×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-11-04  

Nya Gustavsviksbron invigd.

Under förmiddagen invigdes Gustavsviksbron.

Efter många års väntande och mycket arbete av Örebros politiker så är Gustavsviksbron äntligen klar och invigd.
Korsningen som tidigare var en av de mest olycksdrabbade i landet är nu mer bara ett minne och det står en ny fin bro över järnvägen, bron har också en ordentlig gång och cykelbana så att alla trafikanter får det enklare att ta sig över järnvägen.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

De första talarna är Inger Sundström stadsbyggnadschef i Örebro kommun och Claes-Göran Claesson programchef Stadsbyggnads.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Einar Schuch från Trafikverket inledde sitt invigningstal med att säga grattis Örebro!

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Många kom till den nya bron för att se invigningen.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

I väntan på broöppning.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Fredrik Persson (MP) klippte bandet och förklarade Gustavsviksbron för invigd.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Kön till kaffe och tårta ringlade lång efter invigningstalen.

Efter många års väntande och mycket arbete av Örebros politiker så är Gustavsviksbron äntligen klar och invigd.
Korsningen som tidigare var en av de mest olycksdrabbade i landet är nu mer bara ett minne och det står en ny fin bro över järnvägen, bron har också en ordentlig gång och cykelbana så att alla trafikanter får det enklare att ta sig över järnvägen.

Einar Schuch från Trafikverket inledde sitt invigningstal med att säga grattis Örebro
Einar Schuch talade mycket om infrastruktur och han poängterade att den nya bron är viktig i stadsmiljön eftersom den binder ihop Örebro på ett annat sätt än tidigare.
Den tidigare överfarten påverkade också tågtrafiken på ett negativt sätt, eftersom tågtrafiken är planerad in i minsta minut så kunde små händelser vid överfarten få stora konsekvenser i tågtrafiken.
- Sedan april så har trafikverket ansvaret för de fyra trafikslagen, alltså har de ansvar för, väg, järnväg, sjö och luft. Det gör att vi kan se mer övergripande när vi arbetar tillsammans med kommuner som vi har gjort idet här fallet.

Fredrik Persson (MP), kommunalråd i Örebro, talade om just att den gamla järnvägsövergången nu inte finns kvar och att broinvigningen också förutom att ge en tryggare trafikmiljö kommer att hjälpa till med att förbättra luften inne i centrala Örebro.
- Den här bron är inget vi har börjat jobba med under den här mandatperioden utan den har jobbats med under lång tid.
- Rudbecksgatan är i dag den mest trafikerade gatan i hela staden.
Fredrik Persson talade om vikten av den nya bron i förhållande till stadsmiljön.
Att kunna minska trafiken på Rudbecksgatan är viktigt eftersom det också kommer att ge en bättre luft inne i centrala Örebro, samtidigt så kommer förhoppningsvis bullernivån att sjunka.
En stor fördel till med den nya bron som Fredrik Persson tog upp i sitt tal var att brandkåren får en mycket bättre väg att ta sig över järnvägen, det var ofta bommarna var nere på den gamla övergången men nu när det finns en bro över kommer det bli smidigare för brandkåren att ta sig över när de behöver.
Fredrik Persson avslutade sitt tal med att klippa bandet som var uppspänt tvärs över brobanan och sedan var bron öppen för fotgängare och cyklister, bilarna fick vänta lite till innan de fick köra över.

Det var många politiker på plats vid invigningen och det märktes att arbetet med Gustavsviksbron inte var ett nytt projekt eftersom det var flera stycken Socialdemokratiska politiker som passade på att vara med om invigningen. Jonas Karlsson (S) var väldigt nöjd med att bron äntligen var klar, arbetet med att få allt klart var långdraget och det har varit många förhandlingar omkring bron.

När det gäller framtida arbeten för att binda ihop staden bättre tror Jonas Karlsson att det kommer att behövas en cykeltunnel om ett tag för att det är ganska glest med cykelförbindelser under järnvägen.
- Vi vet att cyklister älskar inte de här broarna, det är blåser bra och man får kämpa men det är ändå mycket säkrare än förut.

Inger Högström Westerling (M) som själv bor i Adolfsberg såg den nya bron som ett riktigt lyft, den gamla överfarten var trång och olustig att använda. Inger Högström Westerling tänker också provåka den nya bron senare under dagen.
Inger Högström Westerling ser också fördelarna med att avlasta centrala Örebro på en hel del av trafiken som är där just nu.

Det var en stor publik som samlats på bron inför invigningen och kön till tältet där det serverades kaffe och tårta ringlade sig också lång efter invigningen.
Den allmänna uppfattningen var att det kommer att bli ett stort lyft för trafiken att ha den nya bron och det underlättar mycket när Örebroare ska röra sig mellan de olika sidorna i staden.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar