länder som sköter biståndet dit. Brasilien är ett av länderna som har många biståndsprojekt i Haiti, men det kommer att ta många år att bygga upp landet igen.

Gillar du att vara försvarsminister?

På frågan om Sten Tolgfors gillar sitt jobb svarade han att det är ett jobb som känns otroligt angeläget hela tiden. Det är också otroligt svårt hela tiden, för att det de saker man jobbar med påverkar människors liv och död. Det är ett enormt ansvar och det känner man ju hela tiden, men det är också otroligt intressant.
Det går inte att göra någon fredsinsats i världen utan USA och även om EU är på väg fram så är USA de enda som kan leverera tillräckligt med material för den typen av insatser men han svarade inte på att Sverige går i USA:s ledband.

Det är bättre att fråga om de vill vara med i Försvaret.

Förändringen av försvaret till en yrkesarmé var också uppe och diskuterades och Sten Tolgfors motiverar förändringen med att efter alla nerdragningar på försvaret så kallades bara en bråkdel av alla unga män till värnpliktstjänst. De flesta av de som gjorde värnplikten blev inte kvar i försvaret efter att de fått utbildningen och vad är det då för mening med att utbilda dem.
Det är bättre att fråga om de vill vara med i Försvaret och att de stannar kvar efter utbildningen. En annan nackdel med värnpliktsarme var att den fick inte användas i internationella aktioner, utan bara innanför Sveriges gränser.
- Då utbildade vi personer vi inte kunde använda, när vi skulle använda försvaret så fick vi anställa andra personer till att göra de här sakerna, så det var inte så ekonomiskt smart heller.

När tiden egentligen var slut för frågestunden så protesterade eleverna så kraftfullt att de fick lite extratid innan Sten Tolgfors behövde åka vidare.

Efter Lillåns skola och alla frågor var det dags för Sten Tolgfors att åka vidare till Arbetsförmedlingen.

Försvaret blir storkund hos Arbetsförmedlingen.

På Arbetsförmedlingen blev han uppdaterad på hur situationen ser ut i Örebro län just nu och han informerade också de närvarande om vad omställningen inom försvaret kommer att betyda för deras del.
Försvaret kommer fram till 2018 behöva anställa 16 000 ungdomar och försvarsmakten kommer att bli en av de främsta arbetsgivarna för ungdomar, i första hand är det mellan 18 och 26 år men man får vara äldre också.
Det kommer ställas krav på viss gymnasiekompetens i bland annat Svenska, matte och samhällskunskap.

Tanken är att en del ska vara anställda på deltid och det betyder att de kan dela sin tid mellan den privata företagssektorn och försvaret.

Tanken är att en del ska vara anställda på deltid och det betyder att de kan dela sin tid mellan den privata företagssektorn och försvaret. Nu är det inte heller tänkt att den som går in i försvaret stannar där utan de flesta är inom försvaret några år och sedan går de vidare till den vanliga arbetsmarknaden och förhoppningsvis kommer arbetsgivare se det som en merit att ha varit i försvaret.

Något vi ofta glömmer när det gäller försvaret är att det finns många olika jobb, därför kommer det också att vara olika krav på de sökande beroende på vad försvaret är i behov av just då.

Nöjd med sin dag.

Sten Tolgfors var nöjd med sin dag i Örebro och speciellt att han fått vara med på invigningen av elevhem vid Ekeskolan. Ekeskolan är något som ligger honom varmt om hjärtat och det var roligt att träffa alla elever som var så glada för de nya elevhemmen.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar