×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2006-10-17  

Höghuset i Baronbackarna ska rivas.
© 2006 - Johan Gullberg knytpunkt.com På måndagen var det ett informationsmöte på Skådespelet i Baronbackarna om att ÖBO vill riva höghuset och ersätta det med ett 8 våningars seniorboende.

Medverkande från ÖBO var Göran Nilsson och Lennart Romell bovärdar i Baronbackarna, samt Lena Birkedahl, Conny Thorslund, Fredrik Millertson och Anna-Karin Strömberg.

Tidigare på kvällen hade det varit ett särskilt möte för de boende i höghuset där de hade kunnat ställa frågor om evakuering och liknande.

Conny Thorslund som är projekt ledare när det gäller bygg i ÖBO var den som höll i mötet.
Conny Thorslund började mötet med att hänvisa till det förra informationsmötet som hölls angående höghuset i våras, då fick ÖBO kritik för att det har tagit så lång tid för dem att bestämma sig för vad de ska göra, nu har det ju gått 6 månader till, men nu har ÖBO bestämt vilken riktning de ska ta så en bit framåt är det i alla fall.

Under tiden som har gått sedan förra mötet har ÖBO tittat över olika alternativ för höghuset, att bara renovera huset skulle innebära vissa svårigheter då de enligt gällande regler inte skulle få ändra på fasaden, vilket gör att de inte skulle kunna hänga på balkonger eller göra fasaden mer tilltalande. Med tanke på detta har ÖBO beslutat sig för att det bästa skulle vara att riva höghuset och bygga helt nytt, dels för att höghuset är i dåligt skick samt att standarden inte är så bra i huset nu.
Det skulle också vara svårt att göra om lägenheterna i huset, nu består höghuset av små lägenheter och det skulle vara väldigt svårt att försöka göra de befintliga lägenheterna större med tanke på hur huset är byggt. Sen att höghuset inte fanns med på original ritningen till Baronbackarna bör också tas med i beräkningen, höghuset kom till för att man upptäckte att det behövdes ännu fler lägenheter.

Höghusets historia kommer därmed inte att gå förlorad, den finns ordentligt dokumenterad och mycket finns nu nerskrivet både om höghuset och Baronbackarna.

Tanken med ett seniorboende är att få äldre att bo kvar i området samt att locka boende från Hjärsta.

Huset där frukt och grönt samt bovärdskontoret ligger kanske också kommer att rivas så att det nya seniorboendet kommer att ta upp hela platsen i centrum, det är i nuläget inte klart, ÖBO kommer att sträva efter att behålla de verksamheter som i nuläget finns i lokalerna i berörda fastigheter, men hur de nya lokalerna kommer att se ut vet de inte i dagsläget.
I det nya seniorboendet kommer det att finnas lokalyta av 160 - 10 kvm hur den ska användas går inte att svara på nu men klart är att Familjecentralen och biblioteket har synpunkter på lokaler för att kunna bedriva sina respektive verksamheter.

ÖBO vill även ta bort körfältet närmst Baronbackarna på Hjalmar Bergmans väg för att få en större yta i centrum så då kan komma att användas till parkering.

Skådespelet kommer att vara som det är i nuläget däremot är det tänkbart att rusta upp huset i samband med ett nybygge men hur det blir får framtiden visa.

Bygget har beräknats att starta om ett år eller däromkring går evakueringen av hyresgästerna bra så kan det möjligtvis starta tidigare och sedan beräknas själva bygget att ta ett år, ansökan om rivningslov ska skickas in tisdagen den 17 oktober.

När det gäller övriga byggnader i centrum så har ÖBO tittat på fler olika lösningar, förslag i nuläget är att riva gamla Matnärahuset och bygga ett nytt 5 våningars hus längre in mot kullen, i en senare fas när det är klart om tvätten ska vara kvar eller inte så planerar ÖBO att riva tvätten samt garagen och bygga ett längre 5 våningshus där. Men innan fas 2 och 3 kan bli verklighet har det tagit mellan 5 och 10 år, så det är långsiktig planering.
Med tanke på den långsiktiga planeringen är etapp två och tre väldigt lösa funderingar än så länge och ÖBO koncentrerar sig på höghuset eftersom det har varit uppe till diskussion ett flertal gånger.

I övrigt så har ÖBO försökt i över ett års tid att få hit en servicebutik av något slag men tyvärr inte lyckats hittills, men de fortsätter det arbetet för målet är att någon typ av service butik ska det finnas i området. Nu när ICA Kvantum ska bygga ut och bli ICA Maxi och att förhoppningsvis det blir COOP Extra på andra sidan Hedgatan så kommer det trots allt att förbättra situationen för oss boende, speciellt när COOP öppnar så blir det mycket närmre och enklare att handla. ÖBO har drivit att det måste finnas en säker övergång på Hedgatan för att boende i området ska känna sig trygga när de ska över vägen för att handla.

ÖBO vill fylla de nya lokalerna med olika typer av verksamhet, till exempel att få tillbaka en hårfrisörska till centrum och även andra typer av hantverksyrken, då det är omöjligt att få en stor matbutik i området så får vi tänka om när det gäller vad lokalerna ska användas till.

Baronbackarna är på väg in i en ny era och det kommer att ta tid innan allt är klart.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar