×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-03-18  

Socialdemokraterna presenterade sitt lokala valmaterial.

Under förmiddagen presenterade Socialdemokraterna sitt lokala valmaterial.

Under fredagen presenterade Socialdemokraterna sitt lokala valmaterial för den nordöstra valkretsen i Örebro.
Nu när det är omval i Örebro och i det här valet kan Socialdemokraterna koncentrera sig på lokalfrågor.
Peter Dahlgren sa att det här är kul att bara kunna ha lokala frågor att arbeta med i en valrörelse, det har de inte kunnat tidigare och på så sätt blir det ett annorlunda sätt att jobba.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com
1 Klickbar bild.

Peter Dahlgren och Thomas Esbjörnsson presenterade under förmiddagen Socialdemokraternas valmaterial inför det kommande omvalet i nordöstra valdistriktet den 15 maj.

Under fredagen presenterade Socialdemokraterna sitt lokala valmaterial för den nordöstra valkretsen i Örebro.
Nu när det är omval i Örebro och i det här valet kan Socialdemokraterna koncentrera sig på lokalfrågor.
Peter Dahlgren sa att det här är kul att bara kunna ha lokala frågor att arbeta med i en valrörelse, det har de inte kunnat tidigare och på så sätt blir det ett annorlunda sätt att jobba.

Många samtal i dörren.

Socialdemokraterna fortsätter sin strategi med samtal, de planerar att genomföra 35 000 samtal med Örebroarna och Socialdemokraterna avslutade inte sina samtal med att valarbetet var över förra gången, utan de har fortsatt vara ute och knacka dörr.
En stor skillnad på den här valrörelsen som endast riktas till en valkrets är att socialdemokraterna har enbart lokala frågor.

Dialogprogram som underlag.

Socialdemokraterna har tagit fram dialogprogram för nordöstra valkretsen och programmen är uppdelade områdesvis.
Dialogprogrammen är tänkta som underlag för att få reda på vad boende i de olika områden tycker om förslag som rör deras närmiljö. En fråga som har kommit upp är väggen till Pettersbergs IP som inte upplevs som trygg av de ungdomar som använder idrottsplatsen.
Peter Dahlgren sa att de som vet bäst vad som behöver ordnas det är ju ungdomarna själva som rör sig till och från idrottsplatsen så då behöver vi fråga dom om lösningar i stället för att vi politiker bara sitter och ordnar det som vi tycker verkar vara bäst. Peter Dahlgren vill flytta fokus på trygghetsarbetet till de som bor i respektive område eftersom det trots allt är de som vet bäst var det känns tryggt eller otryggt i deras områden.

Skolsituationen i Glanshammar.

Socialdemokraterna vill också bygga en F-3 skola i Glanshammar, eftersom Glanshammar växer och barnantalet ökar, men då vill de ha boendes synpunkter på var skolan ska ligga och om det största behovet är en F-3 skola eller är det något annat som är viktigare.
Thomas Esbjörnsson poängterade att Glanshammar håller på och växer och då är det viktigt att vi ser hur barnomsorgen och skolan fungerar.

Det nya linjenätet.

Peter Dahlgren berättade också att det är viktigt att ta upp frågorna om bussarnas nya linjedragning, ligger hållplatser på rätt ställe eller har det blivit fel på några ställen.
Arbetet med att titta på hur det nya linjenätet fungerar har inte påbörjats och Socialdemokraterna vill veta vad Örebroarna tycker om den nya linjesträckningen och hur de nya hållplatserna fungerar.

Från industri till stadsdel.

En annan viktig fråga är hur boende runt Holmens industriområde vill se utvecklingen av området. Tanken med Holmens industriområde är en förvandling från industriområde till en ny stadsdel, med en blandning av bostäder och arbetsplatser.
Än finns ingen miljökonsekvensanalys över området och man vet inte hur förorenad marken i det gamla industriområdet är.

Dialogen får aldrig ta slut.

Förutom dörrknackning ute i områdena och telefonsamtal så ordnar Socialdemokraterna i Örebro öppna möten för de som är intresserade eller har specifika frågor.
Dialogprogrammen som tagits fram för de olika områdena kommer att skickas hem till alla boende och frågorna som finns i dialogprogrammen är sådant som har kommit fram genom dörrknackning i områdena tidigare och det här kommer säkert att innebära att de får reda på en hel del fler saker som boende tycker behöver förändras.
Peter Dahlgren är tydlig med att Socialdemokraterna aldrig får sluta föra en dialog med Örebroarna eftersom de då inte vet vad som är viktigt.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar