×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-03-24  

Justitieminister Beatrice Ask kom för träffa representanter för frivården och socialtjänsten.

Under gårdagen kom Justitieminister Beatrice Ask till Örebro.

Under onsdagen var Justitieminister Beatrice Ask (M) på besök i Örebro.
Beatrice Ask kom till Örebro för att träffa representanter från frivården och socialtjänsten för att diskutera samarbete för att återanpassa unga kriminella i samhället.
Örebro var hennes andra punkt för dagen som började i Karlstad med en konferens om prostitution och människohandel.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com
1 Klickbar bild.

Under onsdagen var Justitieminister Beatrice Ask (M) på besök i Örebro.
Beatrice Ask kom till Örebro för att träffa representanter från frivården och socialtjänsten för att diskutera samarbete för att återanpassa unga kriminella i samhället.
Örebro var hennes andra punkt för dagen som började i Karlstad med en konferens om prostitution och människohandel.

Med koncentration på Karlstad.

Eftersom vi fick möjligheten att träffa justitieministern före hennes besök med frivården valde vi att koncentrera våra frågor till förmiddagens konferens i Karlstad även om det naturligtvis också kom att handla om örebro-besöket.

Prostitution och människohandel.

Konferensen i Karlstad hade varit intressant berättade Beatrice Ask, hon fick höra flera olika lokala exempel, bland annat hade polisen tagit fram en rapport om hur polisen ser på situationen i Örebros, Värmlands och Dalarnas län när det gäller prostitution och människohandel.
Konferensen inleddes med en redovisning på ett arbete som utförts på Molkoms folkhögskola.
Arbetet var ett samarbete mellan journalist och studeranden där de satte in två olika annonser om en 16-årig flicka som erbjöd sexuella tjänster. Annonserna sattes ut på internet och kontaktadressen var i Molkom, på två veckor hade de fått 650 svar på annonserna.
De följde upp med att kontakta personerna för att se om de var beredda att gå vidare eller om de inte skulle fullfölja 630 av de svar de fått var beredda att gå vidare och det här var på en väldigt liten ort.
- Det visar lite på omfattningen av efterfrågan och problematiken. sa Beatrice Ask.
Beatrice Ask sa att hon tyckte att konferensen var väldigt bra och att det var bra att de tagit fram rapporter på hur det faktiskt ser ut i de olika länen.
De har inte haft så många fall att arbeta med men det beror ju på att det inte är så enkelt om ingen anmäler, den som sålt eller köpt sex brukar inte vara så intresserad av att berätta om det inte heller den som arrangerat det.

Högre straff för den som köper sexuella tjänster.

För att öka medvetenheten hos människor om problemet med prostitution så kommer dels straffet för den som köper sex att skärpas så att det högsta straffet blir ett år i fängelse.
- Det är viktigt att fler blir lagförda också.
Det är också viktigt att peka på hur prostitution och människohandel hänger ihop, sen så finns det ju fler saker som hänger ihop och det är bland annat vapensmuggling och drogbrott av olika slag.
- Organiserad brottslighet är ofta inblandade i människohandel och prostitution. Samarbetet mellan sociala myndigheter och andra måste bli bättre.

De som arbetar med ungdomar behöver ha en högre medvetenhet om de risker som finns.

Ett exempel Beatrice Ask fick höra under dagen gällde ungdomar som var på ett ungdomshem och ändå lyckade sälja sex på nätterna.
- Det här är ju då ungdomar med väldigt stora bekymmer, som faktiskt får vård och behandling för dom bekymren. Här måste ju de sociala myndigheter och de som arbetar med verksamheten ha högre medvetenhet om de risker som finns och vad som kan hända.

Mer samarbete mellan myndigheter.

Beatrice Ask vill se mer samarbete mellan myndigheter och just nu arbetar justitiedepartementet med ett projekt där polisen samarbetar med andra myndigheter om ungdomar som är i riskzonen.
Projektet ska påbörjas under sommaren och det är tänkt att det ska vara i 6 till 12 kommuner och syftet är att försvåra rekrytering av ungdomar till kriminella nätverk, efter ett år ska de samla in erfarenheterna för att förbättra det arbetet på ett nationellt plan.
- Jag tycker efter att ha rest i många år och har pratat med myndigheter att jag hör överallt om exempel där flera myndigheter kan vara inblandade, man kan ha börjat jobba med en ung person väldigt tidigt och ändå så går det åt pepparsvängen och oftast så är det att man hamnar mellan stolarna och då måste vi sluta ihop det här nätverket bättre.

Ge frivården mer uppmärksamhet.

När det gäller frivården så vill Beatrice Ask se att den får mer uppmärksamhet.
Frivården har ansvar för många människor och den har varit ansträngd eftersom handläggarna ofta har många klienter samtidigt.
Beatrice Ask berättade att hon just nu håller på att skaffa sig mer information om hur frivården fungerar och hon sa att de kanske har varit dåliga på att ha örat mot marken och lyssna av vad som behövs inom frivården.
- Jag känner att jag har ägnat det lite för lite intresse om jag ska vara ärlig.
Beatrice Ask säger att det generellt ägnas frivården för lite intresse de gör oftast ett jättejobb i det tysta och ingen uppmärksammar allt det jobb handläggarna lägger ner.
- Jag tror att eftersom många ser så många möjligheter med frivården så är det nog bra att skaffa sig en hyfsat realistisk bild av hur det ser ut.

På politisk nivå är det viktigt att lyssna.

På politisk nivå är det viktigt att lyssna av och det är också en nödvändighet för att få en helhetsbild av hur frivården fungerar.
Beatrice Ask tror att de inom frivården har en hel del förslag på ändringar som kan förenkla deras arbete, det som behöver tittas på är samarbete mellan olika myndigheter.

Vill samla goda förebilder.

Beatrice Asks besök i Örebro berodde på att hon hört att frivården och socialtjänsten i Örebro arbetar på ett lite speciellt sätt och det var därför hon var här för att samla information om hur samarbetet går till.
Frivården har ett viktigt arbete med att slussa ut personer i samhället igen och Beatrice Ask samlar just nu in bra förebilder för att utveckla arbetet med att återanpassa unga personer till samhället.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar