×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-09-16  

Maria Larsson (KD) talade på Stortorget.

Maria Larsson (KD) talade på Stortorget.

Det är inte lätt att hålla stegen i takt med henne, hon är folkhälsominister och då ska man röra på sig mycket. Maria Larsson är alltid på språng, så presenterade Ewa Sundkvist (KD), Maria Larsson när hon under gårdagen kom till Örebro.
Vad gör en äldre och folkhälsominister?
Det kom att bli Ewa Sundkvists första fråga till Maria Larsson.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Maria Larsson berättade att hon bestämt sig för Kristdemokraterna efter att ha läst igenom alla partiers program. - Kristdemokraternas program hade speciellt en sak som stod ut och det var tanken om alla människors lika värde och att varje människa är unik.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

>Det är inte lätt att hålla stegen i takt med henne, hon är folkhälsominister och då ska man röra på sig mycket. Maria Larsson är alltid på språng, så presenterade Ewa Sundkvist (KD), Maria Larsson när hon under gårdagen kom till Örebro.
Vad gör en äldre och folkhälsominister?
Det kom att bli Ewa Sundkvists första fråga till Maria Larsson
- Då har man fullt upp eftersom man ska se till att de äldre har det bra och får den vård och omsorg som de har rätt till. När det gäller folkhälsa så ska ministern se till att alla mår bra och förebygga ohälsa i befolkningen. svarade Maria Larsson.

Maria Larsson har nu snart varit äldre och folkhälsominister i fyra år och på frågan om vad hon var mest nöjd med av det som skett under perioden besvarade Maria Larsson med att det var reformerna för äldrepolitiken, det var det som Maria Larsson talade om först av det hon har uträttat under tiden hon varit minister.
Mycket av hennes arbete med reformer för äldreomsorgen har gått ut på att de äldre ska bemötas med respekt och att bygga fler äldreboenden. De har sett till att utveckla äldrevården på kommun nivå.
Det sociala innehållet är en viktig sak för Maria Larsson. Socialt innehåll är att de äldre ska ha något att se fram emot under dagen. Efter att ha skickat ut en enkät till de äldre för att få deras synpunkter så kom det fram att det som de var mest missnöjda med var maten och innehållet på dagarna så därför är det viktiga områden att arbeta med.

Det finns nu också en lag (LOV) om att äldre själva ska få välja till exempel vilket äldreboende de vill bo på eller vem som ska komma hem och hjälpa dem med personlig hygien och liknande saker.
- Det är viktigt att ha ett inflytande över sin vardag när man blir gammal. Sa Maria Larsson.

Ewa Sundkvist undrar vad som händer med äldre par om en blir sjuk?
Kristdemokraterna har också aktivt arbetat för en parboendegaranti som ska göra att kommuner inte kan skilja på gamla människor när ena parten blir mer vårdbehövande än den andra.
Kristdemokraterna vill se till att alla kommuner har en parboendegaranti under nästa mandatperiod. Det finns redan i flera kommuner men det fungerar inte överallt och därför vill Maria Larsson att det direktivet ska komma uppifrån regeringen så att de äldre får samma möjligheter oavsett var de bor i landet.

Ewa Sundkvist frågade också vad Maria Larsson har kvar att göra om hon har kvar sin ministerpost efter valet?
- Vi har massor kvar att göra för även om mycket har blivit gjort och till och med en hel del som inte syns än men som är på gång.
Senast 2014 ska alla kommuner erbjuda sina äldre att välja själva var de vill bo och vem som ska hjälpa dem i hemmet. Kommunerna har fått en liten tidsfrist men det är viktigt att det blir verklighet.
Nu har de tittat på de äldre som är multisjuka och behöver mer specialistvård, äldre som har stora behov ska ha VIP kort till vården och även om de har stora behov så får de inte den vården som de behöver i dagsläget och Kristdemokraterna vill se att de får hjälp med att få en helhetsbild över hälsotillståndet.

Kvaliteten på äldreomsorgen är en kompetensfråga, därför vill Kristdemokraterna också satsa på en kompetenssatsning för dem som arbetar i äldrevården och då speciellt för de som arbetar med demenspatienter.
Cheferna inom äldreomsorgen ska också få utbildning. Bra chefer är viktiga och de som går in i chefsrollen förtjänar också en bra utbildning.

Eva Sundkvist undrade varför Maria Larsson precis har kommit ut med en rapport om maten inom äldreomsorgen?
- Maten är viktig för de äldre, ju äldre man blir desto godare är det att äta och det är en av de saker som de äldre har varit mest missnöjda med, speciellt de som får hela veckans matlådor hemlevererade på en gång.
Nu börjar det bli en förändring på synsättet på de äldres mat och måltider, det finns kommuner som kan laga mat hemma hos de äldre ett par gånger i veckan eller så har de avtal med restauranger som levererar mat till de äldre just för att förhöja kvaliteten på maten.
Vissa kommuner har bildat matlag bland de äldre så att de får möjlighet att träffas och äta tillsammans, det är alldeles för många äldre som äter ensamma hemma och det är inte bra. På äldreboenden finns det nu en trend där personal och de boende hjälps åt att laga maten just för att höja kvaliteten på dagen.
De äldreboenden som har infört den rutinen har märkt flera positiva saker, de äldre äter bättre och det blir inte lika mycket rester efter maten som det var tidigare.

Sista frågan till Maria Larsson var varför hon blev Kristdemokrat och hur det kommer sig att hon brinner så för äldrefrågor?
Maria Larsson berättade att hon bestämt sig för Kristdemokraterna efter att ha läst igenom alla partiers program och Kristdemokraternas var det som tilltalade henne mest.
- Kristdemokraternas program hade speciellt en sak som stod ut och det var tanken om alla människors lika värde och att varje människa är unik.
- En modell passar inte alla och Kristdemokraterna talar om att familjen är viktig, barnfamiljer ska ha många möjligheter och det är familjer som bestämmer hur de vill ha det.
Maria Larsson berättade att när hon valde parti så var hon småbarns mamma och intresserad av integration och miljö, Kristdemokraterna var det parti som hon kände mest samhörighet med.
- Vi Kristdemokrater har ambitionen att vara ett lyssnande parti, därför har vi haft en köksbordsturne och faktiskt åkt hem till människor och slagit oss ner vid deras köksbord.
- Politiker har två öron och en mun och ska tala hälften så mycket som man lyssnar.

Kristdemokraterna vill inte att politiker ska lägga sig i för mycket i människors vardag, föräldraförsäkringen är en sådan punkt.
Beslutet om hur föräldraförsäkringen ska fördelas ska tas vid köksbordet av föräldrarna inte av politikerna.

Maria Larsson avslutade stunden på Stortorget med att uppmana alla att gå och rösta.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar