×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-09-15  

Socialdemokraterna presenterade sin satsning på skolan.

Socialdemokraterna presenterade sin satsning på skolan.

Thomas Esbjörnsson och Lena Baastad presenterade under onsdagen Socialdemokraternas satsningar på skolan i Örebro kommun.
Socialdemokraterna i Örebro har inga planer på att sänka skatten utan de vill använda skattepengarna till satsningar inom bland annat skolan.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Rudbecksskolan i Örebro hotas av nedläggning, samtidigt är Karolinska skolan dit Rudbecksskolans elever flyttas överfull och det bedrivs undervisning även i lokaler som inte var avsedda för det ändamålet.

Thomas Esbjörnsson och Lena Baastad presenterade under onsdagen Socialdemokraternas satsningar på skolan i Örebro kommun.
Socialdemokraterna i Örebro har inga planer på att sänka skatten utan de vill använda skattepengarna till satsningar inom bland annat skolan.

En av satsningarna gäller att alla skolor ska erbjuda läxhjälp till eleverna. Många av Örebros skolor erbjuder redan idag sina elever det, nu vill Thomas Esbjörnsson utveckla det så att alla skolor i Örebro kommun inför läxhjälp för att stödja de elever som behöver det.
Hur läxhjälpen på skolorna ska fungera måste vi titta på sa Lena Baastad.
Det kan vara en möjlighet att ha den inne på fritidsgården eller under fritids, det är viktigt att ge eleverna förutsättningar att klara av läxläsning. Det är viktigt att eleverna blir motiverade att studera.
Alla har möjlighet att lära sig men vissa har inte motivationen att göra det och det måste studeras varför det är så säger Thomas Esbjörnsson.

Socialdemokraterna vill också att öka lärartätheten i skolan och de ska se till att det blir nio lärare per 100 elever. Idag är det 8,5 lärare per 100 elever och det kanske inte låter som så stor ökning, men lärare är viktiga i skolan och allt hjälper till.
Skolhälsovården är också en viktig punkt.
Idag finns det ungdomsmottagningar men vi behöver titta på hur de arbetar och se om vi behöver förändra arbetssättet för att de ska nå fler ungdomar. Det är också viktigt att uppmuntra skolorna att satsa på skolhälsovården och då speciellt den som kan hjälpa elever som mår dåligt psykiskt.
Ohälsan i skolan visas ofta på att elever är stressade och inte mår bra psykiskt och där måste det till resurser, landstinget har också ett ansvar när det gäller den frågan och den behöver undersökas från flera olika håll.

Socialdemokraterna i Örebro kommer också att återinföra busskortet för gymnasieeleverna om de vinner valet. De inte ser någon direkt besparing med att ta bort busskortet.
- Skolan kan inte förändra skillnader i samhället, men de kan kompenseras, så att vi inte låter sociala skillnader slå igenom i skolan. sa Thomas Esbjörnsson.

När det gäller debatten om Rudbecksskolan så vill Socialdemokraterna se en ordentlig utredning om vad en nedläggning skulle innebära och de är inte alls säkra på att en nedläggning är bästa alternativet.
Idag är det väldigt trångt på Karolinska och eftersom både Karolinska och Rudbeck skulle behöva renoveras så måste det finnas tillfälliga lokaler för eleverna medan skolan renoveras, där kan det gå att använda Rudbecksskolan som tillfälliga lokaler.
En annan tanke har varit att flytta SFI utbildningen till Rudbecksskolan eftersom de idag är i inhyrda lokaler. Örebro kommun har många olika verksamheter so skulle kunna utnyttja Rudbecks lokaler tills elevantalet är uppe i den mängd så att skolan behövs igen och det räknar politikerna med att den kommer vara om bara några år.
Att sälja skolan tror de inte är en bra lösning utan de är mer inne på att använda lokalerna till annat under tiden som den inte behövs som gymnasieskola för att senare kunna ta den i bruk igen, sälja skolan är de tveksamma till.
Om nu skolan skulle säljas så måste kanske Örebro kommun bygga en helt ny skola centralt och Lena Baastads att känns inte rätt nu när det redan finns två centrala skolor i Örebro då är det bättre att leta andra lösningar.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar