×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-03-10  

Ministerbesök i Barnahuset.

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) besökte Barnahuset i Örebro.

Barnahuset är en samverkan mellan polisen, åklagare, socialtjänst, rättsläkare/barnläkare och barnpsykiatri där barn och ungdomar som misstänks drabbats av övergrepp eller andra vålds- och fridsbrott ska träffa olika utredare på ett samlat ställe istället för behöva åka runt.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com
5 Klickbara bilder.

Under förmiddagen besökte Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) Barnahuset Örebro.
Maria Larsson har besökt flera Barnahus i landet och alla har sin egen stil.
På Barnahuset i Örebro har personalen försökt att göra väntrummet barnanpassat, lite leksaker och en egen hörna för lite äldre barn som inte är så intresserade av leksaker längre.
Barnahus är ett samarbete mellan åklagare, polis, socialtjänst, rättsläkare, barnläkare och barnpsykiatrin.

En samlad plats i barnvänlig miljö.

Tanken bakom Barnahus är att det ska vara en barnvänlig miljö och istället för att barnen ska behöva åka runt och träffa olika utredare så kommer alla vuxna till Barnahuset, barn som besöker Barnahuset misstänkts ha utsatts för sexuella övergrepp, vålds- och fridsbrott.
Miljön på Barnahuset ska vara inbjudande och under Maria Larssons besök ingick en rundvandring i de ljusa och trevliga lokalerna.

De flesta av de myndigheter som använder lokalerna var på plats och det blev många samtal om olika frågor under rundvandringen. Maria Larsson hade många frågor om verksamheten och de flesta fick hon svar på. Det kom också upp lite problem som finns med ett barnahus och Åklagare kan inte arbeta effektivt från de lokalerna eftersom de inte får ha någon datauppkoppling i de lokalerna tack vare säkerhetsrutiner och det gör att personal från åklagaren inte kan arbeta effektivt under de förhållanden som är nu.

Flytt till det kommande rättscentrum skulle öka effektiviteten.

I Örebro hålls det just nu på att byggas ett rättscentrum som kommer att innehålla både polis och åklagarmyndigheten. Då får de också möjlighet att ha Barnahuset i samma hus vilket borde göra att de tekniska problemen kan lösas.
Redan nu så har Socialtjänsten sin jourverksamhet i polishuset och de skulle uppskatta om Barnahuset fick rum i det nybyggda rättscentrum eftersom de skulle kunna bli ännu effektivare och det skulle förtäta samarbetet mellan de olika myndigheterna ännu mer. Redan idag så har polisen och socialtjänsten ett bra och nära samarbete men allt går att utveckla och förbättra.

Olika redovisning gör statistiken svåröverskådlig.

Ett annat problem kom upp till diskussion också när Maria Larsson frågade om statistik på hur stor skillnad det har gjort att inrätta ett Barnahus och det svåra med statistik är att olika myndigheter har olika sätt att redovisa sin statistik.
Det gör att det blir svårt att få en övergripande bild för politikerna och för de som arbetar när de inte kan jämföra sina resultat med andra myndigheter. Maria Larsson skulle gärna se mer forskning i de här frågorna så att hon som Barnminister får ett bättre underlag när det ska fattas beslut om åtgärder.

En pratstund i väntrummet.

Efter rundvandringen så blev det en liten pratstund i väntrummet och Socialchef Susanne Bergström hade som förslag att Barnahus ska drivas på licens eftersom man kan följa upp verksamheten tydligare på så sätt.
- Ett barnahus är mycket utifrån det engagemang som finns i länet, både politiskt och utifrån tjänstemän och det här kan ju ibland kanske utifrån olika orsaker svaja lite grand. Har man då en licens så kan den då dras tillbaka om man inte uppfyller det här samarbetsavtalet.

Maria Larsson sa att det var en intressant tanke och den tar hon med sig, för det är helt rätt att Barnahus drivs med engagemang från alla inblandade. Samarbetet är en nödvändighet för att allt ska fungera som det ska.

Maria Larsson tackade för att hon hade fått komma på besök och titta på verksamheten.
- Över ett barnperspektiv är det ju otroligt stor fördel när man har utsatts för en traumatisk händelse att få ett omhändertagande där man inte behöver möta allt för många olika miljöer och i en miljö som är anpassad efter barn och barns behov.

Maria Larsson berättade att hon var imponerad av Barnahuset och hon uppskattade den hemliknande miljön som de har ansträngt sig för att skapa. Det här är en jättebra ide Barnahus finns på lite olika håll i landet och alla ser lite olika ut, Maria Larsson var noga med att poängtera att de som arbetar på barnahus ofta är eldsjälar som brinner för barnens bästa.

Maria Larsson sa att det är viktigt att vi lyssnar på barnen för barn är kloka och kan hjälpa politikerna att fatta kloka beslut. Barns rättssäkerhet är fortfarande för svag i Sverige.
Kristdemokraterna vill se FN:s barnkonvention som svensk lag men där är inte Alliansen överens så det kommer krävas fler diskussioner om den frågan men som ett första steg i att stärka barnens rättigheter så har det påbörjats ett arbete på alla departement där de går igenom sin lagstiftning för att stämma av den mot barnkonventionen, för att stärka barns rättigheter. Tanken med genomgången av departementen är för att öka kunskapen om hur det ser ut med barns rättigheter och för att se var det behövs förändringar.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar