×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-11-25  

Manifestation för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Manifestation för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Under kvällen var det en manifestation för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Manifestationen hölls på Stortorget och var arrangerad av UNIFEM Örebro och Nerikes Allehanda.
Ingeborg Rydins från UNIFEM och dessutom kvällens konferencier, talade om att det är dags att stoppa mäns våld mot kvinnor.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Ett hundratal personer anslöt sig till kvällens manifestation mot kvinnovåld.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Ingeborg Rydins från UNIFEM och dessutom kvällens konferencier, talade om att det är dags att stoppa mäns våld mot kvinnor.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

fyra olika körer bjöd tillsammans på Gabriellas sång.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Rose-Marie Frebran tackade Margot Wallström för att hon FN:s arbete mot kvinnovåld ett trovärdigt ansikte.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

- Vi ska tydligare bygga in respekten för kvinnor, det är grunden för att det inte övergår i något annat, vare sig psykiskt eller fysiskt våld. sa Ulf Johansson.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Kristina Hasslert vill se att kvinnohuset får tillgång till övergångslägenheter, nu är det kvinnor boende i huset som egentligen är redo att flytta därifrån, men de kan inte det eftersom de av olika anledningar inte får en lägenhet.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

- Våldet lämnar skador som aldrig försvinner och vi behöver inte resa så långt för att hitta våld mot kvinnor. Våldtäkterna i Örebro är ett exempel på att våld mot kvinnor finns här med och våldet i hemmen är mycket vanligare än överfallsvåldtäkter. sa Zozan Baransson.

Under kvällen var det en manifestation för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Manifestationen hölls på Stortorget och var arrangerad av UNIFEM Örebro och Nerikes Allehanda.
Ingeborg Rydins från UNIFEM och dessutom kvällens konferencier, talade om att det är dags att stoppa mäns våld mot kvinnor.
För att lägga fokus på frågan startar nu UNIFEM Örebro och Nerikes Allehanda en större och längre kampanj som heter vita bandet. Vita bandet kommer att gå att köpa i många olika butiker i Örebro och överskottet från försäljningen kommer att gå till trygghetshöjande åtgärder i Örebro.

Ingeborg Rydin berättade vad UNIFEM är för något, UNIFEM är en relativt ny förening i Örebro.
Föreningen startade för ungefär två och ett halvt år sedan och de arbetar med olika studiecirklar och håller föreläsningar bland annat i skolor om kvinnokonventionen somantogs av FN 1980 och Internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor infördes 1999.

UNIFEM är en organisation inom FN och organisationen arbetar för kvinnors lika rätt i samhället världen över.
Deras arbete kan sammanfattas i fem olika punkter.

Landshövding Rose-Marie Frebran höll också tal under kvällen och hennes tal handlade om de kvinnor som lever i ett förhållande där det finns våld och att de behöver stöd och hjälp.
- Vi måste tillsammans med män visa vårt tydliga avståndstagande till alla former av våldsbeteende mot kvinnor.
Rose-Marie Frebran uppmanade alla att agera mot våldet mot kvinnor i alla led som finns, att protestera i FN mot det systematiska våldet mot kvinnor i krigshärdar. Vi måste också protestera här hemma när vi märker att någon råkar illa ut hemma, det kan vara någon vi känner som behöver stöd och hjälp och det är viktigt att de får det.
Rose-Marie Frebran tackade Margot Wallström för att hon FN:s arbete mot kvinnovåld ett trovärdigt ansikte.
- Men det krävs att många fler agerar och det på alla nivåer i samhället. avslutade Rose-Marie Frebran sitt tal.

Nerikes Allehandas chefsredaktör Ulf Johansson höll också ett kort tal och anledningen till att Nerikes Allehanda engagerar sig i den här frågan är allt engagemang de har märkt runt den här frågan.
NA har satt upp tre mål med deras medverkan i det vita bandet, att kanalisera engagemanget som finns, att bidra till tryggare platser och tryggare miljöer i staden och det sista är att bidra med attitydförändringar speciellt hos män.
Respekten för kvinnor måste stärkas så att ingen man tycker att det är okej att använda våld.
Ulf Johansson sa i sitt tal att han aldrig tidigare har varit med om att en tidning har gjort en så här stor satsning och han har själv aldrig varit med om det, men eftersom engagemanget i frågan är så stort så är Nerikes Allehanda med och de kommer att fortsätta vara med ett bra tag framåt. Satsningen på vita bandet är planerad att hålla på i ett år.

Kristina Hasslert, volontär på kvinnohuset i Örebro, berättade om sina erfarenheter från volontärarbetet och hur viktigt det är med ett kvinnohus.
Kvinnohuset är viktigt både för kvinnorna men deras barn som har upplevt våld i relationen mellan sin mamma och pappa behöver hjälp att hantera sina upplevelser och den hjälpen får de på kvinnohuset.

Kristina Hasslert efterlyste långsiktighet när det gäller kvinnohusets ekonomi, de behöver en möjlighet att driva verksamheten långsiktigt.
Kristina Hasslert sa att hon vill se att kvinnohuset får tillgång till övergångslägenheter, nu är det kvinnor boende i huset som egentligen är redo att flytta därifrån, men de kan inte det eftersom de av olika anledningar inte får en lägenhet. Att få en egen lägenhet är ett stort steg för kvinnorna att få en nystart i livet. Det ger dem också en möjlighet att få ett normalt familjeliv efter att ha bott på kvinnohuset.

Zozan Baransson avslutade talarlistan med att tala om de övergrepp som sker mot kvinnor i östra Kongo, där kvinnor systematiskt blir kidnappade och utsätts för våldtäkter.
- Våldet lämnar skador som aldrig försvinner och vi behöver inte resa så långt för att hitta våld mot kvinnor. Våldtäkterna i Örebro är ett exempel på att våld mot kvinnor finns här med och våldet i hemmen är mycket vanligare än överfallsvåldtäkter.
Zozan Baransson sa också att vi alla kan hjälpa till att förändra våldet i samhället genom att ta avstånd från våld och att fortsätta arbetet som redan idag utförs, arbetet måste fortsätta en lång tid till.

Manifestationen som hölls för andra året var välbesökt och det var många som stannade till på vägen förbi för att lyssna på de olika talarna.
Manifestationen mot mäns våld mot kvinnor var inte så lång viket var tur eftersom det han bli kallt på kvällen, men publiken var kvar hela och leden tunnades inte ut vilket visar att det här är en fråga som berör många.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar