×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-12-16  

ADHD Ett livsöde och en revansch.

ADHD Ett livsöde och en revansch.

Normalt när man går på föreläsningar av olika slag så är föreläsaren någon som har studerat sjukdomen eller tillståndet noga, men det är väldigt sällan man hör någon berätta som vet vad de pratar om eftersom de har levt med tillståndet i hela sitt liv.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Barn med ADHD är ofta hyperaktiva och impulsstyrda, har svårt att sitta stilla och vara tysta på lektioner.Barnen har också svårt med snabba förändringar i miljön berättade Federico Leal under gårdagens Tankarnas Trädgård.

Normalt när man går på föreläsningar av olika slag så är föreläsaren någon som har studerat sjukdomen eller tillståndet noga, men det är väldigt sällan man hör någon berätta som vet vad de pratar om eftersom de har levt med tillståndet i hela sitt liv.

Federico Leal har själv ADHD och han är en utmärkt förebild för de unga som har den diagnosen.
Föreläsningens första halva innehåller Federicos livsberättelse, redan på dagis fick han ofta höra att han var besvärlig och tillslut blev det hans uppdrag att vara just besvärlig. Hör man något tillräckligt ofta så tror man på det. Efter att ha varit besvärlig på dagis så gick det från illa till värre när det var dags för Federico att börja skolan.

Federico berättade att första gången han blev avstängd från skolan var han 9 år, han fick ägna en termin åt att klippa och klistra på lärarexpeditionen.
I stället för att få undervisning fick han sitta och göra ingenting egentligen, när han sedan fick börja med undervisning igen så hoppade han direkt upp till fjärde klass, eftersom skolan tänkte att de äldre eleverna skulle hålla honom nere.

Efter en strulig skolgång så blev det än värre i högstadiet.

I låg- och mellanstadiet var en rätt skyddad miljö trots allt, men högstadiet var på en specialskola som var till för värstingar från hela staden.
Där berättade Federico, där fick han bekräftelse, fast av fel sort.
Istället för att sköta skolan begick de inbrott i villaområden och på kvällar drog de runt och slogs på stan. Federico hade något av en ledarroll vilket gjorde att det var honom socialtjänsten och polisen riktade in sig på.

Federico blev omhändertagen av socialtjänsten och skickades till ett akut utredningsboende.
På utredningsboende fick han struktur på vardagen och två av de anställda lyckades komma honom nära, men eftersom han fungerade så bra på akutboendet blev han förflyttad till BUP ungdomspsyke och då försvann de personer som han hade börjat få förtroende för.

Tillbaka ute i samhället skull han nu klara sig själv.

Utan att ha fått några redskap för att hålla ordning på livet så gick det åt skogen igen, även om det tog ett tag. När livet spårade ur igen så slutade resan med fängelse och det var när han satt inne som han fick veta att han skulle bli pappa. Federicos barn är anledningen till att han har bytt spår på sitt liv och att han började studera på allvar.

Federico är duktig på att förmedla sina upplevelser och den verklighet som barn med ADHD möts av. ADHD gör att en person inte kan sålla bort allt bakgrundsbrus som finns runtomkring oss. Beskrivningen om vilken skillnad det är visade Federico genom att visa en bild på en smal skogsväg och en annan bild på en flerfilig motorväg. Det är sådan skillnad det är att ha ADHD eller inte, visst man tar sig från a till b men det går inte lika snabbt.

En person med diagnosen ADHD behöver struktur.

med struktur och så lite distraktioner som möjligt om den ska klara av att arbeta ordentligt, därför kan de flesta barn klara sig rätt bra upp till högstadiet, men det kaos som högstadiet oftast är med flera lärare och klassrum att hålla ordning på gör att den med ADHD får det mycket svårare att klara av skolarbetet. Det är också viktigt att ge mycket positiv uppmärksamhet och att inte fokusera på det negativa, det blir lätt att det negativa beteendet man koncentrerar sig på och då blir det fel.

Federicos berättelse visar tydligt på att ingen i hans närhet funderade närmre på varför han klarade sig så mycket bättre i miljöer som har en tydlig struktur, de tog för givet att han skulle klara av att komma tillbaka till en skolklass eller ut i samhället eftersom han klarade av att sköta sig i specialklass eller när han var intagen på behandlingshem.
Det var just strukturerna som gjorde att han klarade sig bättre och viljan hänger ihop med miljön, om det finns mindre som distraherar så går det naturligtvis lättare att klara av uppgiften man har framför sig.

Federico Leal nöjer sig inte bara med att berätta sin historia han ger också goda råd till de som arbetar inom skolan för hur de kan hjälpa barn som har ADHD. Ge barnen möjlighet att arbeta i ett grupprum, om det inte finns möjlighet att använda ett mindre rum så kan ett alternativ vara hörlurar och en luvtröja för att ge dem möjlighet att skärma av det runtomkring.

Det är viktigt att barn med ADHD får sin diagnos så tidigt det går.

En tidig diagnos ger de vuxna i skolan större möjlighet att ge barnet den hjälp och det stöd de behöver.
En diagnos ger också föräldrar större möjlighet att påverka skolan och se till att barnet får de hjälpmedel det behöver.

Barn med ADHD är ofta hyperaktiva och impulsstyrda, har svårt att sitta stilla och vara tysta på lektioner.Barnen har också svårt med snabba förändringar i miljön. Killar är oftast mer utåtriktade och betraktas som värstingar, tjejer har en tendens att bli introverta istället och klarar sig ofta fram till högstadiet där de får fler tydliga symptom som att de skadar sig själva.

Det är viktigt att skolan uppmärksammar signalerna och agerar på rätt sätt, en bra dialog med föräldrarna.

Det är viktig eftersom barn med ADHD behöver en tydlig struktur för att fungera. Att ha ADHD tar också mycket på krafterna så att ha håltimmar i skolan är inte en bra ide. De flesta kan klara av att arbeta och koncentrera sig rätt bra om allt flyter på men håltimmar eller långa raster gör att koncentrationen bryts. Det kan också vara bra med mellanmål eftersom det tar på krafterna att klara av all störande information som personerna utsätts för eftersom de inte sållar bort informationen runt omkring dem.

Personer med ADHD är duktiga på att tänka utanför ramarna och det är en typ av personer som behövs i samhället så i stället för att försvåra för dem borde samhället hjälpa till att ta tillvara på den förmågan.

Efter föreläsningen var det flera framme och pratade med Federico och alla verkade vara av åsikten att det var väldigt nyttigt att höra någon som varit med om problematiken själv. ADHD är inget som man förstår genom att läsa uppsatser eller forskningsrön.

Federico Leal är idag samhälls- och beteendevetare med pedagogisk inriktning. Han ägnar stor tid per år åt att hålla föreläsningar, men eftersom han fortfarande är inskriven på Uppsalauniversitet ägnar han också tid åt att forska och lära sig mer. Federico Leal är en duktig föreläsare och han berättar på ett bra sätt, pedagogiken sitter där den ska och det blir lättare att förstå problematiken de med ADHD möter i vårt snabba samhälle.

Den som vill ha mer information kan besöka http://www.adhd-ricoschett.se för mer information.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar