×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-09-07  

Socialdemokraterna i Örebro vill satsa på Väster.

Socialdemokraterna i Örebro vill satsa på Väster.

Socialdemokraterna i Örebro vill satsa på de Västra stadsdelarna som de tycker har fått förfalla under de fyra år som koalition Örebro har styrt staden. Socialdemokraterna visar fem konkreta förslag som de vill genomföra om de vinner valet 19:e september, förutom de konkreta förslagen har de fler förslag som de vill att boende i Varberga ska tycka till om.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Varbergacentrum.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Jonas Karlsson(S) - En otrygghet i området är sättet som parkeringarna är konstruerade på, de behöver byggas om.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Jonas Karlsson och Björn Sundin (S) vill arbeta tillsammans med de boende, för det är ju de som bor i området som bäst kan säga vad de vill ha.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Socialdemokraterna i Örebro vill satsa på de Västra stadsdelarna som de tycker har fått förfalla under de fyra år som koalition Örebro har styrt staden. Socialdemokraterna visar fem konkreta förslag som de vill genomföra om de vinner valet 19:e september, förutom de konkreta förslagen har de fler förslag som de vill att boende i Varberga ska tycka till om.

Jonas Karlsson och Björn Sundin presenterade Socialdemokraternas tankar om hur de vill utveckla Varberga om det blir en Socialdemokratisk majoritet i Örebro kommun efter valet.
De konkreta förslagen innehåller bland annat att bygga en ny stadspark mellan Varberga och Oxhagen, parken skulle angränsa till Varbergaskogen där de också har som förslag att bygga ett skogens hus. Skogens hus skulle likna Naturens hus nere i Vattenparken på Öster av Örebro men vara mer inriktad på skogsmiljö.
Socialdemokraterna har som löfte att anlägga en ny Stadspark för att använda grönområdet mellan Varberga och Oxhagen, i stället för att ta en promenad i stadsparken ska det bli möjligt att ta en promenad i fin parkmiljö på Väster i Örebro.

När det gäller att utveckla Varberga vill Socialdemokraterna bygga nya bostäder i närområdet för att kunna erbjuda en större mångfald av boende. Efter motorvägen kan de också tänka sig att bygga mindre lokaler för företag av olika slag, en fördel med att bygga mellan motorvägen och Varberga är att det också skulle minska bullret från vägen.

En otrygghet i området är sättet som parkeringarna är konstruerade på, de behöver byggas om. Nu ser man inte parkeringarna inifrån och kan därför inte hålla uppsikt över sin bil, vilket kan underlätta för de som har oärliga avsikter. Det kan också kännas otryggt att passera eftersom det är mycket väggar runt tack vare murarna som inhägnar parkeringarna.

När det gäller förslagen som de vill ha synpunkter på så ingår bland annat en upprustning av Varberga centrum, bygge av en skateboardpark och att bygga över motorvägen för att få en större yta att använda. Socialdemokraterna har många idéer och de vill arbeta tillsammans med de boende, för det är ju de som bor i området som bäst kan säga vad de vill ha.

En punkt som de inte hade med var kolonilotter.
När vi frågade om det togs tanken på kolonilotter emot positivt, men att de kanske behöver struktureras upp mer än vad de är idag. Sen är frågan var de ska ligga men eftersom det brukar vara stor efterfrågan på kolonilotter så går det säkert att lösa om intresset finns hos de boende.

Det viktigaste just nu för socialdemokraterna i Örebro är att få reda på vad boende vill ska hända med Varberga, därför ska de dela ut sina förslag i alla brevlådor i området där de boende har möjlighet att kryssa för vad de tycker om de presenterade förslagen och lämna egna förslag om de har andra önskningar än vad Socialdemokraterna har.
Varberga är först ut av områdena som Socialdemokraterna vill arbeta med under nästa mandatperiod, de ska arbeta likadant med Oxhagen, Vivalla, Baronbackarna och Brickebacken.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar