×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2011-01-26  

Maud Olofsson (C) besökte Småföretagsdagarna i Örebro.

Den 26-27 januari pågår Småföretagsdagarna i Örebro.

Småföretagsdagarna som just nu håller på i Örebro ger småföretagare en möjlighet att träffas och bygga nätverk, samtidigt som de har möjlighet att lyssna på intressanta föreläsningar. Småföretagsdagarna arrangeras av Entreprenörskapsforum som är ett forum för att bygga broar mellan teori och praktik inom entreprenörskap och småföretagare.
Under den först av de två dagar som Småföretagsdagarna håller på var bland annat Närings- och energiminister Maud Olofsson (C) på plats i Örebro.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Närings- och energiminister Maud Olofsson (C )talade under Småföretagaredagarna i Örebro.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com

I samtal, Gabriella Ahlström, moderator. Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum. Närings- och energiminister Maud Olofsson och Tord Andersson, Enhetschef på Regionförbundet Örebro.

© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2011 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Steven Klepper som tilldelas årets Global Award For Entrepreneurship Research fanns med via videolänk när årets pristagare offentliggjordes.

Småföretagsdagarna som just nu håller på i Örebro ger småföretagare en möjlighet att träffas och bygga nätverk, samtidigt som de har möjlighet att lyssna på intressanta föreläsningar. Småföretagsdagarna arrangeras av Entreprenörskapsforum som är ett forum för att bygga broar mellan teori och praktik inom entreprenörskap och småföretagare.
Under den först av de två dagar som Småföretagsdagarna håller på var bland annat Närings- och energiminister Maud Olofsson (C) på plats i Örebro.

Maud Olofsson talade om innovationer för Sverige.

Maud Olofsson talade om innovationer för Sverige tillsammans med Pontus Braunerhjelm VD för Entreprenörskapsforum och professor på KTH och Tord Andersson, enhetschef på Regionförbundet Örebro.

Träffade unga entreprenörer.

Maud Olofsson hade under förmiddagen träffat unga entreprenörer i Örebro och fått berättat för sig hur de hade startat upp sina företag och något som imponerade på henne var den energi som finns hos de yngre. Det fick henne också att fundera på vad som kan behöva ändras för att underlätta för den nya generationen entreprenörer som är på gång. De yngre som är uppvuxna med IT startar inte företag så som vi gjorde tidigare, de känner inte behov av att till exempel starta lokalt och sedan växa successivt utan de kan gå direkt på globalisering.
- Ofta tänker vi innovation som en produkt, men innovationer är ju väldigt ofta en tjänst. Det märkte vi ju inte minst i det här samtalet med ungdomarna på förmiddagen.

En andra forsknings och innovations proposition.

Maud Olofsson ska nu starta upp arbetet med att lägga en andra forsknings och innovations proposition, den ska läggas fram under 2012 och i uppstarten av arbetet som blir om några veckor tänker Maud Olofsson bjuda in brett för att diskutera innovationer.
- Vi måste titta på de innovationsmiljöer vi har och se funkar de eller funkar de inte, vad kan vi göra bättre.

Maud Olofsson avslutade sitt tal med att säga att hon vill se att hela landet blir innovativt och fast det ser lite olika ut beroende på var i landet man befinner sig så betyder det också att det kommer finnas många olika modeller eftersom allt inte funkar på samma sätt överallt.

Pontus Braunerhjelm, innovationer är något som man måste ha ett brett perspektiv på.

Pontus Braunerhjelm talade om att innovation i dag sker via nya kanaler, Facebook och Youtube är två sådana exempel. Youtube har i dagsläget 2 miljarder videos per dag och Facebook är värderat till 50 miljarder dollar.
- Innovationer är något som man måste ha ett brett perspektiv på och det omfattar egentligen alla näringar och alla tjänster samt alla typer av verksamheter.
Det räcker inte med bara kunskapssatsningar, kunskaperna måste också komma till praktisk användning.

Pontus Braunerhjelm vill se ett innovationspolitiskt ramverk i tre delar och de är inte klara med hur det skulle se ut men det här är en början. En av grunderna är att Sverige måste ha en stark och bra forskning och att planering för det ska vara längre än en mandatperiod för att ge stabilitet.

Marknadspassa det som sker på universiteten.

På universiteten sa Pontus Braunerhjelm att han vill se att eleverna blir mer involverade i att marknadsanpassa det som händer på universiteten. Idag så är det mycket att forskarna och lärarna ska kommersialisera produkter.
- Involvera eleverna också, det finns flera studier som visar att entreprenörslinjer snarare kan ha en avskräckande funktion eftersom det blir svårt och komplicerat.
Om eleverna får vara med och arbeta praktiskt från början så blir det enklare att få dem att starta upp egna företag senare.

Tord Andersson gav en lite mer lokal bild i sitt tal.

Tord Andersson, enhetschef på Regionförbundet Örebro, gav en lite mer lokal bild i sitt tal. Örebroregionen har varit med i ett stort EU projekt, Rapid, där man tittade på varför nya varor eller tjänster inte snabbt kom ut på marknaden.
Tre stora orsaker hittades, samarbete, riskhantering och finansiering. Samarbete mellan olika aktörer i en region är viktigt, det måste finnas en bra dialog mellan kommuner, universitet och andra aktörer för att allt ska fungera smidigt.
Det måste också finnas modiga finansiärer och modiga kommunanställda som vågar gå in och stötta företag vid behov.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar