×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-09-14  

Frukostmöte med Mats Odell (KD).

Frukostmöte med Mats Odell (KD).

På tisdagsmorgonen höll Kristdemokraterna i ett frukost möte där hedersgästen var Mats Odell.
Lars O Molin hälsade välkomna och presenterade Mats Odell med orden att Mats Odell är ett statsråd med många hattar, Kommun- och finansmarknadsminister vilket innebär att han har ansvaret för finansmarknad, bostadsförsörjning, kommuner och landsting, länsstyrelser, offentlig upphandling och statlig förvaltning.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (KD) - Det var intressant att se hur krisen drabbade vanliga människor som hade jobb, de läste om krisen men märkte annars inte så mycket av den.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Mats Odells besök i Örebro avslutades med att han var med och delade ut Vitsippepriset.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

På tisdagsmorgonen höll Kristdemokraterna i ett frukost möte där hedersgästen var Mats Odell.
Lars O Molin hälsade välkomna och presenterade Mats Odell med orden att Mats Odell är ett statsråd med många hattar, Kommun- och finansmarknadsminister vilket innebär att han har ansvaret för finansmarknad, bostadsförsörjning, kommuner och landsting, länsstyrelser, offentlig upphandling och statlig förvaltning.

Mats Odell inledde sitt tal med att prata om finanskrisen som slog hårt mot hela västvärlden och mot Sverige. Skillnaden är att Sverige har klarat av krisen riktigt bra och vi är i ett mycket bättre läge än många andra europeiska länder när det gäller vår ekonomi.
Under finanskrisen åkte Mats Odell runt i alla län i landet och hade möten med landshövdingarna eftersom det var de som var varselsamordnare. Mats Odell sa att det var intressant att se hur krisen drabbade vanliga människor som hade jobb, de läste om krisen men märkte annars inte så mycket av den. Sen fanns det andra som förlorade sina jobb också., en oerhört allvarlig kris som Mats Odell sa att Allians för Sverige hanterade alldeles utmärkt för om man tittar o backspegeln eller tittar framåt så ser vi att Sverige har tagit sig igenom krisen bättre än något annat land i Europa.

Sveriges tillväxt enligt SCB är bättre än något annat land i västvärlden just nu och det är hushållens konsumtion som har lyft ekonomin i landet.
- Under krisen märkte vanliga människor att de fick mer pengar i plånboken och därför har de inte känt oro för framtiden.
Allians för Sverige såg också till att kommunerna hade ekonomi till att sköta sina åtaganden. Landets kommuner är den enskilt största arbetsgivaren där för var det viktigt att se till att de kunde fortsätta sina verksamheter under krisen. Alliansens politik har visat att det var rätt väg att gå med ekonomin under krisen.

Mats Odell sa att de har hanterat banksituationen under krisen på ett klokt sätt, det var själva krisens kärna. Finansmarknaden är en förtroendebransch och ingen hade kunnat tro att en medelstor investmentbank skulle få gå i konkurs.
- När banken gick i konkurs så blev det i stort sett omöjligt för företag att få ett lån. Det Sverige gjorde var att förse bankerna med likviditet och att stoppa blodflödet från bankerna tills de fick tillbaka likviditeten. Sverige satte in 15 miljarder i en stabilitetsfond och idag innehåller fonden 30 miljarder kronor och har fördubblats eftersom bankerna har fått betala marknadsmässiga räntor.

Under andra halvan av talet, talade Mats Odell om bostadspolitik.
Mats Odell poängterade då att Alliansen inte tänker återinföra fastighets- eller förmögenhetsskatten.
Mats Odell håller just nu på och ändrar om hur hyrorna sätts i hyresrätter och regeringen vill stärka hyresrättens roll i samhället. Mats Odell sa att allmännyttans hyresstrukturerande roll har inneburit ett systemfel i hur hyrorna sätts och nu pågår arbetet med att förändra det.
- Allmännyttan och subventioner på byggandet av hyresrätter har gjort att vi i Sverige har byggt alldeles för lite hyresrätter. Om man jämför mot våra grannländer så har vi i Sverige byggt hälften så mycket som våra grannar. Nu har vi ett system som kommer att fungera bättre.
Hyresgästföreningen, fastighetsägarna och SABO har fått komma med synpunkter på det nya hyressättningssystemet och de har lämnat tre konkreta förslag.
De vill införa en låg moms på hyran, det blir en minskning av skatten eftersom momsen ska gå att dra av all ingående moms om du renoverar eller bygger ett nytt hus. Det innebär i praktiken att det blir en stor skatteminskning på renoveringar och nybyggnationer för hyresrätterna.
Det andra förslaget är att införa skattefria underhållsfonder. Sista förslaget är att ta bort den kommunala fastighetsavgiften.

Det kommer att bli mycket bättre att bygga och underhålla hyresrätter med det nya systemet. Det nya systemet med att sätta hyror blir genom kollektivt förhandlade hyror. I Malmö så sätts hyran beroende på läget på lägenheten, hyresgästerna har själva fått tala om hur de vill ha hyrorna och de är villiga att betala mer i hyra om de bor i Västra Hamnen mot om de bor i Rosengård. De har 185 parametrar som bestämmer hur hyran ska sättas.
Det här systemet gör också att privata hyresvärdar får möjlighet att förhandla hyrorna i sina fastigheter.

Mats Odells besök i Örebro avslutades med att han var med och delade ut Vitsippepriset.
Pristagaren presenterades av Anders Hagsten som är ordförande för kristdemokraterna i Örebro. Anders Hagsten presenterade vinnaren av priset med att politiken är företagare som tar sitt ansvar och hjälper Sverige att bli ett mänskligare land.

Vitsippspris 2010 tilldelas Stieg Ekström med motiveringen:
John Ekströms bygg AB har under många år engagerat sig i Örebro kommuns invånare för bra boenden och god service. Det goda arvet har gått vidare till Stieg Ekström som på flera sätt har visat stort engagemang och empati för människor som på olika sätt hamnat utanför samhällets ramar. Det har skett bland annat genom avtal med kommunen kring socialt boende och senast byggandet av halvvägsboendet Villa Vägen Ut Susanne i Örebro. Stieg Ekström har gjort och gör en strålande insats som är värd att uppmärksammas med sitt engagemang skapar John Ekström bygg AB ett varmare och tryggare samhälle.

Stieg Ekström kom att bygga halvvägshuset åt Villa Vägen Ut efter att han träffat Elisabeth Lindgren, en verklig eldsjäl när det gäller att hjälpa kvinnor tillbaka till ett vanligt liv efter ett liv i missbruk. Stieg Ekström tycker att folk har rätt till en andra chans i livet och han skulle gärna bygga något mer om tillfälle kommer.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar