×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-02-26  

Göran Hägglund (KD) besökte det regionala rådslaget.

Under lördagsförmiddagen besökte Göran Hägglund det regionala rådslaget.

Just nu håller kristdemokraterna på att fastställa partiets viktigaste frågor framöver och ett av sätten är genom att hålla regionala rådslag och på det rådslag som hölls i Örebro deltog Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund för att lyssna på vad medlemmarna ser som viktiga frågor. Anledningen till den stora kraftsamlingen i Kristdemokraterna det låga valresultat 2010.

Partistyrelsen vill nu ha örat mot marken och träffa så många medlemmar som möjligt för att diskutera vad som fungerade bra i valet och vad som var mindre lyckat.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Just nu håller kristdemokraterna på att fastställa partiets viktigaste frågor framöver och ett av sätten är genom att hålla regionala rådslag och på det rådslag som hölls i Örebro deltog Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund för att lyssna på vad medlemmarna ser som viktiga frågor. Anledningen till den stora kraftsamlingen i Kristdemokraterna det låga valresultat 2010.
Partistyrelsen vill nu ha örat mot marken och träffa så många medlemmar som möjligt för att diskutera vad som fungerade bra i valet och vad som var mindre lyckat.

Rådslag för framtiden.

Det här var det första rådslaget där Göran Hägglund deltar och partistyrelsen i Kristdemokraterna har delat upp de rådslag som hålls mellan sig för att så många som möjligt ska vara med och lyssna på vad som sägs.
När rådslagen är avklarade ska allt material sammanställas för att sedan analyseras mer ingående.

Det gick bra för Kristdemokraterna på vissa ställen.

Göran Hägglund betonade att det är viktigt att partimedlemmar kan träffas över länsgränser ibland för att utbyta erfarenheter.
Det gick bra för Kristdemokraterna på vissa ställen i landet under valet och det är bra att få reda på hur de har arbetat så att andra kan använda deras erfarenheter där det inte har gått lika bra, för att se om de kan vända trenden.

Tre punkter som kan ligga till hinders.

Kristdemokraternas valgrupp har tagit fram tre punkter som kan ligga som hinder för Kristdemokraterna det finns en del fördomar om partiet ute hos väljarna.
- Det handlar om att det fortfarande bland en del människor finns en föreställning om att man måste vara kristen eller särskilt kyrkogångsbenägen och där har vi något att brottas med, det finns en del föreställningar om vilka Kristdemokraterna är.

- Samma sak gäller Kristdemokraternas syn på HBTQ frågorna, Kristdemokraterna måste bli tydligare i att alla människor har ett lika värde. säger Göran Hägglund han fortsätter med att Kristdemokraterna ibland har representanter som gör korkade uttalanden i de frågorna och sådant måste partiet bli bättre att hantera.

Nu när partiet är mitt uppe i ett arbete för att forma sin framtid så sa Göran Hägglund att det även är viktigt att titta tillbaka på partiets historia för att se vad de kan göra bättre och vad som behöver förändras i en framtida politik.

Från Ekstedt till Hägglund.

På frågan om Göran Hägglund kan ge ett snabbt svar på frågan hur Kristdemokraterna har utvecklats från Birger Ekstedt till Göran Hägglund blir svaret att partiet har blivit mycket bredare och starten som KDS var en nationell företeelse som en reaktion på hur samhället utvecklade sig då.
- Partiet har gått från att vara ett nybörjarparti med ganska smalt synfält till att bli ett betydligt bredare och starkare parti.

Bättre på att sätta sina bomärken.

När det gäller Allianssamarbetet så säger Göran Hägglund att Kristdemokraterna måste bli bättre på att sätta sina bomärken på förslagen och de behöver bli tuffare.
Göran Hägglund svarade att han vill se att Alliansen håller sams men samtidigt så behöver Kristdemokraterna bli mer partiegoistiska och de olika partierna som ingår i Alliansen måste synas mer än vad de har gjort tidigare.
- Kristdemokraterna ska vara den sociala rösten i Alliansen den röst som ägnar sig särskilt åt barn, äldre, sjukvård och människor som av olika skäl faller igenom skyddsnäten.

Människor ska ha valmöjligheter i livet.

Framtidsarbetet fortsätter inom Kristdemokraterna och Rådslagen är bara en början, när alla möten är slut ska materialet sammanställas och synas mer noga för att ta fram tydligare riktlinjer för partiet i framtiden.
Det som verkar säkert så här långt är att fokus kommer att ligga på det sociala planet och just på hur mycket som politiken ska bestämma över människors vardag.
Kristdemokraterna vill fortfarande att människor ska ha valmöjligheter i livet och Göran Hägglund sa att det är en viktig fråga. Men var partiet hamnar och vilka frågor de ska driva framöver är långt ifrån klart i nuläget.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar