×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-03-04  

Örebro läns miljöarbete går åt rätt håll.

Miljöarbetet går åt rätt håll, men för långsamt.

Enligt ett pressmeddelande från Länsstyrelsen i Örebro län så går miljöarbetet i länet framåt, men lite för sakta. Miljömålen sattes av Sveriges Riksdag 1999 och de är indelade i 16 huvudmål, sedan har Örebro län utarbetat 81 konkreta mål för länet.
När man tittar på de 81 konkreta målen så ser det lovande ut på flera områden men det finns naturligtvis mycket kvar att göra.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com

En glädjande nyhet är att miljöarbetet i länet går åt rätt håll.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Levande sjöar och vattendrag och myllrande våtmarker är två av målen som vi kan nå och anledningen är det stora arbetet som har varit.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Det finns också områden där vi inte är så duktiga på att uppnå de satta målen och ett av de är att minska utsläppen från transporter tillräckligt mycket.
- Klimatpåverkande utsläpp från transporter har ökat med 11 procent sedan år 2000. Det är oroande. säger miljömålssamordnare Ylva Gjetrang i pressmeddelandet.

Enligt ett pressmeddelande från Länsstyrelsen i Örebro län så går miljöarbetet i länet framåt, men lite för sakta. Miljömålen sattes av Sveriges Riksdag 1999 och de är indelade i 16 huvudmål, sedan har Örebro län utarbetat 81 konkreta mål för länet.
När man tittar på de 81 konkreta målen så ser det lovande ut på flera områden men det finns naturligtvis mycket kvar att göra.

På de flesta områden följer vi snittet i landet men det finns ett undantag och det är att skydda viktiga naturvärden.
Örebro Län är det enda länet i landet som kommer att klara målet för mark avsett till naturreservat för 2010.

Det finns också områden där vi inte är så duktiga på att uppnå de satta målen och ett av de är att minska utsläppen från transporter tillräckligt mycket.
- Klimatpåverkande utsläpp från transporter har ökat med 11 procent sedan år 2000. Det är oroande. säger miljömålssamordnare Ylva Gjetrang i pressmeddelandet.
- Vi skulle nå längre i klimatarbetet om fler väljer effektiva transportsätt och förnybara bränslen.

Som helhet minskar utsläppen i Örebro län men samtidigt så har utsläppen från transporter och arbetsmaskiner ökat och även om det satsas för fullt på åtgärder så kommer målet bli väldigt svårt att nå inom utsatt tid.

Andra områden som Örebro län kommer att ha svårt att uppnå målen i till 2020 är bland annat luftkvalitet, på 1980 och -90 talet förbättrades luften mycket mer än vad den gör nu och fler insatser behöver göras för att Örebro län ska ha en möjlighet att nå miljömålet 2020. Övergödning av våra sjöar och vattendrag är ett annat mål som kommer att bli svårt, även om jordbruket har minskat sina utsläpp så minskar inte surheten i vattnet och varför det inte minskar vet ingen i dagsläget.

Levande skogar och ett rikt växt och djurliv är också svår mål att nå. Levande skogar kräver många fler åtgärder och skogsmark hämtar sig sakta.

Men det positiva är att det finns flera klimatmål som Örebro län kommer att klara.
Levande sjöar och vattendrag och myllrande våtmarker är två av målen som vi kan nå och anledningen är det stora arbetet som har varit. När det gäller levande våtmarker så behövs det återställas fler för att vi ska nå miljömålet, annars ligger vi väldigt bra till just när det gäller våtmarker.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar