×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-03-13  

Blocköverskridande enighet om Kvinnohuset.

Kvinnohuset bjöd in politiker till en paneldebatt.

Under Systerskap i Örebro var det en paneldebatt ledd av Nina Hjelmgren om Kvinnohuset i Örebro.
Kvinnohuset vill se att Örebro kommun öronmärker pengar i deras nästa budget så att kvinnohuset kan anställa specialpedagoger för att arbeta med de våldsutsatta barnen på ett mer långsiktigt sätt än de kan idag.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com
1 Klickbar bild.

Under Systerskap i Örebro var det en paneldebatt ledd av Nina Hjelmgren om Kvinnohuset i Örebro.
Kvinnohuset vill se att Örebro kommun öronmärker pengar i deras nästa budget så att kvinnohuset kan anställa specialpedagoger för att arbeta med de våldsutsatta barnen på ett mer långsiktigt sätt än de kan idag.

I början var det en kvinnofråga.

Kvinnohuset i Örebro startades upp för 30 år sedan berättade Gun Hedlund, Ordförande Föreningen Kvinnohuset i Örebro .
I början var det en kvinnofråga, det var kvinnliga politiker som drev frågan för att de tyckte att den var viktig, nu allteftersom tiden har gått så har förhållandet mellan politiker och Kvinnohuset förändrats. Nu regleras samarbetet av olika avtal eftersom Kvinnohuset utför tjänster åt Örebro kommun.
Det passerar cirka 130 kvinnor genom huset under ett år och det kvinnohuset gör är att erbjuda skyddat boende åt kvinnor som vill ta sig ur ett våldsamt förhållande, på kvinnohuset får kvinnorna hjälp och stöd, de kan även ta med sig sina barn och de får också hjälp av Kvinnohusets personal.

Ett problem med lyckta dörrar.

Gun Hedlund berättade att ett av problemen Kvinnohuset har med samarbetet med Örebro Kommun är att alla diskussioner eller beslut som rör Kvinnohuset tas bakom stängda dörrar så de har ingen möjlighet att påverka vilka beslut som tas och där vill hon se en ändring.
Kvinnohuset vill se att frågan om att öronmärka pengar åt kvinnohuset ska tas upp i Kommunstyrelsen istället för programnämnd socialvälfärd.

Bara för ett år åt gången.

Verksamheten med de våldsutsatta barnen har hittills drivits på årsbasis med statliga medel och här vill Kvinnohuset se en ändring.
Staten har i ett uppstartsskede haft pengar som Kvinnohus har kunnat ansöka om för att bedriva arbete med barnen som kommer till kvinnohuset. Örebros Kvinnohus har haft tur och fått pengar när de har ansökt, men det har också betytt att de inte har kunnat ha någon planering framåt eftersom de sökta medlen endast är för ett år i taget.
Nu efter att ha arbetat med våldsutsatta barn i fem år börjar de bli oroliga för att de statliga bidragen som var tänkta som uppstartssatsning ska försvinna och hur går det då med Kvinnohusets arbete med barnen.

Politikerna eniga om att arbetet är viktigt.

Politikerna som var med i debatten var alla eniga om att Kvinnohusets arbete är viktigt och att det behöver fortsätta. Hur det ska fortsätta är en annan fråga men i första hand ska frågan upp i nämnden.
Politikerna fick en möjlighet att säga vad de tycker om Kvinnohuset och deras arbete. Det är inte ofta man får höra politiker från båda blocken säga samma sak. Alla var eniga om att Kvinnohuset behövs och att de gör ett bra arbete för de kvinnor som behöver hjälp.

Första frågan i debatten var att varför är det här en ansvarsfråga är det inte självklart att de här barnen ska få den hjälp de behöver?
Ia Malmqvist (MP) sa att de här frågorna är viktiga och hon tyckte att det var roligt att få delta i debatten på Kulturhuset, den här typen av frågor borde diskuteras hela året och inte bara under en vecka. När det gäller Kvinnohusets arbete med våldsutsatta barn sa Ia Malmqvist
- Vi gör vårt kommunpolitiska handlingsprogram för den här mandatperioden och då skriver vi in att vi ska säkra Kvinnohusets barnverksamhet.

Murad Artin (V) var tydlig på att det här med våldsutsatta barn är ett samhällsansvar. Drygt 200 000 barn i Sverige utsätts för våld i hemmet enligt Rädda Barnen.
- Vi hade en operation som man talade om för många år sen om Kvinnofrid och det var en viktig del för Vänsterpartiet i Örebro.
Murad Artin föreslog en ny kampanj men nu om barnfrid istället.

Lena Baastad (S) talade om alla kostnader som kommer till samhället på grund av våldet, inte bara ekonomiska kostnader utan också kostnader som inte går att mäta när det gäller lidande därför är det förebyggande arbetet viktigt.
- Det är ett arbete som måste börja tidigt redan med hur vi pratar med de små barnen, hur vi pratar med flickor och pojkar i förskolan. Att vi har förebilder vi kan aldrig nog prata om vikten av manliga förebilder.

Susanne Lindholm (KD) berättade att hon själv är med i föreningen Kvinnohuset i Örebro och hon har därför sett på nära håll hur kvinnorna har det, hon har också sett hur de blir bemötta av samhället eftersom hon har varit med på besök med polisen eller socialtjänsten och hon vet vad kvinnorna får stå ut med.
- Det är ett fåtal personer som utövar våld mot flera, det är enkel mattematik att bara räkna ut att genom att sätta in förebyggande åtgärder mot dom personerna så skulle man kunna rädda och spara så mycket lidande.

Kent Persson (M) sa att i samhället så är det lättare att diskutera det våld mot kvinnor som har varit er påtagligt när vi hade en våldtäktsman lös i staden, men det är större risk att kvinnor blir misshandlade av den de älskar och det gör att vi behöver diskutera det här problemet mer för att lyfta upp det i ljuset.
- Det brukar påstås att Sverige är världens mest jämställd land ja det är möjligt men vi har nog en hel del kvar att göra, det är klart att om man i kärlekens namn misshandlar, slår och våldtar sin kvinna då har vi rätt mycket kvar att göra.

Rasmus Persson (C) Vill gärna se en långsiktighet med Kommunens samarbete med Kvinnohuset för Örebro Kommun samarbetar redan med Kvinnohuset, när det gäller våldsutsatta barn så har det legat under landstinget. Rasmus Persson sa att det är viktigt att Örebro kommun kan garantera kvaliteten på den vård som barnen får.
- Det finns trots allt ljus i mörkret där jag ser att man har ett större barnperspektiv i samhället.

Inget löfte om en fastställd summa men blocköverskridande enighet om att något ska göras.

Svaret på frågan om öronmärkta pengar i nästa budget blev att de vill arbeta för att Kvinnohuset ska ha medel att anställa en pedagog men hur avtalet ska se ut och vilken sorts avtal det blir tal om det måste diskuteras.
Nina Hjelmgren ville ha ett ja eller nej svar på frågan men det var svårt.

Ia Malmqvist svarade att Ja måste jag ju säga där.
Murad Artin svarade Ja.
Lena Baastad svarade Jag tror att vi gemensamt och allihopa kan lova ett stöd till Kvinnohuset, när hon blev tvungen att svara ja eller nej så blev det ett Ja.
Susanne Lindholm svarade Nej. Hon kan inte personligen lova att det ska öronmärkas pengar till Kvinnohusets barnverksamhet men hon lovade att de ska lösa frågan.
Hur lösningen ser ut återstår att se men lösas ska den.

Kent Persson (M) svarade att det är inte så svart eller vitt i politiken att de kan svara ja eller nej det finns många aspekter att ta hänsyn till.
Men att politikerna ska hitta en lösning på problemet är självklart.

Rasmus Persson (C) svarade att de ska lösa problematiken men hur stor summan ska vara måste diskuteras.
Rasmus Persson var tydlig med att frågan kommer att lösas eftersom den är så viktig. Örebro kommun har sagt att de ska ha ett barnperspektiv i sitt arbete och de har också inrättat ett Barnahus, en lösning som kan finnas för Kvinnohusets verksamhet är ett avtal på 3+3+3 det blir ett avtal på nio år totalt men som sagt hur lösningen kommer att se ut går inte att säga nu, det måste bli en dialog mellan Kvinnohuset och programnämnd social välfärd i första hand.

Men det svar som Kvinnohuset fick på sin fråga om öronmärkta pengar var att hur stor summa det blir och hur avtalet kommer att se ut det återstår att se en lösning kommer det att bli eftersom det är en viktig åtgärd för att hjälpa våldsutsatta barn att bearbeta sina erfarenheter.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar