×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-09-08  

Göran Hägglund i samtal med handikapporganisationer.

Göran Hägglund i samtal med handikapporganisationer.

Nu när valspurten närmar sig var Kristdemokraternas partiledare på besök i Örebro. Göran Hägglund inledde besöket med ett informellt möte med flera olika handikapporganisationer innan han fortsatte till Stortorget för en utfrågning som leddes av Ewa Sundkvist(KD).

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com
© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Nu när valspurten närmar sig var Kristdemokraternas partiledare på besök i Örebro. Göran Hägglund inledde besöket med ett informellt möte med flera olika handikapporganisationer innan han fortsatte till Stortorget för en utfrågning som leddes av Ewa Sundkvist (KD).

På Våghustorget satt Göran Hägglund mest och lyssnade på representanter från olika handikapporganisationer och alla var överens om att Kristdemokraternas förslag om att ordna 10 000 arbeten för funktionshindrade är en bra ide, det som de hade synpunkter på är hur det ska gå till och hur bemötande och rehabilitering fungerar idag.

Göran Hägglund inledde stunden med att berätta om Kristdemokraternas önskan om ett mänskligare Sverige. Politik kan göra en hel del men det handlar också om hur vi beter oss mot varandra. När politiker pratar om jobb är det rätt sällan en stor grupp räknas med och det år de som står långt från arbetsmarknaden. Ett jobb är mycket mer än att tjäna pengar, det är gemenskap och att känna sig behövd i olika sammanhang.
Det är viktigt med gemenskap för människor och det har hänt något med näringslivet. ICA har gått ut och sagt att en del av deras arbetsstyrka ska bestå av människor med någon form av funktionsnedsättning, samma sak med MAX hamburgerkedjan.
- Inom offentlig sektor finns det ungefär 1,2 till 1,3 miljoner anställda. Om ICA har som ambition att erbjuda anställning till 1000 personer med olika typer av funktionsnedsättningar, som är en relativt i förhållande till det offentliga en liten arbetsgivare, så vore det katten om inte det offentliga inte skulle kunna utöka och se till så att det blir jobb åt åtminstone 10 000 personer ytterligare.

En sådan åtgärd skulle säkert göra att kommunerna skulle behöva extra tillskott till sina budgetar men det är inte omöjligt. Det skulle hjälpa till att bryta ner de föreställningar och fördomar som finns mot människor med funktionsnedsättningar.

En synpunkt på hur det fungerar idag är att måste man arbeta 100 procent bara för att man kan gå, i vissa funktionshinder så kan man arbeta upp förmågan att gå men det betyder inte automatiskt att man kan arbeta 100 procent, om man har en ryggmärgsskada så kan tillståndet variera mycket dag för dag och det gör att man inte klarar av att arbeta så mycket som man kanske själv vill. När det gäller hjälpmedel så är det många som kan komma tillbaka upp på benen men det innebär ofta mycket nervsmärta vilket gör att en rullstol är ett välbehövligt hjälpmedel, men den är inte självklar om man klarar av att gå.

Det är också viktigt att sjukvården, försäkringskassan och arbetsförmedlingen är i fas med varandra nu när människor kan bli utförsäkrade.
Det är den inte nu, om försäkringskassan utförsäkrar någon så måste det finnas rehabiliteringsmöjligheter för den personen och det finns inte i dag. Rehabiliteringen är viktig innan det går att slussa människor vidare till arbetsmarknaden.
Det är viktigt att titta på hur arbetsträningen fungerar idag, nu ligger ofta nivån för högt så att många inte klarar av det.

Ett konkret förslag var att ta tillbaka en del av de arbeten som har försvunnit från samhället idag. Till exempel vaktmästare eller att USÖ hade frukostvärdinnor, den typen av arbeten skulle passa bra för den här typen av arbetstagare. Samhall blir ofta det ställe man slutar på. Kommer du in och arbetar på Samhall så kommer du inte därifrån sedan.

De representanter som fanns på plats var positiva till förslaget, men de var samtidigt noggranna med att tala om allt som de måste tänka på och att dialog med funktionshindrades organisationer är viktiga innan de kommer med ett färdigt förslag, funktionshinder finns i många olika skepnader och alla olika grupper har olika behov, det är viktigt att Kristdemokraterna har med sig det eftersom det gör arbetet så svårt och komplicerat.

Efter lunch och samtal med företrädarna för de olika föreningarna gick Göran Hägglund i täten för KD-tåget som promenerade till Stortorget där Göran Hägglund fick svara på olika frågor som ställdes av Ewa Sundkvist(KD).

Den första frågan var om Kristdemokraterna verkligen har något att säga till om i Alliansen ? Svaret blev att samarbetet i Alliansen bygger på ömsesidig respekt och att alla partier ar något att bidra med. Utan samarbetet mellan partierna så kommer de inte att kunna bilda en majoritet i riksdagen, sen blir det mycket förhandlade.
Några saker som Göran Hägglund är extra stolt över var att de har kortat köerna i vården under mandatperioden.
- När Landstingen fick en ekonomisk morot för att göra förändringar så började det hända saker som inte hänt tidigare. Vår hälso- och sjukvård är bland det bästa i världen men tillgängligheten har inte varit bra.

Nästa fråga var om akuten och svaret blev att akuten blir nästa stora sak att åtgärda inom sjukvården är väntetiderna på akutmottagningarna. Kristdemokraterna vill att man inte ska behöva vänta mer än fyra timmar på akuten.
Att inte behöva vänta mer än fyra timmar innan man kommer därifrån är ett rätt generöst mål och ofta handlar det om organisations förändringar, visst kan det behövas ekonomisk hjälp på vissa ställen men det blir antagligen inte så mycket utan det är först och främst organisationen man behöver titta på.
Göran Hägglund sa att han ser som en av sina viktigaste uppgifter att påminna vårdgivarna att vården är till för patienten och systemet ska anpassa sig till individen och inte tvärt om.

Så länge som primärvården inte fungerar fullt ut så söker sig människor till akuten fast det kanske inte är dit de skulle ha gått utan till sin vårdcentral. Med vårdvalet kan man välja den vårdcentral som fungerar bäst. Antalet vårdcentraler har ökat med 240 stycken och det gör att många har lättare att få kontakt med vården.

Vad är den viktigaste frågan i valet och varför ska man rösta på Kristdemokraterna?
Göran Hägglund svarade att det är viktigt att Alliansen får en period till att föra sin politik.
Sverige klarade av den ekonomiska krisen på ett bra sätt.
Göran Hägglund sa att det viktigaste nu de sista dagarna är att för fram Kristdemokraternas politik. Kristdemokraterna vill bygga ut äldreboendet rejält och de äldre ska få möjlighet att komma ut i friska luften oftare än vad de får nu. Äldre par ska också få möjlighet att fortsätta leva tillsammans även om en av dem blir sjuk.
Familjepolitiken är också viktig för Kristdemokraterna.
Kristdemokraterna vill att föräldrar känner sina barn bäst och är därför bäst lämpade att bestämma över hur föräldradagarna ska fördelas.
Det är bra om paret delar på vården av barnet men politiker ska inte gå in och bestämma om de inte vill fördela dagarna jämt. Det bästa är att föräldrarna får bestämma själva, alla människor är olika och det får vi vara, det ska finnas utrymme för olikheter även i fortsättningen i Sverige.

Efter utfrågningen så var det rätt många som samlades runt Göran Hägglund för att kunna prata lite mer ostört med honom innan han skyndade vidare till Karlskoga.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar