×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-03-10  

Barnrättsdagar i Örebro.

Barnrättsdagar i Örebro.

Barnrättsdagarna i Örebro anordnas av Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnahuset och Barnrättsakademin. Dagarna riktar sig till de som arbetar med barnrättsfrågor och vill utveckla sin kompetens på området.
För andra året i rad arrangerades barnrättsdagar här i Örebro.
Temat 2011 var barn i samhällsvård och det var föreläsningar och seminarier under två dagar.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com
6 Klickbara bilder.

Barnrättsdagarna i Örebro anordnas av Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnahuset och Barnrättsakademin. Dagarna riktar sig till de som arbetar med barnrättsfrågor och vill utveckla sin kompetens på området.
För andra året i rad arrangerades barnrättsdagar här i Örebro.
Temat 2011 var barn i samhällsvård och det var föreläsningar och seminarier under två dagar.

Den sista av de två barnrättsdagarna i Örebro avslutades med ett kortare tal av Barnminister Maria Larsson (KD) följt av ett panelsamtal.
Dagarna avrundades av ett tal av drottning Silvia.

Barn måste få komma till tals.

Den största delen av Maria Larssons tal kom att handla om att barn och unga måste få komma till tals. Vuxna har möjlighet att öppna dörrar för barn och unga men vi kan också stänga dörrar. Maria Larsson har i egenskap av barnminister besökt flera organisationer och kommuner för att lära sig om vad som pågår i Sverige idag och hur ungas situation ser ut.
Maria Larsson berättade att hon har träffat ungdomar som har varit eller är i samhällets vård och det som de flesta tar upp är att de inte blir lyssnade på. De blir inte betraktade som individer av socialtjänsten och om de har egna förslag på lösningar så är det ingen som lyssnar, det måste det bli en ändring på.
Maria Larsson var noga med att säga att vi vuxna måste bli bättre på att lyssna på barnen när de berättar och att ta deras berättelse på allvar.

Vanvårdsutredningen belyser ett stycke av vår historia.

Maria Larsson talade också om vanvårdsutredningen. Vanvårdsutredningen tar upp alla de barn som för illa i samhällets vård under 1900-talet. Maria Larsson sa att det är ett stycke av vår historia och en del av det som kom fram under den utredningen finns kvar idag och det är hur barnen känner när de vågade anförtro en vuxen vad som händer och de sedan inte blir trodda. Vanvårdsutredningen visade på ett av de mörkaste kapitlen i svensk historia, den förtjänar att uppmärksammas. Vi måste göra allt för att det inte ska upprepas sa Maria Larsson. Regeringen har påbörjat ett stort förbättringsarbete men de är långt ifrån färdiga och det kommer att ta tid att förbättra allt det som behövs. Några av de konkreta åtgärder som redan har startats är att alla kommuner ska ha ett ordentligt förebyggande arbete.
- Om man stödjer föräldrarna så stödjer man barnen.

Vid misstankar om att barn inte mår bra så måste man fråga.

Vi har stärkt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen så att de vuxna ska se barnen. Vid misstankar om att barn inte mår bra så måste man fråga.
2008 infördes en lagskärpning i socialtjänstlagen som tydligt talar om att barn har rätt att komma till tals och när Maria Larsson har lyssnat på ungdomar som har erfarenhet av att bli omhändertagna säger att de inte blir lyssnade på så är det allvarligt.
Det finns fler åtgärder som är på väg och allt går ut på att stärka barnens rättigheter och att en av de starkaste rättigheterna är att de ska bli lyssnade till.

Maria Larsson avslutade sitt tal med att berätta om när hon frågade ungdomar som har vuxit upp i samhällets vård om vad tror att de gör om 10 år, alla hade positiva framtidsutsikter och en tjej hade tittat rakt på Maria Larsson och sagt att om tio år så har jag ditt jobb och det var en passande avslutning på Maria Larssons tal.

Panelsamtal i stränga tyglar.

Panelsamtalet på scenen leddes av Bodil Långberg och hon satte tonen direkt genom att säga att det är ett panelsamtal och inte en debatt. Deltagarna var inbjudna för att de faktiskt har möjlighet att förändra och förbättra för placerade barn.

Alla deltagare i panelen berättade om vad de har gjort och mycket var att se till att barnen får en röst och att det är viktigt med uppföljande verksamhet, det verkar också vara på gång att en person får det övergripande ansvaret att vara kontaktperson för placerade barn så att barnen har en människa att vända sig till vid behov.

En annan viktig del var att ge socialtjänsten och andra berörda myndigheter hjälpmedel så att de kan klara sitt uppdrag på ett bra sätt. Kunskapsstöd är viktigt och socialstyrelsen håller på att gå igenom all forskning som finns och den ska sedan omsättas i konkreta råd som socialtjänsten kan använda sig av när de måste omhänderta ett barn.

Fredrik Malmberg barnombudsman sa att alla i salen var säkert överens om att barn ska få säga vad de tycker men det är skillnad på praktik och teori.
När Fredrik Malmberg skulle ordna så att Maria Larsson fick träffa några ungdomar för att få höra deras berättelser så blev ha uppringd av en socialchef som tyckte att en tjej inte skulle vara med under mötet för att det kunde vara skadligt.
När Fredrik frågade om socialchefen hade träffat tjejen själv så hade hon inte det men hon tyckte ändå att det kunde finnas en skaderisk, han bad henne skicka ett mail med motivation om varför det kunde vara skadligt så skulle han ta med det i beräkningen. Det kom inget mail och flickan var med på mötet med Maria Larsson och naturligtvis tog hon inte skada av det.
Det Fredrik Malmberg vill lyfta upp är att det finns en stor oro hos dem som arbetar med de här frågorna när ungdomarna får komma till tals och det är lätt att gå in i en försvarsställning eftersom man är rädd för att få kritik, men de flesta vet om att det är ett svårt arbete att vara socialsekreterare och ha hand om den här typen av ärenden.

Det händer mycket både kunskapsmässigt och arbetsmässigt när det gäller barn som blir omhändertagna av samhället av någon anledning. Barnrättsdagarna var ett välbesökt tillfälle för människor som arbetar med barn och ungdomar att få utbyta erfarenheter och att få höra ungdomar berätta om sina egna upplevelser när de har blivit placerade i samhällets vård.

Dagarna på Conventum avslutades med ett tal av drottning Silvia, drottningen talade om att hon uppskattade att bli inbjuden till Barnrättsdagarna.
Barnrättsdagarna tar upp viktiga frågor och barns känslor och tankar är viktiga.
- Tänk om alla barn fick växa upp i närheten med åtminstone en vuxen som ser honom eller henne.
Kungafamiljen har tagit initiativ att starta upp World Child & Youth Forum som är tänkt att bli en arena för möten och samtal. Tanken är också att samtalen ska handla om hur vi alla tillsammans kan förbättra ungas uppväxtvillkor.
Förhoppningen är att World Child & Youth Forum varje år i november ska uppmärksamma allt det goda arbetet som sker och fånga in nya idéer. Drottning Silvia avslutade sitt tal med att önska alla lycka till i sitt fortsatta arbete.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar