×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-03-01  

Kommer en ny snöröjningspolicy i Örebro?

Kommer en ny snöröjningspolicy i Örebro?

Under en pressträff idag informerade Björn Sundin (S) och Henrik Elamson (M) om de förslag som finns till förändringar av snöröjningen till nästa år.
Redan under den nuvarande vintern har det skett förändringar i snöröjningsplanen men efter den snörika vinter vi fick så märks det att det inte har fungerat ändå och nu så finns det konkreta förslag på ännu fler ändringar.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com

I går eftermiddags höll Björn Sundin (S) och Henrik Elamson (M) en pressträff om förslag till en ny snöröjningspolicy.

Under en pressträff idag informerade Björn Sundin (S) och Henrik Elamson (M) om de förslag som finns till förändringar av snöröjningen till nästa år.
Redan under den nuvarande vintern har det skett förändringar i snöröjningsplanen men efter den snörika vinter vi fick så märks det att det inte har fungerat ändå och nu så finns det konkreta förslag på ännu fler ändringar.

Tanken är att få en mer framkomlig stad och då är cyklisterna i fokus sa Björn Sundin (S).
- Om vi ska vara en bra cykelstad med klimatsmart resande så måste det bli bättre röjning på framförallt huvudlederna för gång och cykel.

Förbättrad information.

En annan sak som ska förbättras är informationen, du ska veta att tar du dig till en av de prioriterade cykelbanorna så ska den vara framkomlig.
Örebro kommun ska också bli bättre på att informera bilägare om vad som gäller vid snöröjning och Tekniska förvaltningen kan då bli bättre på att flytta på bilar som står i vägen för snöröjningen.
Ett av problem i nuläget är att det är fastighetsägare som är ansvariga för att sköta snöröjning på trottoarer utanför deras fastighet, det är inte alla som sköter den uppgiften på ett bra sätt och tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att se om Örebro kommun kan erbjuda den tjänsten mot en viss avgift.

En förbättring innebär ökade kostnader.

En förbättring av snöröjningen innebär också en ökad kostnad för Örebro kommun och Tekniska nämnden har kommit med ett flertal förslag som politikerna ska ta ställning till. Allt kommer inte att ändras eftersom det kommer att bli för dyrt och just nu ligger fokus på cyklister och gångtrafikanter, sen får politikerna se vad som kan behöva att göras mer för att få en bättre snöröjning.
- Det är ju inte så att allt har fungerat dåligt den här vintern, men det finns utrymme för förbättringar sa Henrik Elamson.

Hur sköter andra kommuner sin snöröjning?

Örebro Kommun har tittat på hur andra jämförbara kommuner sköter snöröjningen och bäst på att prioritera cyklister är Linköping som röjer vid 1 centimeter snö mot Örebro som röjer vid 3 -5 centimeter. Bäst på att röja huvudgator är Jönköping som inte ens har något värde utan röjer snarast mot Örebro 5 - 7 centimeter.

Det handlar inte bara om hur.

Men allt handlar inte bara om när och hur det ska röjas snö, andra förbättringar är att öka tillgängligheten vid äldreboenden genom att öppna upp snövallar för enklare passage. Det ska också bli möjligt att se på en karta på Internet var det är felanmält och när det är åtgärdat. Nu kan det hända att kundtjänst har långa telefonköer för att många felanmäler samma sak, om det då går att använda Internet för att titta om en dåligt plogad gata är anmäld redan kan det göra kundtjänsts arbete lättare och Tekniska förvaltningen får då också enklare att rätta till de fel som uppstår.
Nu är allt det här bara förslag och vilka förslag som går igenom återstår att se.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar