×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-02-24  

Sven-Eric Liedman besökte Tankarnas Trädgård.

Sven-Eric Liedman, professor emeritus i ide och lärdomshistoria, som precis har släppt en ny bok besökte Tankarnas Trädgård i Örebro för att hålla en föreläsning med titeln I skuggan av framtiden.
Sven-Eric Liedman är ett välkänt namn inom idé och lärdomshistoria, han var fram till 2006 professor på Göteborgsuniversitet.
Han har också skrivit ett flertal böcker där den senaste Hets kom ut i början av 2011.
Hets är en bok om den svenska skolan där Sven-Eric riktar stark kritik mot skolan, han vill se en skola där eleverna får leka sig till kunskap och att bli kunniga och kritiskt tänkande människor.

Sven-Eric Liedmans föreläsning innehöll mycket om hans bok Från Platon till kriget mot terrorismen.
Från Platon till kriget mot terrorismen tar upp de politiska idéernas historia och Sven-Eric Liedman talar om att den mänskliga utvecklingen går sakta. Han startar sin redogörelse i forntiden och arbetar sig fram mot nutid.
En av de viktigaste händelser han pekar ut är den Franska revolutionen, där de politiska ideologierna fick den mer välbekant struktur som vi fortfarande ser idag.
Det var vid den Franska revolutionen som de politiska partierna vi ser idag fick sin form och sina namn, även om de går att spåra längre tillbaka i riden så är det under och efter den Franska revolutionen som vi får de politiska partier vi har idag.

Ett sätt att ta del av ett politiskt partis ideologi är att läsa deras partiprogram. Om man tittar på partiprogram utifrån så kan man se att de skevar och att allt inte kan fungera men ett partiprogram består av tre olika delar. Det ska berätta hur ett bra samhälle ser ut, vilket sorts samhälle partiet strävar efter. Det ska berätta vilket samhälle vi har idag och naturligtvis vilka åtgärder vi behöver ta för att få partiets idealsamhälle.
Det finns också dolda ideologier och det är oftast de som avhandlas i politiska debatter. Politiska debatter handlar oftast om vad som egentligen görs och hur det går ihop med partiets ideologi.

I den politiska debatten hör man att det inte finns något höger eller vänster i politiken i dag, Sven-Eric Liedman håller inte med för den stora skillnaden mellan höger och vänsterpartier är hur de vill fördela både politisk makt och det som behövs för livets nödtorft. Partier till vänster har som ideologi att minska klyftor och det startade med den politiska makten att det ska vara rösträtt för alla till exempel och ven om det tog tid att få igenom allmän rösträtt så finns den nu. Efter att ha fördelat makten så blir det dags att fördela landets resurser och den Svenska modellen är att alla ska vara med och dela. Barnbidrag delas ut till alla oavsett inkomst och det är en typisk vänster tanke om man flyttar fokus mer åt höger så är det de starka som tar det mesta.

När det gäller skolan så är Sven-Eric Liedman övertygad om att skolan måste få möjlighet att ägna sig åt undervisning och inte att mäta olika parametrar som egentligen inte säger något.
- Det viktigaste i skolan det är den framtida yrkeskarriären.
Sven-Eric Liedman vänder sig mot att skolan ska utbilda alla elever till att bli entreprenörer vilket i praktiken är omöjligt, samhället skulle inte fungera om alla hade ett eget företag utan anställda, det viktiga är att få eleverna att bli anställningsbara. Entreprenörer kommer det att finnas utan att skolan utbildar alla till det.

Just nu är det stort fokus på matematiken i skoldebatten och Sven-Eric Liedman tog upp att högste skolchefen har sagt att det inte ska vara så mycket estetik och konstnärliga inslag på gymnasiet därför att eleverna behöver lära sig matematik vilket är svårt.
- Att säga det till en ung människa är absolut att trycka ner den här unga människan och få den avigt inställd.
Det Sven-Eric Liedman vill se är att inlärning ska vara roligt, barn lär sig av att leka därför behöver utbildningen vara på deras villkor.
Är det roligt att lära sig så kommer fler lära sig också.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar