×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-09-15  

Fyra punkter för en tryggare stad med ökat innanförskap.

Fyra punkter för en tryggare stad med ökat innanförskap.

Staffan Werme (FP) och Johan Pehrson (FP) presenterade under eftermiddagen fyra punkter för ett tryggare Örebro och en mindre segregerad stad.
På plats på Vivalla IP presenterade de flera åtgärder de vill se i Örebro under de kommande fyra åren.
Staffan Werme berättade att punkterna som Folkpartiet visade upp nu var åtgärder för att lyfta inte bara Vivalla utan hela staden.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Staffan Werme (FP) - Vi har byggt en stad där naturen i vissa lägen har blivit en avgränsare mellan människor.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Staffan Werme (FP) och Johan Pehrson (FP) presenterade under eftermiddagen fyra punkter för ett tryggare Örebro och en mindre segregerad stad.

Staffan Werme (FP) och Johan Pehrson (FP) presenterade under eftermiddagen fyra punkter för ett tryggare Örebro och en mindre segregerad stad.
På plats på Vivalla IP presenterade de flera åtgärder de vill se i Örebro under de kommande fyra åren.
Staffan Werme berättade att punkterna som Folkpartiet visade upp nu var åtgärder för att lyfta inte bara Vivalla utan hela staden.

Skola och arbete är två av huvudpunkterna för att förbättra integrationen i Örebro, nyanlända till Sverige ska snabbare få möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden och på så sätt snabbare bli självförsörjande.

När det gäller Vivalla så har de arbetat mycket med Vivalla området som en startgrej och de har arbetat med något som kallas bokaler.
Bokaler är bostad på övervåningen och affärslokal på bottenvåningen, tanken är att förändra bebyggelsen på Poesigatan i Vivalla och då bygga om och till med fastigheter för företag.
Bokalfastigheterna är tänkta för småföretagare av olika slag och de skulle passa utmärkt till sociala företag av olika slag. Arbetet är redan igång med ett företag ägt av både ÖBO och Örebroporten AB som ska sköta bokalverksamheten.
Den som hyr en bokalfastighet ska också få tillgång till ett nätverk med kontakter och den service som de flesta nyföretagare behöver.

Bokaler är bara första steget i Vivalla Folkpartiet vill också se en stor förändring av skogen mellan Vivalla, Hjärsta och Baronbackarna.
Iden Staffan Werme presenterade var att göra om skogen till en ny Stadspark i stället för den snårskog den är idag.
Hjärstaskogen idag upplevs av många som ett otryggt område, det är mörkt och snårigt.
För att binda ihop staden bättre så vill Folkpartiet också täcka över motorvägen som går mellan Baronbackarna, Hjärsta och Hjärstaskogen för att kunna underlätta rörelser av människor mellan områdena. Staffan Werme sa att han gärna skulle vilja se fler gång och cykelvägar för att underlätta kommunikationen mellan de olika stadsdelarna på väster.

Som Vivalla är byggt finns det barriärer mellan Vivalla och Örebro därför är det viktigt att bygga bort dem för att Vivalla ska bli en del av Örebro. I stället för skogsmiljö kan det bli möjligt med en fotbollsplan och en skateboardpark i Hjärstaskogen så att området blir mer tilltalande än vad det är idag.

Det är inte enbart motorvägen vid Hjärstaskogen som Folkpartiet vill täcka över utan också den bit som är mellan Oxhagen, Varberga och Trängen skulle kunna användas till annat än biltrafik.
Det återstår mycket arbete innan en övertäckning a motorvägen är möjlig men det är ett långsiktigt mål för Folkpartiet i Örebro eftersom motorvägen är en effektiv barriär som delar upp Örebro.

Johan Pehrson talade om vikten av att göra Örebro säkrare och tryggare och Folkpartiet i Örebro vill se en ökning av närpoliser.
Närpoliser finns i dag i Vivalla och de är en långsiktig satsning för att öka tryggheten i området. Närpoliser kan arbeta på ett annat sätt med att skapa förtroende hos invånarna eftersom de är en naturlig del av livet. De flesta i Vivalla vill ha ordning och reda och närpoliser är ett sätt att ordna det på sikt eftersom de får en helt annan kontakt med de boende.
- Man får inte förtroende,man förtjänar förtroende hos människor och det gäller också polisen.
Därför vill Johan Pehrson se att polisen startar ett ungdomsråd i Vivalla för att få del av ungdomarnas tankar och idéer och arbeta ännu mer långsiktigt i området.

Föräldrastöd är också viktigt i att skapa trygghet. Föräldrarna måste bli mer involverade i vad deras barn gör och även om Vivalla Stars gör ett bra arbete så måste det till mer föra att öka föräldrarnas deltagande i barnens aktiviteter i området.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar