×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-09-14  

13 punkter för jämställdhet.

13 punkter för jämställdhet.

Murad Artin och Malin Tinjan presenterade Vänsterpartiets 13 punkter för ett mer jämställt Örebro. Murad Artin sa att jämställdheten har försvunnit från valdebatten under det här valet men det är fortfarande viktiga punkter som Murad vill se debatteras nu under sista veckan.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Arkivbild.

Personerna på bilden har inget samband med artikeln.

Murad Artin och Malin Tinjan presenterade Vänsterpartiets 13 punkter för ett mer jämställt Örebro. Murad Artin sa att jämställdheten har försvunnit från valdebatten under det här valet men det är fortfarande viktiga punkter som Murad vill se debatteras nu under sista veckan.

Den första punkten var att anställa fler undersköterskor i äldreomsorgen.
Vänsterpartiet i Örebro anser att det är en jämställdhetsfråga, det är många kvinnor som arbetar inom hemtjänsten men de skulle behöva vara fler för att hinna med.
Vänsterpartiet i Örebro vill att alla som har hemtjänst ska ha två fria timmar per vecka där de får bestämma vad de ska göra, det kan vara att gå och handla eller något annat. Många äldre i Örebro kommun kan inte vara ute eftersom det inte finns personal till det.

Vänsterpartiet i Örebro vill också att alla tjänster i Örebro kommun ska vara heltidstjänster.
Undersökningar visar att många inom den kommunala sektorn arbetar deltid, trots att de flesta vill arbeta heltid.
Det finns exempel på kommuner som har sett till att enbart erbjuda heltidstjänster till sin personal och det borde Örebro kommun också göra. De flesta anställda i Örebro kommun är kvinnor och att de inte får arbeta heltid påverkar både deras möjlighet att försörja sig själva och i slutligen påverkar det också deras pensioner.
I tanken på heltider så finns också ett barnperspektiv. Det påverkar även barnfattigdomen i landet, de som idag inte får arbeta heltid har oftast väldigt låg inkomst och det påverkar barnet.

De flesta punkterna gällde att stötta kvinnor på olika sätt.
Ett förslag var att stötta kvinnliga nyföretagare.
- Vi står inför en stor generationsväxling och många äldre egenföretagare har ingen som vill ta över företaget därför kan det vara bra att ha en kontaktpunkt där de som är intresserade av att ta över ett redan existerande företag kan få kontakt med företagare som vill lämna över sin verksamhet.

Stärkt kvinnocentrum i Örebro.
Under 2004 eller 2005 skrev Vänsterpartiet en motion om att Örebro kommun borde ha en kvinnofridsplan. Motionen bifölls och det bildades en arbetsgrupp som arbetade vidare med frågan, ett arbete som resulterade i en handlingsplan för Örebro.
I början av 2006 kom åtgärdsplanen som blev antagen av socialnämnden och den innehöll både långsiktiga och kortsiktiga mål.
Ett av de långsiktiga var att inrätta ett kvinnocentrum i Örebro med dygnet-runt bemanning och som innefattar skyddat boende.
Det har inrättats ett kvinnocenter, men det är inte öppet dygnet runt. Det vill Vänsterpartiet i Örebro ändra på. Idag blir många hänvisade till kvinnohuset och deras resurser räcker inte till för alla som behöver hjälp.
- Våld inom familjen sker ofta på kvällar och helger därför är det viktigt att kvinnocentrum har öppet dygnet runt, att ha öppet dygnet runt kräver mer personal men det är dags att prioritera den frågan nu. säger Murad Artin.

I handlingsplanen för kvinnofrid så finns det också med att det ska inrättas ett manscentrum, där män som slår kan få hjälp.
I planen står att det kan finnas svårigheter att få kontakt med männen. Örebro kommun har tillsammans med andra aktörer sökt pengar för ett projekt som har arbetat med uppsökande verksamhet och det har gått rätt bra berättar Malin Tinjan.
- Det viktiga är att ta kontakt i rätt tillfälle.
Projektet startade i våras och det har redan varit tolv män som har kommit på samtal och de har fullföljt hela programmet.

Tjejer i skolåldern mår dåligt.
I ett flertal studier över hur skolelever mår så visas en tydlig trend med att tjejer mår dåligt psykiskt i skolan.
De neddragningar som har skett i skolan nu har varit av runt omkring personal vilket betyder att kuratorer och skolsystrar har försvunnit.
Det hjälper på inget vis de tjejer som mår dåligt därför vill Vänsterpartiet att unga tjejer ska få träna i att lära känna sig själva.
Feministiskt självförsvar kan vara ett sätt att hjälpa tjejerna att må bättre.

Fler nattis.
Idag finns det ett nattis i staden men det är lång kö dit och det behövs ett till.
- Arbetstiderna har ändrats i samhället om du idag är butiksbiträde ute i Marieberg så behövs det barnomsorg på obekväm arbetstid för att man ska klara av jobbet.
Butiker har öppet mycket längre idag än vad de hade tidigare så där finns ett ökat behov av nattis. Samma sak med de som arbetar inom vården, de jobbar också ofta på obekväm arbetstid och behöver tillgång till nattis.

Idag är inte kommuner skyldiga att ha barnomsorg på obekväm arbetstid. Det vill Vänsterpartiet centralt vill införa en lag som tvingar kommuner att ha den servicen för de som arbetar obekväma tider.
Vänsterpartiet vill bekosta ett nattis till med att ta bort vårdnadsbidraget som de anser är en kvinnofälla. 92 procent av de som söker vårdnadsbidrag är kvinnor och 50 procent av dem har invandrarbakgrund.

Vänsterpartiet vill se att fler som arbetar inom Örebro kommun får utbildning i att upptäcka våld i nära relationer.
- Det är viktigt att de som arbetar på förskola eller skola får utbildning så att de kan upptäcka våld inom familjer.
- Äldrevården behövs det också, vi tror ofta att äldre inte lever i samma värld som vi gör, där för är det viktigt att hemtjänsten får utbildning att upptäcka våld i relationer och just när det gäller äldre så behöver det inte vara maken som slår det kan vara en son eller någon annan närstående och det behöver vi bli bättre på att upptäcka.

Vänsterpartiet inser att det är mycket arbete kvar innan Örebro är jämställt men de vill aktivt arbeta i den riktningen.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar