×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-03-14  

Storstenshöjdens framtid.

I avvaktan på vattendom.

Staffan Werme (FP) och Fredrik Persson (MP) berättade under en pressträff i fredags att Storstenshöjdens framtid är osäker.
För två år sedan upprättades köpeavtal med Storstenshöjden i Örebro AB men strax efter att köpeavtalet upprättats så upptäcktes det att Örebro kommun överskridit uttag av vatten från Södra Ånnabodasjön. Det resulterade i att Örebro kommun fick betala ett vite på 200 000 kronor för otillåten miljöverksamhet.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com
1 Klickbar bild.

För två år sedan upprättades köpeavtal med Storstenshöjden i Örebro AB men strax efter att köpeavtalet upprättats så upptäcktes det att Örebro kommun överskridit uttag av vatten från Södra Ånnabodasjön. Avtalet gick då över i ett entreprenadavtal i avvaktan på en ny vattendom.

Staffan Werme (FP) och Fredrik Persson (MP) berättade under en pressträff i fredags att Storstenshöjdens framtid är osäker.
För två år sedan upprättades köpeavtal med Storstenshöjden i Örebro AB men strax efter att köpeavtalet upprättats så upptäcktes det att Örebro kommun överskridit uttag av vatten från Södra Ånnabodasjön. Det resulterade i att Örebro kommun fick betala ett vite på 200 000 kronor för otillåten miljöverksamhet.

För mycket vatten.

Örebro kommun hade under flera år tagit för mycket vatten mot vad de fick för att hålla Storstenshöjden med snö. Konsekvensen av upptäckten blev att Örebro kommun måste ansöka om en ny vattendom och köpeavtalet förlängdes till 16 Juni 2011, med förhoppning om att vattendomen skulle vara klar då. Örebro kommun skickade in ansökan om vattendom 16 juni 2010 och därför är det nu inte säkert att vattendomen hinner komma innan köpeavtalet går ut. Den beräknade tiden för en vattendom är cirka 8 månader.

Örebro kommun har nu inte kunnat tillhandahålla vatten till konstsnö och Storstenshöjden i Örebro AB har drivit Storstenshöjden på entreprenad, men som ett företag behöver de veta vad som händer när köpeavtalet går ut. Storstenshöjden i Örebro AB har investerat mycket i anläggningen och om de nu inte skulle fullfölja köpet så står Örebro kommun inför stora utgifter för att kunna driva anläggningen sa Fredrik Persson.

En snårig fråga.

Hela frågan om Storstenshöjden är lite snårig eftersom det finns flera olika delar inblandande. I botten ligger ett arrendeavtal där Örebro kommun har tagit på sig ansvaret att försörja Storstenshöjden med vatten till konstsnö, när nu inte köpet gick igenom som planerat har Storstenshöjden i Örebro AB drivit anläggningen på entreprenad under ett år och om vattendomen inte hinner komma före 16 juni så vet ingen hur det kommer att bli med Storstenshöjden i framtiden.

Det ger troligen inga problem.

Varken Staffan Werme eller Fredrik Persson tror att det kommer att vara några problem att få en ny vattendom, att Örebro kommun inte har skött sitt åtagande tidigare borde inte ligga kommunen till last när det har ansökts om en ny vattendom.

Att driva Storstenshöjden på entreprenad gör att deras planer på utveckling står still.

Johan Larsson VD på Storstenshöjden i Örebro AB säger att han inte vet om de har förutsättningar att driva verksamheten på entreprenad i ett år till om vattendomen inte kommer före 16 juni. Som läget är nu kan de bara ha fem procent av anläggningen igång eftersom det inte finns konstsnö så det räcker till hela och det gör att de inte kan utveckla sin verksamhet som de skulle vilja.
Att driva Storstenshöjden på entreprenad gör att deras planer på utveckling står still. Om vattendomen kommer före 16 juni och köpet blir av så ser de stora möjligheter för Storstenshöjden och det blir enklare att hitta investerare i anläggningen än vad det är med kommunalt ägande.
Om vattendomen inte kommer i tid så blir kanske en konsekvens att Örebro Kommun får lösa ut Storstenshöjden i Örebro AB. Företaget har investerat i maskinpark och annat i området och de vill gärna fortsätta driva anläggningen i framtiden men inte på entreprenad.

Brinner för skidåkning.

Johan Larsson brinner för skidåkning och det vore katastrofalt om Storstenshöjden tappar än mer av skidåkningen framöver.
En oro som Johan Larsson har är att det har blivit politik av frågan och att oppositionen inte har haft en dialog med Storstenshöjden i Örebro AB.
Om inte vattendomen kommer i tid så får det bli en ny diskussion mellan Storstenshöjden i Örebro AB och Örebro kommun. Johan Larsson vill fortfarande köpa anläggningen men undrar hur det kommer att bli om det blir en ny politisk ledning i Örebro.

Det är många som arbetar med frågan och allt görs för att vattendomen ska komma i tid.

Björn Sundin (S) säger att de räknar med att vattendomen kommer före den 16 juni och det är det som eftersträvas inom Örebro Kommun. Det är många som arbetar med frågan och allt görs för att vattendomen ska komma i tid och om den gör det så går köpet igenom som avtalat eftersom Oppositionen inte kan motsäga sig det. Socialdemokraterna vände sig mot köpeavtalet men det är ju inte Storstenshöjden i Örebros fel utan den sittande majoriteten som har ansvaret.

Kan ta en diskussion om de är intresserade av det.

På frågan om att de inte har haft kontakt med Storstenshöjden i Örebro AB så svarar Björn Sundin att de är villiga att ha en diskussion med alla som är intresserade och nu kanske de kan starta upp en diskussion med Storstenshöjden i Örebro AB om de är intresserade av det.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar